Några rekommendationer inför det nya året

Redaktion

Gör så att alla dina morgnar blir ljusa, fyll dig med optimism, tro på att allt kommer att gå bra och stressa inte
händelserna.

Ha inte bråttom att fatta beslut, ta dig tid att tänka.

Låt inte andra tanka för dig, eftersom du har en egen personlighet.

Var dig själv, sluta inte att vara det för att vara andra till lags.

Sök inte efter några vänner vars vanor är annorlunda än din, men om du har goda vänner, njuta av deras sällskap
och vänskap.

Dela med din familj, ta dig tid att dela med dem.

Försök aldrig att tvinga dina egna kriterier. Alla har något att säga och din uppgift är att lyssna på dem. Om du
gör så kommer ditt ord att ha mer styrka.

Ha tålamod med andra, så kommer du att visa din hög mognadsgrad.

Använd rätt dina pengar så att din ledning blir ansvarig.

Slösa inte din tid, eftersom väl utnyttjad tid är en återspegling av din karaktär.

Ät inte med girighet, utan för att med måtta för att bli mätt. Gör inte det för att fylla magen, utan för att du
behöver det.

Ta dig tid att meditera och lära dig att se all den skönhet som Gud skapade genom naturen.

Respektera dig själv och du kommer att se att andra kommer att respektera dig.

Sträva varje dag till att vara en bra användbar medborgare i samhället.

Om du utövar dessa regler, kommer du säkert att vara i det nya året en glad människa eftersom med ditt beteende
stödjer du en bättre levnad och du kan bli en inspiration för andra.