Långtifrån från utrotning, en studie bekräftar en växande intresse för religionen

Sergio Rubin – clarin.com

 

Tvärtemot det som förutspåddes för några decennier sedan, att de vetenskapliga och tekniska framstegen i ett allt mer materialistisk värld skulle orsaka en gradvis utrotning av alla religioner, de lever och frodas fortfarande, och de verkar ha en lysande framtid. En stor oberoende studie gjord av gruppen La Vie och Le Monde i Frankrike och som publicerades på spanska av Le Monde Diplomatique, bekräftar detta med stark fakta och starka argument i Religionernas Atlas som presenterades nyligen.

Det kanske mest avslöjande aspekt av fenomenets kraft är tillväxtprognosen för 2050 för de stora religionerna. Atlas uppskattning är att kristendomen kommer att öka från 1747 miljoner under 1990 (idag ca 2000) till 3052 miljoner, vilket bekräftar deras nuvarande plats som den största religion. Men muslimer, som var 962 miljoner (1200 miljoner i dag), kommer proportionellt sätt att växa mer och nå 2229 miljoner. Hinduerna kommer att växa från 686 miljoner år 1990 till 1175, medan buddhisterna kommer at gå från 323 miljoner till 425 och judarna från 13 till 17 miljoner.

Men religionens giltighet innebär inte att sättet att praktisera religionen, särskilt kristendomen, förblir vad det var. Henri-Tincq specialist i religioner i Le Monde är tydlig i detta avseende. ”Som ett system för dogmatisk övertygelse och normerande värderingar, har kristendomen kollapsat. Men den fångar fortfarande människors andliga strävan i ett mer eller mindre förvirrad och desperat försök att charmera världen.” Samtidigt sade han att de snabba förändringarna, även i den välbärgade västvärlden, erbjuder nya möjligheter för dyrkan, den religiösa praxis följer inte längre en regelmässig rutin och det är färre och färre som accepterar och lever upp till kyrkans moraliska normer.

Rapporten tydliggör kristendomens förändring på världskartan. Den flyttar i synnerhet söderut. Europa som var kristendomens centrum under århundraden har idag inte mer än 25 % av deras anhängare (280 miljoner katoliker, eller 40 % av befolkningen, ca 100 miljoner protestanter, 150 miljoner ortodoxa kristna, främst ryska). Europas katoliker som idag utgör ca 25 % av alla katoliker i världen kommer att vara bara 16 % år 2050.

De allra flesta kristna finns i den nya världen, med ca 275 miljoner i Nordamerika och 530 miljoner i Latinamerika. Katolicismen som är den dominerande religion i Amerika har hälften av dess anhängare där. De utgör en fjärdedel av USAs invånare och skulle kunna bli det största grupp på grund av den spansktalande invandringen. Men den evangeliska protestantismen upplever en ”spektakulär tillväxt”, och är uppe i 65 miljoner.

Hur är det med kristendomen i Afrika? Afrika är den världsdel där, med hänsyn till alla religioner, kristendomen växer snabbare. Antalet kristna i Afrika är 300 miljoner av en befolkning på 800 miljoner. I Indien och Kina är de fortfarande en minoritet, men den har starka grunder och tilltalar många trots en svår politisk miljö. Och, återigen de evangeliska kyrkor har en stark tillväxt både här och där. Men kristendomen, paradoxalt nog tenderar att försvinna i sin vagga, det heliga landet.

När det gäller Islam, svaret på varför den expanderar proportionellt sätt snabbare än de andra religionerna finns i ett gemensamt argument till alla religioner: befolkningstillväxt. Idag födds det flera barn i muslimska familjer än i andra religioner. Dessutom enligt Olivier Roy har en geopolitisk förändring skett i den muslimska världen, som inte längre betraktar sig själv som ett område vars gränser måste försvaras, utan som ett globalt samhälle.”

Men, i motsats till en utbredd uppfattning, de flesta muslimer finns inte i Mellanöstern utan i Asien, nämligen två tredjedelar. I fyra länder finns nästan hälften av alla muslimer, Indonesien (det största muslimska land), Pakistan, Indien och Bangladesh.

I Afrika, nästan en av tre personer ber till Gud vänd till Mecka. De utgör 46 % av hela befolkningen i västra Afrika, 30 % av östra Afrika och endast 1 och 2 % av det centrala och södra Afrika. I Europa finns det 16 miljoner muslimer medan i USA finns det 4 miljoner.

Med nästan en miljard idag, Hinduismen är religionen för en sjättedel av mänskligheten. Det är allmänt utbredd i Indien, där cirka 900 miljoner eller 83 % av befolkningen bekänner sig till den. I Nepal är också majoriteten av befolkningen hinduer. Dessutom, är hinduer en betydande minoritet i Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka. Även om Hinduismen finns i andra breddgrader, tillväxten är begränsad till de ovan nämnda länder.

Buddhismen är ett sällsynt fall där vissa av deras metoder eller metoder som hänförs till Buddhismen blev populära under de senaste decennierna, men det betyder inte att de vann nya anhängare. Enligt Dr Fabrice Midal, ”nihilismens våld”, som reducerar en person till enbart en produktions verktyg, ledde till att västvärlden på sätt och vis omedvetet blev buddhist utan att detta resulterade i en konvertering. Men meditationen som är en viktig del i Buddhismen ”praktiseras aldrig av de flesta buddhister.”

Med bara 14 miljoner anhängare, judendom har tillväxt problem. Att den inte propagerar betyder inte att det inte finns någon oro. Eftersom den judiska lagen säger att ett barn anses vara jude om den är född av en judisk mor, den växande antal av blandade äktenskap är oroväckande, säger Dr Regine Azri.

”Eftersom detta är en trend som sannolikt kommer inte att vända snart, alla möjliga lösningar illustrera den judiska världens mångfald; några uttalar sig för samfundets tillbakadragande, andra förespråkar flexibilitet i konverterings förfaranden och andra är för att även män ska kunna överföra religionen till sina barn.”

Enligt Dominique Borne, Ordföranden för Europeiska Institutet för Religiös Vetenskap, socialismens kollaps och försvinnandet av den officiella och militanta ateismen, visade att ”den religiösa faktorn som ansågs vara borta fanns alltid där.” Ryssland och Vietnam är tydliga exempel. Dessutom den växande dialogen mellan religioner kommer att påverka alla insatser för freden. Gud dog inte, han är inte ens döende.