Belgien kommer att ingripa i Sydafrikas folkmordsfall mot Israel vid högsta FN-domstolen

Middle East Monitor

 

Belgien meddelade på måndagen att de kommer att ingripa i folkmordsfallet som Sydafrika har lämnat in mot Israel vid Internationella domstolen (ICJ), rapporterar Anadolu Agency.

Enligt källor från Belgiens utrikesministerium beslutade landet att till domstolen överlämna sin tolkning av artikel 2 i FN:s folkmordskonvention från 1948, som definierar brottet folkmord.

Hadja Lahbib noterade att ICJ hade skickat ett brev till staterna som är parter i konventionen från 1948, inklusive Belgien, utrikesminister Hadja Lahbib: ”Belgien vill delta i detta och dela sin tolkning av artikel 2 i konventionen.”

”Frågan här är att det inte handlar om att ta parti för eller emot den ena eller den andra parten. Det handlar om att stärka universaliteten i internationella överenskommelser som stater är parter i”, underströk hon.

Källorna noterade att även om inget datum eller innehåll ännu har fastställts för interventionen, kan processen att göra det ta månader.

Artikel 63 i ICJ-stadgan ger stater rätt att ingripa när det gäller att tolka konventioner som de är parter i, även om de inte är parter i tvisten.

Israel anklagas för folkmord vid ICJ. En interimistisk dom i januari beordrade Tel Aviv att stoppa folkmordshandlingar och vidta åtgärder för att garantera att humanitärt bistånd ges till civila i Gaza.

Israel har infört en förlamande blockad mot Gazaremsan sedan den 7 oktober, vilket gör att dess befolkning, särskilt invånare i norra Gaza, är på gränsen till att svälta.

Enligt lokala hälsomyndigheter har mer än 31 100 palestinier, mestadels kvinnor och barn, dödats i det israeliska kriget mot Gaza, och över 72 700 andra skadats i massförstörelse och brist på förnödenheter.

Det israeliska anfallet har drivit 85 procent av Gazas befolkning till intern förflyttning mitt i en förlamande blockad av det mesta av mat, rent vatten och medicin, medan 60 procent av enklavens infrastruktur har skadats eller förstörts, enligt FN.