18,5 miljarder dollar för skador på infrastrukturen i Gaza, konstaterar FN:s Världsbanksrapport

Middle East Monitor

 

Gaza har drabbats av skador till ett värde av 18,5 miljarder dollar på byggnader och viktig infrastruktur, avslöjade en gemensam rapport från FN och Världsbanken i går.

Detta, sa de internationella organen, motsvarar 97 procent av den sammanlagda BNP för den ockuperade Västbanken och Gaza för år 2022.

Världsbanken sa att rapporten ”Interim Damage Assessment” använde fjärrdatainsamlingskällor för att uppskatta skadorna på den fysiska infrastrukturen i vitala sektorer mellan oktober 2023 och slutet av januari 2024.

”Rapporten finner att skador på strukturer påverkar alla sektorer av ekonomin”, sa de.

Rapporten drar slutsatsen att skador på infrastrukturanläggningar påverkar alla sektorer av ekonomin, där bostadshus står för 72 procent av kostnaden, medan infrastruktur för offentliga tjänster som vatten, hälsa och utbildning står för 19 procent, och skador på kommersiella och industribyggnader står för nio procent av denna kostnad.