Nej till tolerans

Iahia ibn Said Al Andalusi – shadilia.com.ar

Profeten (fvmh) sändes för att fullända adab,
men hur då är det möjlig att muslimer förolämpar varandra idag?

I Muslims Sahih kan vi läsa att Abu Huraira (mGvnh)
berättade att profeten sade: ”Ingen av er tror förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv.”

Också i Sahih finns: Man frågade Abu Dharr, Under profetens tid kallade ni någon muslim för ”otrogen”? och han svarade
”Nej”.

Allahs ord (HoäH) när han hänvisat till muslimer vars tro är inte komplett eller är korrupt:

… säger: ”Vi har blivit troende.” Svara [dem, Muhammad]: ”[Ännu] än ni inte troende – säg hellre: ’Vi har underkastat
oss Guds vilja’! Ännu har inte [sann] tro vunnit insteg i era hjärtan.
(49:14)

Vad kan man säga om en muslim som anklagar för ”icke-troende” en annan muslim eller en grupp av muslimer på grund av
de inte tror på samma åsikter eller tillhör den eller den andra skolan?

I Sahih kan vi också läsa: Abu Said Al Khudri berättade att profeten (fvmh) sade, ”Allah säger: Om man placerade på
en vågskål de sju världarna och allt i dem och i den andra ’la ilaha ila Allah’ vågen skulle väga tung i den sida där
’la ilaha ila Allah’ finns.”

Hur då kan man hävda att status som sunnimuslimer, shiiter, modernister eller annat uppväger trosbekännelsen?

Det är således mycket tydligt att vi måste lämna bort alla omdöme om andras tros tillstånd, eftersom det är Allahs
(HoäH) ensamrätt att döma vad som finns i hjärtat, och alla som försöker hävda denna rätt att döma måste veta att de
begår en handling av shirk, att låtsas vara något slags liten gud som bedömer andra muslimers tro.