Manipulation av massorna i västdemokratierna

Germán Gorraiz López – Webislam

Edward L. Bernays, brorson till Sigmund Freud och en pionjär i studiet av masspsykologi skrev i sin bok Propaganda
(1928), ”Den medvetna och intelligenta manipulationen av strukturerade vanor och massornas åsikter är ett viktigt
inslag i de demokratiska samhällena. De som manipulerar denna dolda mekanism i samhället utgör en osynlig regering
som är den sanna styrande makten i vårt land. Vi styrs, våra sinnen formas, vår smak bildas, våra idéer föreslås,
till stor del av män som vi aldrig har hört talas om.” Dessutom fastställer han ”manipulationen av den allmänna
opinionen” som grunden för alla former av regering när han hävdar att ”regeringar, oavsett om monarkiska,
konstitutionella, demokratiska eller kommunistiska, är beroende av allmänhetens samtycke för att lyckas med sina
ansträngningar och, i själva verket en regering är regering tack vare detta allmänna samtycke.”

I en annan av hans böcker, The Engineering of Consent, river han upp hjärnans mekanismer i gruppen och propagandans
påverkan som ett sätt att förena sitt tänkande. Således, i hans ord, ”gruppens hjärna tänker inte i strikt
bemärkelse. Istället för tankar har den impulser, vanor och känslor. När beslut ska fattas, dess första impuls är
oftast att följa exemplet hos en ledare som den litar på. Detta är en av de starkaste fastställda principer för
masspsykologi ”så att etablissemangets propaganda kommer att riktas inte till den enskilda individen, men till
gruppen där den endimensionella individens personlighet späds ut och blir insvept i bitar av falska förhoppningar
som har skapats och delade ambitioner som ligger bakom det.

Således amerikanen Harold Lass (en av pionjärerna inom ”masskommunikationsforskning”) studerade efter första
världskriget propagandateknik och identifierade ett sätt att manipulera massorna (teorin om ”mirakelhylsa eller
injektionsnål ”) teori som redovisades i hans bok Propaganda Tekniker i Världskriget (1927). Teorin bygger på att
man ”plantera bland befolkningen en konkret idé med hjälp av massmedia för att styra den allmänna opinionen till
sin fördel och göra det möjligt att uppnå individernas acceptans till deras politiska ideologi utan att ta till
våld”.

Det är resultatet av den platta hjärna av kritisk medvetenhet hos det aktuella samhället som gynnas av en
journalistisk praxis farligt uppmuntrad av medierna med frånvaron av exegetik eller objektivitet i opinionsartiklar
och avskaffande av den journalistiska etik, som skulle ha sin manifestation i genomförandet av självcensur och i en
”nolis Volis” underkastelse till mediernas redaktionella linje (ett resultat av en endemisk atavistisk underkastelse
till status quo verkliga makten) vilket har förvandlat journalisten till en ren överförare av etablissemangens eller
det dominerande tvåkammarsystem i västerländska demokratiers postulat (Westminster stil).

Det nuvarande dominerande systemet eller etablissemangen i de västerländska samhällen använder den osynliga diktatur
som den tvångsmässig konsumtion av materiella varor innebär för att åsidosätta idealen hos den primitiva individen
och omvandla denne till en okritisk, konformist och rädd varelse som kommer att sälla sig oundvikligen till ett
homogent, enhetlig och lättmanipulerade samhälle med hjälp av massmanipulations metoder. Således den tyske
sociologen och filosofen Herbert Marcuse förklarar i sin bok ”The One Dimensional Man” (1964) att ”mediernas
grundläggande funktion är att utveckla pseudo behov av varor och tjänster som produceras av storföretag och binda
individerna till konsumtions tåg och politisk passivitet.”

Samtidigt definierar Hermann Hesse i sin bok Steppenwolf (1927) den borgerliga som ”en person som alltid försöker
placera sig i centrum, mellan ändarna, i ett varm och trevlig område, utan våldsamma stormar eller vindar.
Följaktligen är det av naturen en varelse med svag vitalitet, rädd, som fruktar åtaganden, lätt att styra. Därför
har denne bytt makten för majoritetssystemet, kraften för lagen och ansvaret för röstningssystemet” vilka är
situationer som urartar till dystopiska mikrokosmos som är grogrund för kända sjukdomsframkallande virus som
”auto-kratos” eller autokrati, ett statsskick som utövas av en person med absolut, obegränsad makt, ett slags
endogena parasit från andra regeringssystem (inklusive den så kallade formella demokratin), som från puppan av en
partisan förslag som valts genom fria val, förvandlas när den når makten i en President ledare med tydliga
totalitära inslag (icke flexibel, centraliserade och auktoritär) vilket bekräftar Lord Actons kommentar, ”Makt
tenderar att korrumpera och absolut makt, absolut korrumperar.”

Men tack vare den interaktivitet som sociala nätverk (som kallas den femte makten som länkar och hjälper att bilda
de moderna identiteter) tillhandlahåller, skulle en brytning vara på gång av den endemiska isolering och
passiviteten hos den undergivna och okritiska individen i de västerländska konsumtionssamhällen (endimensionella
människan) och det skulle redan ske en framväxande av en ny individ, bekräftat av en starkt kritisk medvetenhet,
baserad på föråldrade värderingar men närvarande i vår atavistiska kod som solidaritet och kollektiv upprördhet
inför den rådande korruptionen och orättvisan, villig att bryta mot reglerna och värden som införts av det
dominerande systemet. En multidimensionell individ som genererar en folklig tsunami av kritik av det nuvarande
demokratiska, sociala och värderingas underskott och anstiftare till ett konstruktivt kaos som till slut kommer
att späda ut det knarkliknanden hämmare av kritisk medvetenhet (tvångsmässig konsumtion). Det kan inte uteslutas
antagandet av en aktiv politik för civil olydnad som kan leda till en ny europeisk maj 68 vid horisonten av 2018.