Laylat el Qadr

Redaktion

Lailat ul-Qadr eller Allmaktens Natt är ett mycket viktigt tillfälle i islams historia såväl som i våra personliga
liv. Allah säger i Koranen i sura Al-Qadr:

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt
betyder Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres
tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!
(97:1-5)

Allah säger också följande om denna mäktiga natt i sura Ad-Dukhan (Rök):

HA meem. VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! Dess uppenbarelse [inleddes]
under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då varje fråga formulerades med
fasthet och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och
vägledning]. – Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt…
(44:1-6)

Allah sade i Koranen i sura Al-Baqarah (Kon):

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen
klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
(2:185)

Profeten Muhammad, fred vare med honom, sa om Lailatul-Qadr i en berättelse av Abu Hurayra: ”Den som är vaken under
Allmaktens Natt med tro och till Allahs nöje, kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.”
(Bukhari och Muslim) Det har också rapporterats av Aisha, profeten Muhammads hustru följande:

”Jag frågade Allahs Budbärare, om jag visste vilken natt var maktens natt vilken bön ska jag säga under den natten?
Han sa till mig: ’Säg: O Allah! Du förlåtande och du älskar förlåtelse, så förlåt du Mig också.’”

Från de ovanstående verserna av Koranen och profeten Muhammads ord vill jag säga följande till dig:

Allmaktens Natt är något du ska uppleva och njuta av, den är värd mer än tusen månader av ditt personliga liv. Även
om du skulle leva ett tusen månader (83,3 år) med uppriktighet, hängivenhet och offer och med goda avsikter och
gärningar, är Allmaktens Natt fortfarande mycket bättre för dig att leva och njuta av. Koranens uppenbarelse
började i Ramadan månad och särskilt på Allmaktens Natt. Koranens uppenbarelse är ett tecken på barmhärtighet, en
vägledning och en välsignelse från Allah, hyllning och ära till Honom, till mänskligheten. Alla som är intresserade
av att hitta den bästa guiden, ska undersöka Koranens läror.

Allmaktens Natt är en natt av välsignelser, Allah har välsignat denna natt. Därför ska den som är intresserad av
att ta emot Allahs välsignelser se fram emot Allmaktens Natt.

Den som söker Allmaktens Natt och upplever det, kommer att få alla sina synder raderade. Det är som att föddas på
nytt, fri från alla synder och misstag. Jag är säker på att var och en av oss vill leva ett liv fritt från synder
och misstag. Alla vill träffa Allah på Domedagen utan några synder. Var och en av oss vill känna att han/hon är
återfödd idag, föryngrad, redo att börja ett nytt år med en frisk utsikt och liv. Varje enskild person vill rensa
sig själv utan att möta någon ångest eller plåga. Allmaktens Natt är ett av de bästa sätten för att en person ska
uppnå alla dessa ideal. Därför bör du börja leta efter det så att du kan observera det och njuta av det.

När det gäller bestämning av Allmaktens Natt (Lailatul Qadr) har det rapporterats att den ska vara under en av de
udda numrerade nätterna under de sista tio dagarna av Ramadan, det vill säga 21, 23, 25, 27 eller 29. Det har
främst betonats att det är mest sannolikt att den infaller den 27: e natten. När det gäller tecknen på
Lailatul-Qadr, följande kan vara till hjälp:

1. Solen stiger tidigt på morgonen utan strålar.

2. Regn kan falla antingen under natten innan eller under dagen när natten inträffar.

3. Under natten blir himlen lätt dimmig.

4. Himlen kommer att bli lätt upplyst utan reflektioner och utan strålar.

5. Änglarna och Gabriel, alla kommer ner till jorden för många ändamål.

Om du är intresserad av att uppleva Allmaktens Natt, låt oss påminna dig om några av de saker du kanske behöver
göra.

1. Försök att observera det under de sista tio dagarna av Ramadan vid soluppgången, under dagarna och nätterna.

2. På nätterna kan man tillbringa tiden i grupp och/eller individuellt med att göra följande:

a) Recitation av Koranen.

b) Nafl böner efter Taraweeh.

c) Minnas Allah eller göra dhikr.

d) Böner eller Dua för dig och för andra.

e) Tänk och reflektera om Universum, skapandet av himlen och jorden: ”… när de begrundar himlarnas och jordens
skapelse” (3:191)

f) Läs böcker om hadith för att njuta av profeten Muhammads ord.

g) Läs tafseer om Koranen.

h) Gör välgörenhet till andra om du har råd med det.

i) Försöker förklara Islam, om du vet något om det, för dem som finns nära dig så att de kommer att dra nytta av
dig.

Sammantaget är Allmaktens Natt ett mycket viktigt tillfälle i Islam. Alla uppmanas att uppleva det och njuta av
det. Denna natt är en natt av barmhärtighet, en natt av välsignelse, en natt av fred och vägledning. Det är en natt
av enighet mellan vår ändliga värld och det oförändrade oändliga universum. Den som är intresserad av att uppnå
Allahs barmhärtighet bör anstränga sig hårt i letandet efter Allmaktens Natt. Den som är intresserad av att ta emot
Allahs välsignelser på den välsignade natten, ska arbeta mycket hårt för att få ut det mesta av Allmaktens Natt.

Alla som är intresserade av att uppnå sinnesfrid och fred i samhället ska leta efter denna natt och uppleva den.

Må Allah ge oss styrka, makt, mod och vilja att göra vårt bästa för att lyda Allah och följa hans lärdomar. Må
Allah vägleda oss och stärka vår Iman. Vi ber att Allah kan hjälpa oss att leva ett år med uppriktighet och
hängivenhet. Må Allah få oss att inse att ett år av vårt liv är över och vi är ett år närmare våra gravar. Låt oss
vakna och göra vårt bästa för att behaga Allah i vårt dagliga liv. Låt oss fråga Allah efter förlåtelse.

Amen