Några svar om Ramadan

Hasan Maiga

Allah säger i Koranen: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er –
kanske skall ni frukta Gud.
(2:183)

Vad är fasta? Vad är skillnaden mellan muslimernas fasta i Ramadan och andra tros fasta? Det tjänar man egentligen med
fastan? Varför ska man ”straffa” sin kropp? … Här är några frågor som folk ställer oss på grund av den fascination denna
islamiska praxis orsakar.

Det är viktigt att veta att ”fasta” på arabiska kallas ”saum” som står för avhållsamhet.

Fastan under Ramadan månad, den nionde månaden i den islamiska månkalendern, är en av de fem pelare på vilka Islams ”hus” är
byggd på. Under denna månad varje frisk muslim är skyldig att göra ”saum” dagligen från morgon till kväll. Det är et påbud
för att närma sig den högsta nivån hos människans andliga natur.

Syftet med fastan är att hjälpa till att uppnå självkontroll, självrening och kunskap om Gud, medkänsla och den anda som får
oss ta hand om andra och dela Guds kärlek med oss till andra människor. Det är en allmän praxis och rekommenderas av alla
religioner i världen med mer eller mindre begränsningar i beroende på religion.

Fastan är inte bara att gå hungrig utan även ”ibada” (dyrkan), en akt av lydnad till Allah (HoäH), ett uttryck för vår
tacksamhet till Gud och andlig träning på samma gång.

När vi fastar känner vi hunger och då lär vi oss att uthärda det med tålamod. Denna erfarenhet lär oss tålamod och
generositet, den får att växa i oss principen om sann kärlek eftersom när vi fastar, gör vi det utan att förvänta oss något
från Allah.

Fastan upphöjer den mänskliga själen och ökar vår medvetenhet om Gud, den stärker vår viljekraft och lär oss att övervinna
våra lägre önskningar.

Genom historien har fastan varit en upplevelse med vilken man har försökt kontrollera sin kropp och känslor. Hunger är en av
de mest kraftfulla impulser som vi upplever. Så när en person nekar sig själv något han tycker om, höjer han sitt sinne över
hans kropp och hans köttsliga passioner.

Ramadan är också ett bra tillfälle att undvika livets vanliga distraktioner, stärka våra familjerelationer, använda energin
på ett mer produktivt sätt för vårt intellekt och vår själ, reservera tid för studier och/eller läsa Koranen, frivilliga
böner, meditation, och bidrag till sociala och humanitära ändamål.

Fastan gör oss medvetna om hur värdefull är några små saker som vanligtvis vi inte ger alltför stor betydelse, såsom mat och
vatten. Det får oss att reflektera över vårt beroende av Gud och hans nåd.

Ramadan är en månad full med ”baraka” av särskilda skäl, det är den månad då Allah avslöjade sitt sista budskap till
mänskligheten genom profeten Muhammed (fvmh). Detta budskap har bevarats perfekt, först muntligt och sedan i bokform som med
namnen Koran som i den egentliga etymologiska bemärkelsen betyder ”läsa eller recitation”.

Även om det verkliga syftet med Ramadan borde vara att disciplinera vår själ och vårt moraliska beteende är Ramadans
målsättning också att utveckla i våra hjärtan medkänsla till de mindre lyckligt lottade i livet, ett omfattande verktyg för
vår utveckling som människor i det sociala och ekonomiska, intellektuella och fysiska, andliga och filantropiska sfären,
inom den privata och offentliga, den personliga och gemenskapen, det inre och det yttre … på alla områden i våra liv. Allt
i ett.

Men Allah vet bäst.

Redaktionens anmärkning:

Hasan Maiga har en examen i Islamiska vetenskap från Medinas universitet Saudiarabien.