Bahrain blir värd för ett globalt interreligiöst forum i november medpåven Franciskus och Al Azhar Grand Imam närvaro

Källan: BNA – 221004

Bahrain har meddelat att det kommer att vara värd för ett globalt interreligiöst forum i november, under beskydd av Hans Majestät Kung Hamad bin Isa Al Khalifa.

Hans Helighet Påve Franciskus, chef för den katolska kyrkan, kommer att delta i forumet tillsammans med Hans Eminens, storimamen av Al-Azhar, Shaikh Dr Ahmed Al-Tayeb, ordföranden för det muslimska äldsterådet.

Bahrain Dialogue Forum kommer att hållas den 3-4 november under temat ”Öst och väst för mänsklig samexistens”.

Det förväntas locka över 200 globala trosledare, kända mediapersonligheter och forskare.

Forumet arrangeras av Högsta rådet för islamiska frågor i Bahrain, i samarbete med Muslim Council of Elders och King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence.

Det två dagar långa evenemanget kommer att innehålla en serie gripande diskussioner som syftar till att ytterligare cementera värdena fred och tolerans.

Dess sessioner kommer att innehålla diskussioner om global samexistens och mänskligt broderskap, dialog för att främja samexistens (Bahrain-deklarationen som modell), trosledarnas roll för att ta itu med nuvarande utmaningar och global interreligiös dialog för världsfred (Document on Human Fraternity as a model).