Nöjen att söka kunskap

Ibrahim Bijli Syed – Islamicity

Muslimernas uppgång till civilisationens topp under en period på bara fyra decennier baserades på lslams betoning på lärande. Detta
är uppenbart när man tittar på Koranen och profeten Muhammads traditioner som är fyllda med referenser till lärande, utbildning,
observation och användningen av förnuft. Den allra första versen från Koranen som uppenbarades för profeten på natten av den 27:e
Ramadan 611 e.Kr. lyder:

LÄS I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren,
som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!
(96:1-5)

Och de skall tillägga: ”Om vi bara hade lyssnat [till honom] eller använt vårt förstånd skulle vi inte höra till dem vars mål är den
högt flammande Elden!”
(67:10)

Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].” (39:9)

Koranen uppmuntrar människan till vetenskaplig forskning:

Och den som förkunnar sanningen och den som tar emot den och bejakar den, de är de [sant] gudfruktiga. (39:33)

Varje muslimsk man och varje muslimsk kvinnas bön bör vara:

”Herre! Låt min kunskap växa!” (20:114)

Strävan efter kunskap och användningen av logiken, baserat på förnuft och iakttagelse, görs obligatoriskt för alla troende.

Följande hadith från profeten kompletterar föregående läror från Koranen:

”Förvärv av kunskap är obligatoriskt för alla muslimer, både män och kvinnor.”

”Sök kunskap från vaggan till graven.”

”Gud har uppenbarat för mig, ’Den som går i strävan efter kunskap, kommer Jag att underlätta för honom vägen till himlen.’

”Den bästa form av dyrkan är strävan efter kunskap.”

”De kunniga bör sträva efter att sprida kunskap och ge utbildning till människor som har berövats den. För där kunskap är dold
försvinner den.”

Någon frågade profeten: ”Vem är den största kunnig?” Han svarade: ”Den som ständigt försöker lära av andra, för en kunnig är alltid
hungrig efter mer kunskap.”

”Sök kunskap och visdom, oavsett var den kommer ifrån, du kommer aldrig att bli förloraren.”

”Att tänka efter djupt under en timme (med uppriktighet) är bättre än 70 års (mekanisk) dyrkan.”

”Att lyssna på de lärdas orden och att lära andra vetenskapens lärdomar är bättre än religiösa övningar.”

”Förvärva kunskap: det gör det möjligt för sin innehavare att skilja rätt från fel, det belyser vägen till himlen, det är vår vän i
öknen, vårt samhälle i ensamhet, vår följeslagare när den är vänlig, det leder oss till lycka, det försörjer oss i eländet, det är en
prydnad bland vänner och en rustning mot fiender.”

Det islamiska imperiet i mer än 1000 år var den mest avancerade civilisationen i världen. De främsta orsakerna till detta var att
Islam betonade vikten och respekten för lärande, förbjöd förstörelse, främjade respekten för myndigheten, disciplin och tolerans för
andra religioner. Koranen och sunnas läror inspirerade många muslimer till deras prestationer inom vetenskap och medicin.

Vid 900-talet resulterade deras iver och entusiasm för inlärning i att alla väsentliga grekiska medicinska och vetenskapliga skrifter
översattes till arabiska i Damaskus, Kairo och Bagdad. Arabiska blev det internationella språket för lärande och diplomati. Centrumet
för vetenskaplig kunskap och aktivitet skiftade österut, och Bagdad blev huvudstaden för den vetenskapliga världen. Muslimerna blev
vetenskapliga innovatörer med originalitet och produktivitet.

Exempelvis är islamisk medicin en av de mest berömda och mest kända aspekterna av islamisk civilisation där muslimerna utmärkte sig.
Muslimerna var de stora fackelbärarna för internationell vetenskaplig forskning. Några av de bästa och mest vältaliga berömmen av
vetenskapen kom från muslimska forskares pennor som ansåg att deras arbete var tillbedjan. Samma motiv ledde till upprättandet av
Al-Azhar (800 e.Kr.) det första universitetet i världen. De skickade ”kunskapskällan” vidare till Europa. Med Campbells ord: ”Det
europeiska medicinska systemet är arabiskt, inte bara i sitt ursprung utan också i dess struktur. Araberna är européernas
intellektuella förfäder.”

Lärande är ett naturligt nöje och detta nöje är medfödd och instinktivt. Nöjet med att lära sig är en av de väsentliga njutningarna i
mänskligheten. Utan lärande hotas överlevnaden i sig.

Lärandeprocessen börjar direkt efter födseln. Det är sant att spädbarn som knappt kan prata undersöker problem med en
upptäcktsforskares iver och spänning och gör upptäckter med en engagerade forskares passion och absorption. I slutet av varje
framgångsrik utredning kan man på det lilla ansiktet se ett uttryck av oskyldig och ren hjärtligt nöje. Processen för fysisk tillväxt
stannar när en pojke eller flicka når puberteten, det vill säga med den första menstruation hos flickorna och med förändringen i
rösten och tillväxten av mustasch och skägg hos pojkarna. Efter puberteten är det omöjligt att öka höjden både hos pojkar och flickor.

Å andra sidan växer de mentala förmågorna från födseln till döden. Vid någon tidpunkt i vår livstid blir den fysiska kroppen sjuk
eller svag och dör gradvis, till och med känslorna blir mattare. Men sinnet fortsätter att leva och växer till och med mer livlig och
aktiv, tycker om sig själv mer, arbetar och spelar mer utbred och med mer glädje. Jag har sett mor- och farföräldrar ta en
kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen i åldrarna 70, 80 eller 90.

