Nej, antisemitism har inget att göra med islam

Mohammed Moussaoui – Saphirnews

Enligt det franska inrikesministeriets senaste bedömning ökade hatbrottet mot judar (förolämpningar, hot, skada på
egendom, övergrepp, mord) med 74% år 2018.

Jag vill upprepa bestämd att ingenting, absolut ingenting, kan rättfärdiga en sådan situation. Gärningsmännen till dessa
grymma handlingar måste kraftfullt dömas, fördömas och bekämpas.

En samhällsframsteg, dess värderingar och principers relevans samt en nations storhet och dess inflytande mäts också av
den uppmärksamhet som den ägnar till sina mest utsatta medlemmar.

Om antisemitismen, bättre att inte ha för enkla idéer

Även om ingen seriös och rigorös studie har kunnat profilera förövarna av dessa handlingar och deras motivationer, är det
uppenbart att vissa inte tvekar att skylla muslimerna på alla anti-judiska handlingar.

Ett varningsord i tidningen Le Mondes ledarsida den 12 februari förtjänar att tas upp här: ”Om antisemitismen är det
bättre att inte ha för enkla idéer. Det som har satt sina rötter i våra förorter kan inte förminskas till den
israeliska-palestinska konfliktens oro i den fransk-franska debatten. Komplotsteorier, anti-amerikanism, sociala
frustrationer, allt är bra för att mata judens hat, som är ympat i mycket äldre ’traditioner’.”

Syftet med denna artikel är inte att säga emot inblandningen eller ansvaret hos vissa unga franska muslimer i denna
dramatiska situation. Vi vet att den muslimska religionen har varit och fortsätter att utnyttjas för misslyckade ändamål
av extremister av alla ränder. Att ignorera de här extremisternas diskurs och dödliga retorik skulle innebära att förneka
en verklighet som skulle förhindra en effektiv kamp mot denna ond.

Dessutom är det lämpligt och nödvändigt att bekräfta med besked att muslimsk tradition, i dess principer och grundernas
renhet, lämnar inget utrymme för hat mot andra och i synnerhet mot judar.

Judar och muslimer är inte dömda till fientlighet

Judar har alltid bott med muslimer sedan islamens tillkomst. Denna samexistens har haft gyllene stunder och exempel på
intelligent vetenskapligt och filosofiskt samarbete till gagn för hela mänskligheten. Verk av andalusiska judiska och
muslimska lärda som Moshe Ben Maimon (Moses Maimonides, Abu Imran Musa ibn Maymun) och Ibn Rushd (Averroes) är de mest
kända exemplen.

Den första fördrag som reglerade förhållandet mellan muslimer och judar i Medinas samhälle under 600-talett, under
ledning av profeten Muhammed, angav tydligt att muslimer och judar i Medina ingick ett förbund av ömsesidigt försvar och
bildade en och samma gemenskap.

Denna samexistens har också upplevt stunder av spänning och konflikt. Dessa ögonblick, som återges i vissa Koran verser
har selektiv tagits ut från deras historiska sammanhang av anhängare av hat för mörka och våldsamma syfte. Historikerna
har enhälligt påpekat att dessa situationer, långt från att gälla alla muslimer och alla judar på den tiden, var snarare
resultatet av alliansen mellan vissa judiska stammarna i strid med Medinas fördrag med fientliga styrkor vars mål var att
utrota muslimer. Med andra ord hade denna spänning, född i ett begränsat historiskt och geopolitiskt sammanhang i tid och
rum, inte en religiös motivation.

Inför fanatikerna, kom ihåg den autentiska traditionen

Förutom Medina fördraget är den profetiska traditionen full av uppmaningar till vänlighet med Bokens folk av vilka
judarna är en del av. Det är viktigt att notera att imamer och predikanter när de påminner muslimerna om sina plikter
gentemot sina grannar, nästan alltid nämner profetens ord i Bukharis berömda samling av hadith: ”Ängeln Gabriel slutade
aldrig om att ge mig rekommendationer om grannen, till den punkt att jag trodde att han skulle införa den som ett arv.”

Det visar sig att den fullständiga versionen av denna berättelse (som citeras av de mest kunniga) börjar enligt följande:
”En dag dödade vi ett får hos Ibn Omar. När han anlände till sitt hus frågade han (två gånger) sin familj: ’Har ni
erbjudit en del till vår judiska granne?’ Och han tillade: Jag har hört Guds budbärare säga: ’Ängeln Gabriel slutade
inte att ge mig rekommendationer om grannen…’”.

