Leyla al-Qadr. Allmaktens Natt

Redaktion

Under de sista tio dagarna av Ramadan söker muslimerna och observerar Allmaktens Natt (Leyla al-Qadr). Koranen
beskriver denna natt i ett kapitel som heter så:

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

Al-Qadr (Allmaktens natt) (97:1-5)

Traditionen säger att Allmaktens natt är natten som den första uppenbarelsen av Koranen sändes ner till profeten
Muhammed. Muslimer uppmanas att ”söka” Allmaktens Natt under de sista tio dagarna av Ramadan, i synnerhet på de udda
nätterna (dvs. den 23, 25 och 27). Det har rapporterats att profeten sade: ”Den som stannar uppe (i bön och hågkomst
av Allah) under Qadr natten, i fullt tro (i Allahs löfte om belöning) och hoppas att söka belöning, skall han få
förlåtelse för sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

Muslimer över hela världen tillbringar de sista tio nätterna av Ramadan i fast hängivenhet, de drar sig tillbaka
till moskén för att läsa Koranen (Itikaf), recitera speciella böner (dua), och reflektera över betydelsen av Allahs
budskap till oss. Det tros vara en tid av intensiv andlighet, när de troende är omgivna av änglar, himlens portar
är öppna, och Guds välsignelser och barmhärtighet är riklig.

Hela månaden Ramadan är en tid av förnyelse och reflektion. Just som månaden närmar sig sitt slut, ber vi att
Ramadans anda och lärdomarna under denna period stannar kvar hos oss alla under hela året.