Det finns många exempel i historien om konst, musik och vetenskap, både män och kvinnor, som avsevärt bidrog och hade mentalt
produktiva liv i deras mogna åldrar. Lärande utvidgar våra liv till nya dimensioner, det är kumulativt. I stället för att minska med
tiden, som hälsan och styrkan, fortsätter dess utdelningar att öka, förutsatt att man fortsätter att lära sig hela livet och
integrerar tankarna och gör lärandet harmoniskt. Man bör göra det till en ständig aktivitet att lära sig minst en bit ny information
varje dag.

Nöjet med att lära sig begränsas inte till att lära från läroböcker, som är alltför tråkiga. Men det inkluderar inlärning från
tidskrifter, tidningar, filmer, TV, radio och resor.

När du står i ett stort bibliotek framför tusentals böcker betrakta de inte som om de vore klumpar av livlöst papper, utan som
hjärnor som lever i hyllorna. Var och en har sin egen röst, som är lika ohörbar som radioströmsvågorna som faller direkt på öronen.
Precis som man slår på radion för att lyssna, måste man på liknande sätt öppna en bok för att höra rösten långt borta i tid och rum.
Man kan höra rösten tala, sinne mot sinne och hjärta mot hjärta. Bokläsning ger dig två olika nöje, det ena är att förstå det okända
och det oväntade. Det andra nöjet är att fördjupa sin kunskap i ett specifikt område.

Förutom böcker betyder lärande att hålla sinnet öppet och aktivt ta emot alla slags erfarenheter. Som påpekats tidigare att lära sig
och söka kunskap inom islam är av stor vikt. Profeten Mohammed beordrade muslimer att vara aktiva i sin sökning efter lärande, korsa
hav och kontinenter vid behov. Lärande innebär också att lära sig att utöva sina egna yrkeskunskaper, läkare, ingenjör, musiker eller
hantverkare.

Hantverk och fritidsintressen leder dig in i färska nöjesområden och ger dig avkoppling och aktivitet utan spänningar. Man bör veta
att spänningar är den främsta orsaken till hjärtattacker, sår, högt blodtryck och de flesta mänskliga sjukdomar.

Resa är en viktig aktivitet bland lärandets nöjen. Det finns många exempel på exceptionellt informerade människor som aldrig läser
böcker och tidningar, men skaffar sig kunskap genom resor. Man bör resa med ett öppet sinne, ett vakande öga och en önskan att förstå
andra människor och andra platser.

Ett talesätt om profeten Muhammad är … ”Med kunskap stiger människan till höjderna av godhet och till en ädel position, förknippad
med monarkerna i denna värld, och uppnår lyckans perfektion i nästa.”

Det är lämpligt att nämna historien om Diogenes, den stora grekiska filosofen som levde under Alexander den stores tid. Diogenes var
en mycket lärd man som undgick både makt och rikedom. Han var känd för att ha vandrat runt bärande en lykta under dag och natt och
letat efter en ärlig man. Han gav upp allt han hade, utom ett kokosnötskal för dricksvatten. En dag såg han en man dricka vatten
genom att bilda en kopp med handen. Efter att ha sett detta kastade Diogenes bort sin sista ägodel, kokosnötskalet.

Diogenes namn spred sig över hela Grekland. Alexander den store hörde talas om Diogenes och en dag bestämde sig för att träffa honom.
Ridande på hästryggen gick Alexander den store till Diogenes som satt på marken. Alexander sa ”Oh Diogenes, jag har hört mycket om
dig och ditt liv. Jag är mycket imponerad av ditt liv och det är min inre önskan att hjälpa dig på vilket sätt jag kan. Låt mig veta
dina önskemål så att jag kan uppfylla dem.” Till detta svarade Diogenes: ”Er excellens, min enda begäran är att du flyttar åt sidan
och låter solens strålar falla på min kropp.” Alexander den store var djupt rörd av Diogenes svar och sa ”Om jag inte var Alexander
den store. Jag skulle vara Diogenes.” Nu, det jag vill markera med detta är att Diogenes aldrig gick till Alexander den Store, men
det var Alexander den Store som kom till Diogenes för han var en så lärd filosof.

Det finns många människor i den här världen som har spelat ihjäl sig, eller ätit och druckit ihjäl sig. Ingen har dött någonsin på
grund av att tänka eller lära sig. Människor som undviker att lära sig eller överger det, inte finner någon glädje i livet, de
upplever att livet är torrt. Ingen elev har någonsin fått slut på ämnen att utforska. Lärandets nöjen leder till lycka. Man kan leva
ett långt, hälsosamt och givande liv genom att uppnå och bevara lärandets lycka. Lärande är allas födelserätt. Alla, unga eller
gamla, rika eller fattiga, man eller kvinna, har tillgång till lärande. Utöva din födelserätt, kom ihåg att det du har lärt dig inte
kan tas ifrån dig av andra.

Anteckningar:

Ibrahim B. Syed, Ph. D., är ordförande för Islamic Research Foundation International, Inc. Han fick sin B.Sc. i fysik 1960. Han fick
B.Sc. liksom hans kandidatexamen i kärnfysik från University of Mysore i Indien. 1972 fick han en D.Sc. inom radiologiska vetenskaper
från Johns Hopkins University. 1984 fick han en hedersdoktortitel från Maltas Internationella Universitetet.