I sin berömda samling av hadither rapporterar Bukhari att:

– Profeten Muhammed, frid vare med honom, sade: ”Den som dödar en person som har en pakt med muslimerna ska inte känna
lukten av Paradiset men denne kommer att känna sig om efter en 40 års vandring!” (Hadith nr 6516)

– När ett begravningståg gick förbi ställde sig profeten upp, som satt innan. En av hans följeslagare informerade honom
om att det var en judisk man. Profeten svarade: ”Är han inte en själ? (Hadith nr 1312)

– När profeten dog var hans rustning som pant för ett lån hos en judisk näringsidkare med vilken han hade ett kontrakt.
(Hadith No. 2916) Denna hadith visar tydligt att profeten, som kunde ha lånat från rika muslimer i enlighet med
rekommendationer från hans kompanjon Othman Ibn Affan, valde i stället för att gå direkt till den judiska köpman, vilket
tyder på att han i sin mänskliga relation inte gjorde någon skillnad mellan judar och muslimer.

Efter den mongoliska arméns invasion och plundring av Bagdad i 1258, blev tusentals muslimer, judar och kristna fångade
av mongolerna. Under förhandlingarna om deras frisläppande hade mongolerna föreslagit frigörandet av muslimerna och
fortsatt kvarhållande av judarna och kristna. Den muslimska förhandlaren förkastade förslaget och krävde att kristna och
judar skulle prioriteras.

På senare tid, 1941 uppmanades Marocko, som då var franskt protektorat, av Vichy ockupationsstyrka och nazisterna att
implementera diskriminerande Vichy lagar mot 250 000 judar i Marocko. Sultan Mohammed V kategoriskt vägrade och svarade
att det inte fanns några judar i Marocko, bara individer.

Kung Mohammed VI i samband med mottagandet som anordnades år 2015 av Världs Institutet for Judiska Studier Kivunim för
att hedra den sena kung Mohammed V, sade i ett tal skrivet av sin rådgivare André Azoulay, ”Idag behöver vi mer än
någonsin att begrunda lektionerna och betydelsen av denna del av historien för att stå emot med kraft mot dödliga
avvikelser hos dem som förvrider våra kulturer, våra religioner och våra civilisationer … ” Han tillade: ”Genom att
utnyttja djupet och återhämtningsförmåga hos arvet från min ärevördiga farfar kung Mohammed V, kan vi tillsammans agera
för att återställa förlorade vidder av förnuft och ömsesidig respekt som försvann från många delar av världen.”

Våldshandlingar som är födda i vilsekomna och förvirrade själar

Otvivelaktigt har den israelisk-palestinska konflikten fortsatt utnyttjats av extremister av alla inriktningar för att
främja uppdelning och våld mellan judar och muslimer i Frankrike.

Judar, kristna och muslimer har starka historiska och andliga band till Palestina. Lidandet hos folket i denna region i
världen, som längtar efter en fred som vägrar komma fram, kan inte lämna någon likgiltig.

Men de som hävdar att de försvarar den palestinska orsaken genom att attackera judarna i Frankrike är definitivt
diskvalificerade. Deras inställning, förutom att vara orättvist, feg och omoralisk, skämmer det palestinska folks
intressen och tjänar inte freden.

På samma sätt är vissa politiker och individers ovillkorliga stöd till den nuvarande israeliska regeringens politik, till
den grad att man anklagar motståndarna till denna politik för antisemitism, en villfarelse som skapar förvirring och
tjänar inte freden. Med hänvisning till begreppen antisemitism och antisionism och förvirring som omger dem, har Jacques
Attali sagt att ”ingenting är farligare än begreppsförvirring. Särskilt de som syftar till att beskriva det vi är emot. I
allmänhet är sådan förvirring en förutsättning för sinnets störningar och våldshandlingar.”

Judar och muslimer i Frankrike har mycket gemensamt, som troende, som individer och som medborgare i samma land. Abraham,
Isak, Ismael, Jakob, Josef, Moses, Aron är för oss samma modeller av tron på den Enda Gud. Vi delar många ritualer och
praxis. Vi lever i en tid som är markerad av flera tecken på ångest, vi måste visa tecken på hopp.

Anteckningar:

Mohammed Moussaoui är Frankrikes Förenade Moskéers (UMF) ordförande.