Lär dig och lär ut barn hur man ska bli lycklig

Ricardo Natalichio – Ecoportal

Det är dags att lära barnen att finna lycka i immateriella ting, i solidaritet, i samarbete, i att ge kärlek, i sin egen
varelse. Men för det måste vi också parallellt omskola oss i det avseendet, eftersom vi annars inte kan riktigt
förmedla denna kunskap.

Vårt syfte är det samma som varje person i livet, att vara lyckliga. Men oftast, fel nog, söker vi denna lycka
utanför. Vi lägger i saker eller andra personer ansvaret för att göra oss lyckliga och det kan bara leda oss i
slutändan till frustration och lidande. För att vår lycka inte beror på något eller någon annan oss själva.

Så när vi vill ha något som vi inte kan få, lider vi. Men vi också lider när vi lyckas få det, eftersom vi automatiskt
genererar en stor rädsla för att den går sönder, blir förstörd, stulen, gammalmodig eller bara att tappa bort det, och
som allt är förgängligt, när den dagen kommer när vi förlorar det, lider vi ännu mer.

Denna sökande efter lycka i det som finns utanför är relaterad till ego och vårt sanna jag Det generar en närmare
relation till saker vi kommer att förlora så småningom och det är därför vi inte kan hitta sann lycka i dem.

Det handlar inte om att inte önska något, men att våra önskningar inte ska styras av egot. Det handlar om att syfte
inte är att ha något eller någon, men att njuta av det medan vi kan, att inse att ingenting är evigt.

Titta på barnen, vi har mycket att lära av dem, egentligen måste vi faktisk återvända till att lära oss mycket av det
vi har glömt.

En grupp barn kan vara mycket nöjd med att spela med stenar, grenar, klättra i träd, skapa verktyg eller uppfinna spel
de delar med sig. De klättrar berg eller simmar i floder, men inget av det är deras.

Men det formella utbildningssystemet och ofta vi själva, börjar förbereda dessa barn för att lyckas i samhället, för
att bli framgångsrika. Och denna framgång har implicit samband med det ekonomiska, konkurrensen, en bra anpassning
till ett samhälle som är fel.

Och så kommer vi successivt at ta bort från dem möjligheten att bli riktigt lycklig. Vi genererar i dem önskningar, vi
skapar materiella behov. Vi säger att vi lär dem att dela med sig, genom att tvinga dem att låna sina ”leksaker” en
lite stund, men vi klargör för dem att leksakerna är deras och att de kommer att få dem tillbaka.

Vi lär dem att konkurrera med andra och att vinna över dem eftersom det sättet, at vara bättre än andra, är hur de
kommer att nå framgång i livet. Men vi visar inte för dem den lycka som finns i att göra gott, att hjälpa andra
osjälviskt. Den lycka som finns i en kram, en smekning eller någon form av kärlek.

Skolorna lär inte barnen att vara lycklig, de förklarar inte för dem hur man ska möta och erövra sig själva. De
förklarar inte, och vi gör inte det heller, att de kommer de aldrig att uppnå lycka, om de bara ägnar sig att jaga
den.

Och detta beror på att vi själva vet mycket om ekonomi, politik, matematik eller geografi än vad som finns inom oss,
om vad vi verkligen vill och känner. Vi tillbringar mycket mer tid med att lära känna utsidan än insidan. Och det är
därför vi inte har verktyg eller kunskap för att överföra till våra barn.

Vi tror att barnens utbildning, både i skolan och i hemmet, måste genomgå en djupgående förändring. Under många år har
det inriktas på att lära ut att lyckan ligger i ekonomisk framgång i konkurrensen och det är klart att de flesta bara
får frustration och lidande av det.

Det är dags att utbilda barn att finna lycka i immateriella tillgångar, i solidariteten, i samarbetet, i att ge kärlek,
i sitt eget jag. Men för det måste vi också parallellt omskola oss i detta avseende, eftersom annars kan vi inte
riktigt förmedla denna kunskap.

Vägen är lång och kräver en stor ansträngning. Men till skillnad på den vi har färdas i, som verkar mer bekväm men är
full av lidande, är detta en väg som kan erbjuda oss många bra saker, så vi tycker det är värt att försöka.

Vår önskan i detta nya år som har börjat är att var och en av er går framåt på vägen mot lycka och frid inuti,
eftersom på det sättet kommer det inte att finnas utrymme för något annat i denna värld.