Muslimer i Amerika före Columbus ankomst

Dr. Youssef Mroueh – genocidiomorisco.blogspot.com

Inledning

Många bevis tyder på att muslimer i Spanien och Västafrika anlände till Amerika minst fem århundraden före Columbus. Det
finns registrerad till exempel att i mitten av 1000-talet under den umayyadiske kalifen Abdul Rahman III regeringstid
(929-961 e.Kr.), muslimer av afrikanskt ursprung seglade västerut från den spanska hamnen i Delba (Palos) mot ”mörkret och
dimmas hav.” De återvände efter en lång frånvaro med ett byte från ett ”konstigt och främmande land.” Det är också känt att
människor av muslimskt ursprung följd med Columbus och senare med andra spanska upptäcktsresande till den Nya världen.

Det sista muslimska fästet i Spanien, Granada, föll för de kristna år 1492, strax före starten av den spanska inkvisitionen.
För att undgå förföljelse, många icke-kristna flydde eller konverterade till katolicismen. Minst två dokument bekräftar
förekomsten av muslimer i den spanska Amerika före 1550 trots dekretet som utfärdades år 1539 av Karl V, Spaniens kung där
man förbjöd ättlingar till muslimer som hade bränts på bål att utvandra till Västindien. Detta dekret ratificerades 1543
och senare utfärdades ett beslut om utvisning av alla muslimer från de utomeuropeiska spanska territorierna.

Förutom de ovan nämnda handlingar, det finns många hänvisningar till ankomsten av muslimer till Amerika. De sammanfattar vi
här.

 1. Historiska dokument.
  1. Den muslimska historiker och geograf Abdul Hassan Ali ibn al Hussain al Masudi (871-957 e.Kr.) skrev i sin bok, Muruj
   adh-dhahab wa maadin aljawhar (Guldängarna och juvelernas stenbrott) att under den spanska kalifen Abdullah Ibn Muhammeds
   regeringstid (888-912), en muslimsk seglare, Khashkhash Ibn Said Ibn Aswad, från Cordoba avseglade från Delba (Palos) år
   889. Han korsade Atlanten och nådde ett okänt territorium (ard majhoola) och återvände sedan med fantastiska skatter. I Al
   Masudis världskarta finns ett stort område i ”Mörkret och dimmas hav” där han menade att det okända territoriet (Amerika)
   låg (1).

  2. Den muslimska historikern Abu Bakr Ibn Umar al Gutiyya rapporterade att under den spanska kalifen Hisham II regeringstid
   (976-1009), en annan muslimsk seglare, Ibn Farrukh från Granada, avseglade från Cadiz (februari 999) mot Atlanten. Han kom
   till Gando (Gran Canaria) där han träffade kungen Guanariga, sedan fortsatte han västerut där han såg och namngav två öar,
   Pluitana och Capraria. Han kom tillbaka till Spanien i maj 999. (2).

  3. Columbus seglade från Palos (Delba) i Spanien, och kom till Gomera (Islas Canarias). Gomera är ett arabiskt ord som
   betyder ”litet gissel.” Där blev han kär i Beatriz Bobadilla, dotter till öns första general kapten (namnet Bobadilla kommer
   från det arabisk-islamiska namnet Abou Abdille).

   Senare en annan Bobadilla (Francisco), i egenskap av Kunglig kommissionär, grep Columbus och skickade honom tillbaka till
   Spanien från Santo Domingo (november 1500). Familjen Bobadilla var besläktad med Abbadid dynastin från Sevilla (1031-1091).
   Den 12 oktober 1492 landsteg Columbus på en ö i Bahamas som kallades för Guanahani av de infödda och fick namnet San
   Salvador av Columbus. Ordet Guanahani kommer ursprungligen från mandinga med modifierade arabiska termer. Guan (Ikhwan)
   betyder ”bröder” och Hani är ett arabiskt namn. Därför det ursprungliga namnet på ön var ”Bröderna Hani” (11).

