235 % ökning av islamofobiska attacker i Storbritannien

Middle East Monitor

 

Det har skett en ökning med 235 procent av islamofobiska attacker i Storbritannien sedan den 7 oktober.

Enligt Tell MAMA, som loggar antimuslimska incidenter i Storbritannien, har 2 010 fall av övergrepp online och offline registrerats, det största antalet under en fyramånadersperiod sedan organisationen grundades 2011.

I kontrakt, under perioden 7 oktober 2022 till 7 februari 2023, registrerades 600 incidenter.

Fallen av antimuslimskt hat inkluderade att ordet ”Hamas” stod skrivet på en familjs ytterdörr, medan vissa muslimer misshandlades när de reste med kollektivtrafiken.

I över 65 % av dessa fall var kvinnor målet, sa organisationen.

Mer än en fjärdedel av fallen – 576 – rapporterades i London, sa Tell MAMA. ”Vi är djupt oroade över de effekter som Israel och Gaza-kriget har på hatbrott och på social sammanhållning i Storbritannien,” Iman Atta, direktör av Tell MAMA sa.”

Denna ökning av antimuslimskt hat är oacceptabelt och vi hoppas att politiska ledare talar ut för att skicka ett tydligt budskap om att antimuslimskt hat, liksom antisemitism, är oacceptabelt i vårt land.