Mer Islam och färre lögner

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Det finns människor som imponeras av de stora moskéerna, de arabiska shejkernas palatser och deras bilar i guld, men det är inte
islam. Andra söker hårda och bokstravstrogna predikanter som talar om järnhårda regler och som kan skapa större dynamik i deras liv,
men det är inte islam heller.

Islam har varit genom sin historia skaparen av skönhet, vetenskap, visdom, litteratur och arkitektur. I det tionde århundradet var Cordoba
en muslimsk stad och en kulturellt och konstnärligt världscentrum, med nästan en miljon invånare, mer än 700 moskéer och 300 offentliga
bad. Dess gator var stenlagda och upplysta på natten. I den tidens kristna värld fanns det inte någon liknande stad. Dess minne lever i
alla dem som inte har övergett sina andalusiska rötter och är stolta över en civilisation som förde kultur och utveckling i Spanien.

Idag verkar Islam befolka öknarna, men det är ett misstag, eftersom islam inte kan försvinna och aldrig dö. Islamofobin och dess
anhängare kommer som en bullrig vinterstorm att försvinna så småningom, men alltid finns kvar lite av det. På samma sätt kommer deras
lögner och demagogi att försvina och islam kommer att fortsätta sin väg. Islam närs inte av hat utan av rättvisa och kärlek. Islam är Allahs
ord och ingenting är starkare än Islam, eftersom där finns Allahs välsignelser. I den heliga Koranen står följande:

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att
handla rättvist.
(57:25)

De allra flesta muslimer kommer aldrig att falla i händerna på terroristgrupper som finansieras av illegitima intressen, även om vissa
avvikare låter sig förföras av dessa irrläror och begår barbariska brott. Muslimer vill ha fred, hopp, ljus och liv, allt som det ädla Koranen
föreslår. Muslimer strävar efter brödraskap, att leva tillsammans i harmoni med andra människor och social integration utan att behöva
överge sin tro. Muslimer vill leva utan rädsla och utan att skapa rädsla hos någon annan. Abu Hurairah rapporterade i en traditon över
profetens liv (hadith) att denne, Allahs budbärare (frid vare med honom), sade följande:

”Den som tror på Allah och den sista dagen, antingen talar om det goda eller håller tyst. Och den som tror på Allah och den sista dagen
ska vara generös mot sin granne. Och den som tror på Allah och den sista dagenska vara generös mot sin gäst.” (Bukhari och Muslim).

Och den heliga Koranen säger:

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans
väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.
(5:8)

De som försöker förvirra folk genom att säga att islam är en irrationell, totalitär, och grym religion, antingen vet ingenting om Islam eller
ljuger av ren cynism. Koranen säger:

Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund; men [det var inte Hans vilja och därför] fortsätter de
att föra fram motstridiga åsikter…
(11:118)

Följande finns också i Koranen:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.
(49:13)

Center for American-Islamic Relations, sade att 50 procent av alla muslimska studenter i USA har trakasserats av sina kamrater.
Massoud Shadjareh, ordförande för Islamiska människorättskommissionen och veteranaktivisten sedan sin studietid vid universitetet i
Berkeley och deltagare i protester mot Vietnamkriget, sade att i delstaten Kalifornien, en av de mest liberala i USA, har islamofobin ökat
med 15 %.

Ingrid Mattson talar om behovet av att riva muren av misstro och behovet av människor talar ut och delar sina tvivel för att kunna bryta ner
alla barriärer. Hafsa Abdi, 18 år gammal, minns väl den dag hon trakasserades för första gången på grund att hon är muslim. En kille lite
äldre än hon slet av hennes slöja.

Islamofobin och terrorismen är ett industriellt fenomen som uppstår på grund av olika faktorer och som konvergerar mot samma mål,
plundring av oljerikedomarna i Mellanöstern och vapenförsäljning. Muslimer är passiva skådare och offer för dessa kamper, precis som
resten av mänskligheten. En kvinna med huvudduk eller slöja, har svårare att få arbete än en kvinna utan slöja eller sjal. Detsamma
händer med en familj som vill hyra en lägenhet om de har någon egenskap som identifierar dem som muslimer inträffar.

Staten, förutom att inte garantera muslimernas rättigheter har ett islamofobiskt språk. Ett exempel på detta är en telefonlinje i Spanien där
vem som helst kan ringa och peka ut urskillningslöst och anonymt, en muslim som en påstådd extremist. Ibland räcker det att man
använder djellaba (manlig lång klänning) eller ett skägg för att någon ska betraktas som en misstänkt extremist av sin granne. Således
bygger man upp ett paranoid samhälle som motiverar förlusten av civila rättigheter och nya säkerhetsåtgärder.

En del av median, särskilt den konservativa eller extremhögern, fortsätter oavbrutet att sprida villfarelsen att vi står inför ett krig mellan
civilisationerna, när det i själva verket är ett krig för kontroll av olja och rikedom i länder i Mellanöstern under ledning av skrupelfria
multinationella bolag, antigen amerikanska, europeiska eller ryska. Girighet, själviskhet, lust och längtan efter makt, har ingenting att göra
med islam. Abu Hurairah rapporterade i en hadith att profeten Mohammed sade:

”Även med den sista ben i sin kropp bör en man göra välgörenhet varje dag solen går upp, att göra rättvisa mellan två personer är
välgörenhet, att hjälpa en man att sitta på sin häst eller att lyfta upp dennes bagage på hästen är välgörenhet, för varje steg man tar på
vägen till bönen finns välgörenhet att göra och att avlägsna alla hinder som kan skada på vägen är välgörenhet.” (Bukhari och Muslim)

Vi tror på islam eftersom islam är den glädje som bor i våra hjärtan, hoppet som får oss att gå, energin som ger kraft till våra sinnen.
Islam är helheten och harmoni, sanning och uppriktighet. Att vara muslim är framför allt att vara ärlig mot sig själv och med Gud. Att vara
muslim är att inte ha någon ägare eller befälhavare eller herre utom Allah. Varken islamofoberna eller terroristerna eller den vilseledande
och islamofobiska median representerar något. Koranen säger:

Sann fromhet äger den… som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är
sann; de fruktar Gud.
(2:177)

”Abu Amr eller Abu Amrah, Sufyan Ibn Abdullah sade: ”Jag sa ‘O Allahs budbärare, berätta något om Islam så att jag inte behöver fråga
om det till någon annan än dig själv’ Profeten svarade, ’Säg jag tror på Allah, och sedan lev ett rättfärdigt liv.’” (Muslim)