   Fernando Columbus, son till Christopher, skrev om de svarta hans far hade sett i Honduras: ”folk som bor utanför Pointe
   Cavinas mot Cape Gracias a Dios, har nästan svart hudfärg.” Samtidigt, i samma region, levde en stam av muslimska infödingar
   som kallades Almamy. I mandinka språket och arabiska var Almamy beteckningen för ”al imam” eller ”al imamu”, böneledare,
   eller i vissa fall för samhällets ledare, och/eller en medlem av den muslimska grupp Imami (12).

  4. En välkänd amerikansk historiker och lingvist, Leo Weiner från Harvard University skrev i sin bok, Africa and the
   discovery of America (1920) att Columbus kände till mandinka folkets närvaro i den nya världen och att västafrikanska
   muslimerna hade spridit sig över hela Karibien, Central-, Syd- och Nordamerika, inklusive Kanada, där de handlade och gifte
   sig med Irokes och Algonkin indianer (13).

 2. Geografisk utforskningar.
  1. Den berömda muslimska geografen och kartografen Al Sharif al Idrisi (1099-1166 e.Kr.) skrev i sin berömda bok Nuzhat al
   Mushtaq fi ikhtiraq Al afaq (Nostalgins resa genom horisonter) att en grupp sjömän (från norra Afrika) seglade mot Mörkret
   och dimmas hav (Atlanten) från Lissabon (Portugal), för att utforska det som fanns där och utsträckningen av dess gränser.
   De nådde en ö där det fanns människor och odlingar… På den fjärde dagen, en tolk talade med dem på arabiska (3).

  2. De muslimska uppslagsverken nämner en väldokumenterad beskrivning av en resa över Mörkret och dimmas hav utförd av Shaikh
   Zein Eddine Ali ben Fadhel al Mazandarani FADHEL. Hans resa började i Tarfaya (södra Marocko) under kungen Abu Yacoub Sidi
   Youssef regeringstid (1286-1307 – den sjätte Marinid dynasti) till den Gröna Ön i det Karibiska havet, året var 1291.
   Detaljerna över hans sjöresa nämns i islamiska referenser, och många muslimska forskare kände till denna historiska händelse
   som hade registrerats (4).

  3. Den muslimska historikern Chihab Ad-Dine Abul Abbas Ahmad ben Fadhl Al Umari (1300-1384) beskrev i detalj de geografiska
   utforskningar gjorda av Malis sultaner bortom Mörkret och dimmas hav i sin berömda bok Massaalik al absaar fi mamaalik al
   amsaar (Vägkarta över intressanta platser i Rikenas provinser) (5).

  4. Den berömda mandinska sultanen från Mali, Mansu Kankan Musa (1312-1337) informerade i Kairo de lärda i mamluksultanen
   Bahris hov (An-Nasir Nasir Edin Muhammad III, 1309-1340) där han stannade under sin pilgrimsfärd till Mecka år 1324 att hans
   bror, Sultan Abu Bakari I (1285-1312) hade startat två utforskarexpeditioner i Atlanten. När sultanen inte återvände till
   Timbuktu från sin andra resa år 1311, blev Mansa Musa sultanen av riket (6).

  5. Columbus och de första spanska och portugisiska upptäcktsresande kunde resa över Atlanten (en sträcka på 2400 km) tack
   vare muslimernas geografisk och navigerings information. I synnerhet de kartor som gjordes av muslimska handlare, inklusive
   Al Masudis (871-957) bok Akhbar az-zaman (världshistorien) baserat på material som samlades in i Afrika och Asien (9).
   Faktum är att Columbus hade två kaptener med muslimskt ursprung under sin första transatlantiska resa: Martin Alonso Pinzon,
   La Pintas kapten och hans bror Vicente Yañez Pinzón som var La Niñas kapten.

   De var rika och kunniga leverantörer till fartyg. De hjälpte till att organisera Columbus expedition och förberedde
   flaggskeppet Santa Maria. De gjorde det på egen bekostnad av kommersiella och politiska skäl. Pinzons familj var släkt med
   Abuzayan Muhammad III, Marockos sultan. (10).

