Al-Aqsa kan inte utsättas för Israels beslut

Middle East Monitor

Imamen för Al-Aqsa-moskén, Sheikh Ikrima Sabri, sade att moskén är för helig för att utsättas för den israeliska ockupationens beslut, med hänvisning till uttalanden från Israels extremistiska nationella säkerhetsminister, Itamar Ben Gvir, som uppmanade till att ändra status quo på muslimsk helig plats.

Sheikh Sabri ansåg uttalandena och procedurerna ”oacceptabelt”, och betonade att varje förändring av status quo förkastas av alla muslimer och är en inblandning i moskéns ledning; sådana ansträngningar är ogiltiga och dömda att misslyckas.

”Det är inte tillåtet att skada Al-Aqsas helighet eller status quo däri”, sade han och upprepade sin vägran att tillåta Al-Aqsa-moskén att bli en militärbarack genom att öka antalet israeliska styrkor runt den, och betonade att moskén är en plats för tillbedjan, och de israeliska styrkornas närvaro är en inblandning i dess administration.

Han varnade för att den israeliska ockupationen försöker införa kontroll och suveränitet över Al-Aqsa.

Ben-Gvir sa nyligen att han hade utarbetat en integrerad plan för att införa nya restriktioner för Al-Aqsa-moskén i ockuperade östra Jerusalem, vilket skulle leda till att ”status quo” där förändras.

Planen kräver att det nationella säkerhetsministeriet utökar användningen av tekniska medel vid moskéns ingångar och vidtar åtgärder för att stärka den israeliska ”kontrollen” över moskén.