Moderation och fritid – Den perfekta lösningen

Deana Nassar

Islam lär en person allt inklusive hur man ska agera och bete sig, hur man ska sitta och prata och hur man tar hand
och dela med måtta.

En muslim är säker på sig själv både i denna världen och i det andra Livet. Det vill säga, Islam strävar efter en
balans mellan själens krav och kroppens behov och genom att observera denna balans, kommer man att kunna förena detta
livs krav med förberedelserna för det andra Livet.

Välsignad av islam, vi får en balanserad formel för rättigheter och skyldigheter, där vi blir varken bortskämda med
alltför många rättigheter eller stressad av alltför många plikter och skyldigheter. När allt kommer omkring, som
tidigare nämnts, är måttlighet nyckeln begreppet för islamisk moral.

Njut av fritid och humor

Vi, som människor är skapade med ett behov att vila, ha fritid och humor. Detta är något helt naturligt. Att ta tid
för dig själv genom fritid och rekreation är inte en banal njutning utan snarare en nödvändighet och ett bra sätt att
ta itu med de många påfrestningar och ständiga bekymmer som livet innebär, det finns ingen anledning att förbli den
felaktigt stereotypa allvarliga muslim 24/7.

Utan tvekan kan muslimer ha kul. Minns att utan denna fritid och humor kan vi inte vara produktiva i livet. Det finns
många tillfällen i Islam, där profeten Muhammed (fvmh),
använde humor för att lätta upp stämningen i många situationer, han var välkänd för att alltid le. Det berättas i
själva verket att när han skrattade kunde man se hans vita tänder. Abdullah ibn al-Harith berättade: ”Jag har aldrig
sett en man som log lika mycket som Guds budbärare.”

Det finns också många historier som berättar om profeten och hans humor. En incident vi kommer ihåg är när profeten
var med Ali ibn Abu Talib och de åt 12 dadlar tillsammans. När de var på väg att avsluta, såg Ali några personer
närma sig. Han flyttade snabbt högen av 6 kärnor som han hade till profetens hög och skämtsamt berättade
förbipasserande att profeten hade behållit alla dadlar till sig själv och inte delat med sig! Profeten med glimten i
ögat sade strax tillbaka, titta på Ali, han äter dadlar och han äter kärnorna också! (Eftersom han inte hade några
kärnor på hans sida).

Profeten begränsade inte sin fritid, rekreation och skämt till bara sina vänner, hans fru Aisha berättar följande om
sin man:

”Jag svär vid Gud att jag såg Guds Budbärare stå vid dörren till mitt rum medan abessinier var engagerade i spjut spel
i moskén. Han täckte mig med sin mantel så jag kunde titta på dem spela. Han stod där för min skull tills jag
bestämde att jag hade fått nog.” (Bukhari)

Islam är komplett och heltäckande, den behandlar alla aspekter av våra liv, den omfattar alla våra behov, inklusive
vårt behov av förströelser och rekreation. Det ger oss också oss lagliga medel för att uppfylla detta behov.

Abu al-Darda, en av profetens följeslagare citerar: ”Jag söker rekreation i något som är varken meningsfullt eller
olagligt, och det gör mig starkare på sanningen.” Det finns många berättelser där profetens följeslagare deltog i
många olika former av laglig underhållning och spel. De engagerade i sporter som löpning, hästkapplöpning, brottning
och bågskytte. Dessutom tillbringade de tid med att berätta skämt och lättsam konversation.

De lärda i Islam har intygat betydelsen av laglig rekreation för en sund utveckling av en persons karaktär.

Att njuta fritid och rekreation och ta hand om sig själv genom att ta en paus säkerställer att man har energi för att
gå tillbaka till andra roller man utövar oavsett vilka de är, som förälder eller yrkesmässig, eller vilket än ditt
ansvar är i livet i allmänhet, i sin tur, gör oss det till bättre muslimer i vår övergång från denna värld till det
andra Livet.

Att leva måttlig

Eftersom tiden är dyrbar, vi måste alltid vara mycket medvetna om hur värdefull tiden vi har fått i våra korta liv på
jorden är. Vi får lära oss att värdesätta vår tid och att få ut så mycket av det som vi kan, och definiera för oss de
olika sätt vi kan använda det, vilket skapar balansen vi har beskrivit tidigare. Profeten Muhammed sade:

”Gör goda gärningar ordentligt, uppriktigt och måttligt. Anta alltid ett medel, regelbunden och måttlig väg, genom
vilken du kan nå ditt mål, paradiset.” (Bukhari)

Salman al-Farsi har rapporterats sade till Abu al-Darda:

”’Ditt eget jag har rätt över dig, din Herre har rätt över dig, din gäst har rätt över dig, och din familj har rätt
över dig… Så ge till alla sin rätt.’ När profeten hörde vad som Salman hade sagt, godkände han det, och sade:
’Salman har talat sanning’”. (Al-Bukhari)

I ett tillfälle frågade profeten en kamrat: ”Är det sant att du fastar hela dagen och står upp i bön hela natten?”
Kamraten svarade att detta verkligen var sant.

Profeten sade sedan:

”Gör inte det! Fasta ibland och lämna den vid andra tillfällen. Gå upp för bön under natten och sov även på natten.
Din kropp har rätt över dig, dina ögon har rätt över dig och din fru har rätt över dig.” (Bukhari)

Detta pekar på vikten av måttfullhet som är Islams verkliga omfattning och det är viktigt att de som konverterar
förstå detta.

Muslimer kan och har kul. De älskar att le lika mycket som någon annan person, och de njuter av fritidsaktiviteter
till max. Islam betonar konsekvensen av strävan att få fördelar för både denna värld och i nästa. Livet i denna värld
är marken där man skördar för det andra Livet. Det är bara en övergående fas och det kommande livet är den eviga
boningen.

En muslim bör därför satsa sina ansträngningar till förmån för det kommande Liv och samtidigt utnyttja fördelarna i
denna värld. Vi kan nå vår fulla potential först efter att vi har tagit hand om oss själva och dragit nytta av vår
rätt att ta en paus, använda humor och delta i aktiviteter nära hjärtat.

I ljuset av allt detta, kan vi konstatera att medan rekreation och underhållning är nödvändiga för att leva ett
balanserat liv, bör vi dock inte låta det ta upp för mycket av vår tid. Inte heller bör vi engagera oss i den till
den punkt där det upphör att vara till nytta. Dessutom bör vi inte låta den bli en vana att ständigt söka rekreation
och underhållning och slutligen våra medel för rekreation, fritid och våra nöjen måste vara helt fri från allt som är
olagligt i Islam.

Originaltext: Moderation and Recreation, The Perfect Solution >>>>>