 3. Arabiska skrifter (islamiska).
  1. Antropologerna har bevisat att Mandinka folket, efter instruktioner från Mansa Musa, utforskade många regioner i
   Nordamerika via Mississippi floden och andra flodsystem. I Four Corners, Arizona, skrifter visar att även elefanter togs
   med från Afrika (7).

  2. Columbus medgav i sina skrifter att måndag den 21 oktober 1492, medan hans skepp seglade nära Gibara, på den nordöstra
   kusten av Kuba, såg han en moské på toppen av ett vackert berg. I Kuba, Mexico, Texas och Nevada (8) har man upptäckt ruiner
   efter moskéer och minareter med inskriptioner av Koranens verser.

  3. Under sin andra resa informerades Columbus av indianerna i La Española (Haiti) att svarta människor hade varit på ön
   innan hans ankomst. Som bevis presenterade dem för Columbus några spjut från dessa afrikanska muslimer. Dessa vapen i sin
   spets en gul metall som indianerna kallade för guanin, ett ord som härstammar från Västafrika och som betyder
   ”guldlegering”. Det är också intressant att notera att guanin är kopplat till det arabiska ordet ”ghinaa” som betyder
   ”rikedom.” Guanines Columbus tog med sig några guanin till Spanien där dem analyserades. Man kunde på så sätt bestämma att
   metallen var 18 delar guld (56,25 %), 6 delar silver (18,75 %) och 8 delar koppar (25 %), samma proportion som den metall
   som framställs i afrikanska gjuterier i Guinea (14).

  4. År 1498, på sin tredje resa till den Nya världen, landsteg Columbus på Trinidad. Efter det seglade han mot den
   sydamerikanska kontinenten, där några i hans besättning gick i land och träffade några infödda med färgstarka symmetriska
   bomulls sjalar. Columbus noterade att dessa sjalar liknade Guineas huvudbonader och saronger i deras färger, stil och
   funktion. Han kallade dem för Almayzars. Almayzar är ett arabiskt ord för ”innehålla”, ”täcka”, ”förkläde” och/eller ”tyg
   till skjortor ”som användes av morerna (spanska eller Nordafrikanska muslimer) och som importerades från Västafrika (Guinea)
   i Marocko, Spanien och Portugal.

   Under denna resa, var Columbus förvånad över att se gifta kvinnor bära bomulls byxor och undrade om var dessa infödda hade
   lärt sig sådan blygsamhet. Hernán Cortés, en av de spanska erövrare, beskrev kvinnornas klänning som ”långa slöjor” och
   männens kläder som” kläder dekorerade i stil med arabiska kläder.” Ferdinand Columbus beskrev deras bomulls kläder ”som
   samma design och tyg som används för de sjalar som bärs av arabiska kvinnor i Granada.” Även barnsängarnas likhet med de som
   finns i Nordafrika uppmärksammades (15).

  5. Dr Barry Fell (Harvard University) presenterade i sin bok ”Saga America-1980” solida vetenskapliga bevis för att norr
   och västafrikanska muslimer kom till Amerika århundraden innan Columbus.

   Fell upptäckte att det fanns muslimska skolor i Valley of Fire, Allan Springs, Logomarsino, Keyhole Canyon, Washoe och
   Hickison Summit Pass (Nevada), Mesa Verde (Colorado), Mimbres Valley (New Mexico) och Tipper Canoe (Indiana) som daterades
   till 700 – 800.

   Fell hittade inristad i karga klippor i västra USA texter, diagram och tabeller som utgör de sista överlevande fragment av
   det som en gång var ett skolsystem, både på grundläggande och högre nivå. Undervisnings språk var nordafrikanska arabiska
   som skrevs med gamla kufiska tecken. Bland de ämne man undervisade i fanns skrivning, läsning, religion, historia, geografi,
   matematik, astronomi och sjönavigering. Ättlingar till muslimska besökare i Nordamerika är idag medlemmar i Iroquois,
   Algonkin, Anasazi, Hohokam och Olmec folk (16).

