Ljusföroreningar på 2000-talets jord

Carlos Fermín – Ecoportal

I hemmets fred, på jobbet och i de offentliga utrymmen i våra städer finns det ofta ett missbruk av energiförbrukning,
vilket är ett resultat av avsaknaden av en miljö medvetenhet bland medborgarna. En hänsynslös pseudo-global
industrialiseringsprocess skapar systematiskt ett extremt beroende av artificiella ljuskällor, som systemet av varor och
tjänster, som ansvarar för utbudet och efterfrågan gör det så nödvändigt för att jorden helt ska glömma att njuta av
kvällen, stjärnorna och tystnaden.

Den så kallade Light Pollution eller “ljusföroreningar” är ett stort underliggande problem som härleds från emissionen av
ett ljusflöde av nattliga artificiella källor i intensiteter, riktningar, spektralområden och tider som planeras enligt de
aktiviteter som ledde till dess användning. I sin tur, bristen på miljöpolitiken bland statliga myndigheter och
människornas vägran att ta ansvar, har skapat en global utsvävning som saknar en rättslig regelverksram som kriminaliserar
miljöbrottet.

Denna straffrihet som drabbar ”Moder Jorden” uttrycks i den orättfärdiga ”avfallskulturen” som aldrig kommer ihåg att
trycka på den enkla knappen ”AV”. Denna skövling av naturen är produkten av ”pakten med djävulen” som individer, företag
och länder har ingått när de inte främjar gemensamma strategier för att använda förnybara energikällor (solenergi,
vattenkraft, vindkraft), för att undvika den urskillningslösa avverkning av träd och skapa ekologiska audiovisuella
kampanjer som genererar ett klimat av respekt och bevarande av jordens oändliga fördelar.

Tvärtom har affärsallianser, krigshetsande, extremism och krig och kulturen av fri vilja alltid varit den perfekta
ursäkten för att glömma den viktiga engagemang som mänskligheten har om att uppskatta de ekologiska värdena i sin
naturliga process av självförstörelse. För att uppnå en god människa-miljö interaktion är det mycket viktig att uppnå
folkets osjälviska intresse av att hjälpa den miljö där den lever, utan att förvänta sig ekonomiska, sociala eller annan
ersättning. Processen att internalisera ”det borde vara” skulle generera en drastisk förändring när man överväger de
positiva miljöaspekterna.

I december 2012, hölls i staden San Francisco (USA) konferensen för American Geophysical Union (AGU), för att se en
visuell presentation av jorden från rymden fångad på natten, tack vare en riktig fotografisk komposition, som kallades för
”svart marmor”. Där visade man att den onda konstgjorda ljusstyrka skapat av människan med urbana områden har lämnat
naturen lämnat i blindo och utan tak över huvudet, för att dölja sina förfäders tårar vid människornas missbruk.

Det tråkiga är att folk fortfarande förundras över de ”heta” bilder utan att skapa en djup reflektion om ekologiska frågor.
Att döma av bilden som medföljer artikeln ser vi hur de speglar den eviga sociokulturella ojämlikhet som fortfarande finns
på jorden, eftersom de geografiska områdena med mer strömförbrukning, såsom: USA, Australien, Europa, Brasilien, eller
Kina, är de länder som producerar mer föroreningar och de som föreslår färre konkreta planer för att minska den.

Samtidigt de nationer som befinner sig längre bort från ljuset från företagens kannibalism, i slutändan får de värsta
konsekvenserna av den totala skövling av naturen som växthuseffekten, klimatförändringar och global uppvärmning vilka är
konsekvenserna av framtagande, produktion och användning av planetens naturresursers onda cirkel. Strömavbrott,
översvämningar, värmeböljor och vinter stormar som drabbar oss året runt och dödar tusentals människor, slösar inte sin
tid med att särskilja raser, färger och dogmer.

Om du vill sluta med exponeringen till ödets artificiellt ljus och ta fram livets naturliga ljus, måste du följa enkla
”tips” som hjälper dig att uppnå det. Den första är att ersätta glödlampor med de mer sparsamma LED-lampor. Dessa sparar
upp till 80 % energi, håller längre och har en lägre kostnad för försäljning. Värdera högre solljuset, öppna fönstren i
ditt hem och låta solen ta ansvaret för belysning av utrymmen. Koppla ner elektronik när den inte används, till exempel
bärbara datorer, TV, telefon laddare, och annan utrustning.

Missbruka inte användningen av tvättmaskin, torktumlare, kylskåp och mikrovågsugn. Om du reser, lämna inte lamporna på för
att förhindra eventuell inbrott. Det är att föredra att du förklara situationen för grannen, vän eller familjemedlem så
att de kan titta ditt hus. Sätt i återvinning, återanvändning och minskning av konsumtion. Gör så att dina nära och kära
uppskattar ekologi, så att det inte blir en skyldighet utan en plikt. Delta i miljön informationskampanjer i ditt område
och sprid den ”gröna” budskapet till andra människor.

Om naturen ger oss sina magiska resurser för att vi ska använda dem i vår vardag, vi människor måste ha en större vilja
att vårda, skydda och utnyttja dem utan att äventyra deras närvaro på jorden. För en bättre framtid måste vi alla ändra
oss…