Bahamas erkänner formellt Palestina som stat

Middle East Monitor

 

Bahamas utrikesministerium meddelade i går att Bahamas kabinett har beslutat att formellt erkänna Palestina som en stat.

”Bahamas regering anser att erkännandet av staten Palestina starkt visar Bahamas engagemang för de principer som förespråkas i FN:s stadga och för folkens självbestämmanderätt enligt den internationella konventionen om civila och civila Politiska rättigheter (ICCPR) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), säger ministeriet i ett uttalande.

Bahamas stöder det palestinska folkets lagliga rätt ”att fritt bestämma sin politiska status och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”, tillade det.

Som svar på beslutet hyllade det palestinska ordförandeskapet Bahamas ”bidrag till att befästa det palestinska folkets rätt till självbestämmande på sitt land och att vidta praktiska åtgärder för att stödja genomförandet av tvåstatslösningen.”

Det upprepade också sin uppmaning till alla länder som ännu inte har erkänt staten Palestina att följa efter och att stå för sina skyldigheter när det gäller att erkänna det palestinska folkets rätt till självbestämmande.

Bahamas beslut kommer bara några dagar innan Palestinas status som ett fullständigt FN-medlemsland röstas om i morgon.