Mellan det rätta och det enkla

Islamiskt Informations Forum

 

Det finns ingenting svårare än att göra det rätta, det är något vi alla har lärt oss med tiden. Oftast väljer vi det enkla för att det är lättare och det kräver inte att vi tar ställning eller accepterar de konsekvenserna våra handlingar medför.

Att vara muslim är inte lätt i dessa dagar, att vara muslim är idag förenad med fara och framförallt med förakt och misstänksamhet, men det som verkligen är upprörande är att mycket av det förakt och misstänksamhet vi måste hantera kommer från de som vi kallar för broder och systrar.

Vad har hänt med muslimerna? När förlorade vi Islam?

Det är ett faktum att vi diskrimineras, trakasseras, förföljs och ifrågasätts. Till och med våra mänskliga och demokratiska rättigheter börjar nu ifrågasättas och i vissa fall tas ifrån oss med hänvisning till att man måste försvara demokratin och samhället, men det är inte någon ursäkt för att förvandla Islam till något annat än det egentligen är.

Vi har ett allvarligt problem, när bröder och systrar börja kalla varandra för icke muslimer, otrogna och annat för att de inte delar deras åsikter eller man nedvärderar dem eller ifrågasätter deras tro för att de är konvertiter och därför betraktas de inte som riktiga muslimer om de inte accepterar extrema tolkningar, då har vi verkligen ett problem.

Vi alla har ett ansvar gentemot Gud, vi alla ska följa Guds budskap och vi alla kommer att dömas efter våra handlingar. En av de grundläggande principerna i Islam är att det inte finns några mellanhänder mellan Gud och den troende. Det är bara Gud som belönar och bestraffar och den ende som har rätt i alla frågor. Hur kan då vi kalla oss för muslimer när vi bemöter andra med fördömande ord och anser oss ha rätt i allt vi tycker och alla andra fel om de inte tycker som oss?

Det ansvaret vi har som muslimer kan vi inte komma ifrån med hänvisning till att vi behandlas illa eller diskrimineras. Vårt ansvar är inte förhandlingsbar. Antingen är vi muslimer eller inte.

Det ansvaret gäller även de olika muslimska organisationer, oavsett storlek eller inriktning. Vi kan inte stå passiva och se när någon, muslim eller icke muslim behandlas illa av andra och ännu mindre när det är någon av oss som gör det.

Islamiskt Informations Forum är en del av Islamiska Informations Föreningar i Sverige, och som sådan har vi ett ansvar gentemot alla muslimer i Sverige och inte enbart Stockholm. Därför fördömer vi alla oacceptabla, oislamiska och rasistiska uttalande mot muslimer och icke muslimer som har förekommit i IIF mejlgrupp den senaste tiden. Vi varken accepterar eller ställer oss bakom dessa angrepp.

IIF Stockholm tillsammans med sin syster organisation i Göteborg kommer att agera kraftfull för att se till att inga flera sådana angrepp görs genom de platser vi tillhandahåller muslimer, det är vårt ansvar och det tar vi på fullt allvar.

Vi måste göra det rätta och agera som muslimer, med den tolerans, öppenhet, respekt, tålamod och ärlighet som Islam kräver av oss för att kunna kalla oss muslimer. Förolämpningar hör inte till islam.

Ett samhälle som vägleds av islam kan inte byggas med förolämpningar och en inställning där man värdesätter varandras tro efter deras ursprung och etnicitet. Vi uppmanar våra bröder och systrar att läsa Profetens sista predikan där han tydlig och klar säger att det inte finns något folk som är bättre än ett annat.

När mörka och svåra tider kommer står valet mellan det rätta och det enkla. Vi uppmanar alla att göra det rätta även om det är svårare och förenad med risker, det är det vad Islam handlar om, att göra det rätta för Guds skull.