  6. Det finns 565 namn på platser (byar, städer, berg, sjöar, floder etc.) i USA (484) och Kanada (81) som har islamiska och
   arabiska rötter. Dessa platser fick sina namn av infödingar i förcolumbianska perioder. Några av dessa namn hade heliga
   betydelser som Mecka (720 invånare, Indiana), den indianska stammen Makkah (Washington), Medina (2100 inv., Idaho), Medina
   (8500 inv., New York), Medina (1100 inv.) Hazen (5000 inv., North Dakota), Medina (17 000 invånare samt Medina 120 000 inv.,
   Ohio), Medina (1100 inv., Tennessee), Medina (26 000 inv., Texas), Medina (1200 inv., Ontario), Mohammed (3200 inv.,
   Illinois), Mona (1000 inv., Utah), Arva (700 inv., Ontario, etc.). En omfattande studie av namnen på de inhemska
   indianstammarna visade att många namn har arabiska och islamiska rötter såsom Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chavin,
   Cherokee, Cree, Hohokam, Hupa, Hopi, Mecka, Mahiga Mohawk, Nazca, Zulu, Zuni, osv.

Baserat på ovanstående historiska, geografiska och språkliga anteckningar, har vi utfärdat en uppmaning till alla muslimska
länder och samhällen över hela världen att fira de första tusen år av muslimernas ankomst till Amerika, fem århundraden före
Columbus.

Vi hoppas att denna uppmaning kommer att få full förståelse och att locka tillräckligt stöd.

Publicerad i BICNews den 16 juni, 1996.
Förberedande kommittén för internationella festivaler för att fira de första tusen år av muslimernas ankomst till Amerika
(996-1996 e.Kr.).

Referens

 1. AL-MASUDI Muruj Adh-Dhahab (Arabic), Vol. 1, P. 138
 2. ON MANUEL OSUNAY SAVINON Resumen de la Geografia Fisica…, Santa Cruz de Tenerife, 1844
 3. AL-IDRISSI Nuzhat Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaaq (Arabic)
 4. AGHA HAKIM, AL-MIRZA Riyaadh Al-Ulama (Arabic), Vol.2 P.386/Vol.4 P.175
  AL-AMEEN, SAYED MOHSIN Aayan Ash-Shia (Arabic),Vol.7 P.158/Vol 8 P.302-3
  AL-ASFAHANI, AR-RAGHIB Adharea Ila Makarim Ash-Shia, Vol. 16, P.343
 5. CAUVET, GILES Les Berbers de L’Amerique, Paris 1912,P.100-101
 6. HUYGHE, PATRICK Columbus was Last, New York 1992
 7. WILKINS, H..T. Mysteries of Ancient South America, New York 1974
  WINTERS, CLYDE AHMAD Islam in Early North and South America, Al-Ittihad, July 1977, P.60
 8. OBREGON , MAURICIO The Columbus Papers, The Barcelona Letter of 1493, The Landfall Controversy, and the Indian
  Guides, McMillan Co.,New York 1991
 9. AL-MASUDI Muruj Adh-Dhahab (Arabic), Vol. 1, P. 138
 10. OBREGON , MAURICIO The Columbus Papers, The Barcelona Letter of 1493, The Landfall Controversy, and the Indian
  Guides, McMillan Co.,New York 1991
 11. Som ovan
 12. CAUVET, GILES Les Berbers de L’Amerique, Paris 1912,P.100-101
 13. LEO Africa and the Discovery of America, Philadelphia 1920,Vol.2 P.365-6
 14. THACHER, JOHN BOYD Christopher Columbus, New York 1950,P.380
 15. COLUMBUS, FERDINAND The Life of Admiral Christopher Columbus, Rutgers Univ. Press, 1959, P.232
 16. FELL, BARRY Saga America, New York 1980
  GORDON, CYRUS Before Columbus, New York 1971

Andra intressanta böcker med mer information om muslimer och Amerika.

DAVIES, NIGEL Voyagers to the New World, New York 1979
FELL, BARRY America BC, New York 1976
GYR, DONALD Exploring Rock Art, Santa Barbara 1989
VAN SETIMA, IVAN African Presence in Early America, New Brunswick, NJ 1987
VAN SETIMA, IVAN They Came Before Columbus, New York 1976
VON WUTHENAU, ALEX Unexpected Facts in Ancient America, New York 1975