Muhammeds visdom (fvmh)

Redaktion – Källa: Islamic Bulletin

Kära läsare, ”Islams Visdom” omfattar all som finns i ordets strålglans, de sanna mål som vi alla strävar efter
att uppnå. Den är full av medkänsla, förlåtelse, och slående tydlig vägledning. Ja, om var och en av oss skulle
förbinda sig att tillämpa dessa principer, åtminstone för en dag, skulle vi kunna känna Allahs kraft och nåd, när
vi arbetar i våra liv. Föreställ er användningen av denna underbara vägledning regelbundet. Det är, speciellt under
månaden Ramadan vi borde göra mer för att träna och bjuda in andra att öva dessa vackra visdomsord.

Khalid ibn El Waleed berättade följande hadith:

En nomad kom en dag till Profeten (frid vare med honom) och sade. ”O Allahs sändebud! Jag har kommit för att ställa
några frågor om detta liv och livet efter.”

– Fråga vad du vill.

– Jag skulle vilja vara den mest meriterade man.
– Frukta Allah, och du kommer att vara den mest meriterade av alla män.

– Jag skulle vilja bli den rikaste mannen i världen.
– Var glad, nöjd med dig själv, och du kommer att vara den rikaste mannen i världen.

– Jag skulle vilja vara den rättvisaste av all män.
– Önska för andra det du vill ha för dig själv, och du blir den rättvisaste mannen.

– Jag skulle vilja vara den bästa mannen.
– Gör gott för andra, och du kommer att vara den bästa av män.

– Jag vill vara Allahs favorit.
– Håll dig nära Allah med dina lov, och du kommer att Hans favorit.

– Jag skulle vilja fullborda min tro.
– Om du har gott uppförande, kommer du att fullborda din tro.

– Jag skulle vara bland dem som gör gott.
– Dyrka Allah, om du ser Honom. Om du inte ser Honom, ser Han dig. På så sätt kommer du att vara bland dem som
gjorde det goda

– Jag vill lyda Allah.
– Om du följer Allahs kommando, kommer du att vara lydig.

– Jag skulle vilja vara fri från all synd.
– Bada av dig alla föroreningar, och de kommer att vara fri från all synd.

– Jag skulle vilja stå i ljuset, på Domedagen.
– Gör inte dåliga saker, inte heller mot andra varelser; och du skall höjas i ljuset på Domedagen.

– Jag önskar att Allah skulle ge mig Sin medkänsla.
– Om du har medlidande med dig och andra, kommer Allah att erbjuda dig det på Domedagen.

– Jag önskar att mina synder var mycket få.
– Om du letar efter Allahs förlåtelse, så mycket du kan, kommer dina synder att vara mycket få.

– Jag skulle vilja vara den mest hedervärda man.
– Om du inte klagar över någon av dina kollegor kommer du att vara den mest hedervärda av män.

– Jag skulle vilja vara den starkaste av alla män.
– Om du lägger all din tillit till Allah, kommer du att vara den starkaste av alla män.

– Jag skulle vilja förstora mina möjligheter.
– Om du håller dig ren, kommer Allah att förstora dina möjligheter.

– Jag skulle vilja bli älskad av Gud och Hans Sändebud.
– Om du älskar dig själv, det Allah och Hans Sändebud älskar, kommer du att vara bland de mest älskade.

– Jag önskar vara säker från Allahs vrede på Domedagen.
– Om du inte förlorar kontrollen av dig själv med några kamrater, kommer du att vara säker från Allahs vrede på
Domedagen.

– Jag önskar att mina böner besvaras.
– Om du undviker förbjudna åtgärder, kommer dina böner att besvaras.

– Jag önskar att Allah inte vanärar mig på Domedagen.
– Om du förblir kysk, kommer Allah att inte vanära dig på Domedagen.

– Jag önskar att Allah ge mig en skyddskåpa på Domedagen.
– Avslöja inte dina kamraters fel och Allah kommer att ge dig ett skyddande hölje på Domedagen.

– Vad kan rädda mig från mina synder?
– Tårar, ödmjukhet och sjukdom.

– Vilka är de bästa handlingar i Allahs ögon?
– Vänligt beteende, ödmjukhet och tålamod.

– Vilka är de värsta saker i Allahs ögon?
– Dålig beteende och girighet.

– Vad blidkas Allahs vrede i detta liv och i det nästa?
– Att täcka med generositet och godhet sina släktingar.

– Vad kan släcka Helvetets eld på Domedagen?
– Tålamod i motgång och olycka.

Imamen El Mustaghfiri sade: ”Jag har aldrig hört en mer omfattande hadith över religionens skönhet, och mest
fördelaktiga ord än dessa. De samlar alla goda ting i islam, men de tas inte i bruk.”

(Överförd av Ibn Hanbal).