Belgiskt universitet avslutar samarbetet med israeliska institutioner

Middle East Monitor

 

Det fria universitetet i Bryssel har meddelat sitt tillbakadragande från ett vetenskapligt projekt om artificiell intelligens som involverade två israeliska institutioner, har Palestinian Information Center bekräftat. Det belgiska universitetet har tydligen fattat beslutet mot bakgrund av Israels krig mot palestinierna i Gaza.

I ett uttalande på onsdagen förklarade universitetet att beslutet att dra sig ur det vetenskapliga projektet togs efter en utvärdering gjord av etikkommittén. Den fortsatte med att säga att det, efter den senaste utvecklingen i Gaza, har beslutats att genomföra en omfattande översyn av alla forskningsprojekt som involverar israeliska partner.

Universitetet har inget bilateralt samarbete med Israel, tillade det, och är fast beslutet att fortsätta sina partnerskap med palestinska institutioner.

Studenter från universitetet har deltagit i pro-Palestina campusprotester som började i USA och spred sig till Europa, och fördömde Israels militära offensiv i Gaza.