Muslimska superhjältar i tecknad film

The Voice of Russia

 

Filmdistributörer har precis släppt en serie av tecknade filmer med namnet ”Nittionio.” I serien, 99 individer bekämpar terrorismen, brottslighet och annat ont i världen. Det unika med situationen är att, förutom den västerländska publikens välkända superhjältar som Batman och Stålmannen finns i serierna även muslimska superhjältar som Djalil, Djabbar, Dr Ramsey, Nura och många andra. Våra analytiker Piotr Iskenderov fördjupade sig i kärnan för det nya mångkulturella projekt.

Skaparen av ”99” är den välkända förläggare, filosof och psykolog Naif Al Mutawa från Kuwait. Terrordådet i USA 2001 och den ökande radikal islam, var det som fick honom att ta en så känslig steg inför världens allmänna opinion. Han sa att han hade funderat en hel del om den historiska närheten mellan islam och kristendom ”som växte upp i samma miljö.” ”Många imamer predikar idag med samma anda som i 600-talet utan att ta hänsyn till dagens verklighet” understryker seriens författare. Han anser att dessa imamer tar på sig rollen som ödets bestämmare och driver sina underordnade till ”folkmord mot dem som har pekats ut som våra fiender.”

Naif Al Mutawa satte igång sitt projekt på grund av sin önska att övervinna dagens skilsmässa mellan muslimer och kristna och framförallt amerikanerna. Han hoppas att dessa tecknade filmer kommer att hjälpa till en ”ömsesidig förståelse och samarbete mellan den islamiska och amerikanska folken.” Samtidigt finns det många som ser i ett sådant projekt potentiella risker. Detta på grund av bland de 99 superhjältar finns det en överväldigande majoritet av muslimer. Förresten, den tecknade seriens namn valdes i enlighet med muslimsk tradition. Enligt Koranen har Allah 99 namn, samma antal magiska stenar vars ägare blivit superhjältar, var och en av dem återspeglar en av de egenskaperna hos den Högste. Så att vi inte egentligen talar om ett gemensam muslimsk-kristen projekt, utan snarare om marknadsföring av en islamisk produkt med hjälp av ett antal amerikanska egenskaper.

Och i detta finns en subtil psykologisk bakgrund som inte gör det möjligt en utvärdering av projektet i sin helhet i positiva ordalag, och som kommer att behöva vänta på svar från andra publik, främst européer. I Europa har man inte glömt den stora skandalen i samband med publiceringen av karikatyrer om Profeten Muhammed i en dansk tidning år 2006.

De interkulturella relationerna är ett stort problem i Europa, framhöll i en intervju till vår radiostation Bielov Vladislav, chef för Forsknings center för germanska studier.

Hur som helst frågan kvarstår om i vilken utsträckning dessa tecknade filmer kommer att distribueras i Europa, om de kommer att visas i de vanliga media, eller en interkulturell miljö, dess förvaltning, mm. Detta är en komplex fråga som diskuteras i Europa. Jag tror att man kommer att få positiva reaktioner för detta försök att förena de två kulturer. Men det grundläggande problem finns inte i om hur man avbildar eller lockar till sig en eller annan kultur till att presentera en eller annan fråga, utan i vilken utsträckning är det nödvändigt att koppla den till den dominerande kulturen. Detta problem finns, och naturligtvis kommer det inte att lösas med hjälp av tecknade filmer, trots att de troligen innebär ett försök för en viss försoning.

Detta innebär att för närvarande är det bättre att lämna öppen den centrala frågan, om inte bara det amerikanska samhället utan också det europeiska är beredd att acceptera som allierade muslimska superhjältar.