Kvinnor i Islam

Marta – Islam Of course

Koranen säger:

MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och
sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud, i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och
[visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er.
(4:1)

Assalamu aleikun systrar, vänner, kvinnor,

Idag under min bön, samtidigt som jag tackade Gud för allt Han ger mig varje dag, tackade jag också Honom för att jag är en kvinna.

Jag är mycket ledsen för att, ibland, många människor tror att i islam är kvinnan inte viktigt, att kvinnor inte har något värde när i verkligheten
är hon något heligt.

Sedan islam kom till mig, känner jag mig mer kvinna än någonsin.

Kvinnor i Islam är ett ämne som också skulle ta mig många inlägg så som alltid, kommer jag att tala om kvinnan lite i taget.

Som jag sade i min artikel om ”Mina 10 budord för ett lyckligt äktenskap”, den första och viktigaste är att förstå att kvinnor och män är helt
annorlunda. Gud har skapat dem så att de tillsammans kompletterar varandra och inte för att vara lika.

Kvinnan är försedd med ljus för att ge liv, med känslighet, med balans, hon är familjens känslomässiga axel och hon kan ändras.

Vad jag menar med att ändras?

Mannen, till skillnad från en kvinna, har en mycket mer specifik mönster medan kvinnor, tack vare denna gåva som Gud gav oss, kan bli
mödrar vilket gör att vår kropp och själ är inte konstant.

För några dagar sedan läste jag en artikel som jag älskade. Det var en intervju med en läkare, specialist på dessa hormonella förändringar
hos kvinnor. Han sade att en kvinna är biologiskt inte densamma dag 1, 5, 10… varje månad.

Han sade att det första en kvinna borde acceptera var precis just detta, och inte bekämpa den. Han sade att det finns kvinnor som säger att
de inte påverkas av dem olika månatliga cykler med hormonella förändringar … han sa helt emot detta. Vi lider alla dessa förändringar (i
större eller mindre utsträckning) och det är något som skiljer oss helt från männen.

Jag kommer tillbaka med mer om kvinnor inom islam, i dag säger jag adjö med en fras från shejken Akram Nadawi:

”När hon är en dotter, öppnar hon dörrarna till Jannah (paradiset) för sin far. När hon är en hustru, kompletterar hon sin makes halva din
(religion). När hon är en mor, har hon Paradiset under sina fötter. Om alla visste de muslimska kvinnornas verkliga status i islam, även män
skulle vilja vara kvinnor.”

Ursprunglig källa: Islam Of Course (http://islamofcourse.com/)