Kriget är förlorat, så varför dödar Netanyahu fortfarande civila i Rafah?

Dr Ramzy Baroud – Middle East Monitor

 

Bara timmar efter att Israel den 26 maj utförde en ohygglig massaker på fördrivna palestinier i Tel Al-Sultan-området väster om Rafah på Gazaremsan, utförde man ännu en massaker i Al-Mawasi-området. Den första är nu känd som ”Tältmassakern”. Det ägde rum kort efter att Internationella domstolen (ICJ) slutligen utfärdade ett strängt krav att ”Israel måste omedelbart stoppa sin militära offensiv och alla andra åtgärder i Rafah som kan tillfoga den palestinska gruppen i Gaza livsförhållanden som skulle kunna åstadkomma dess fysiska förstörelse helt eller delvis.”

Mördandet av 50 palestinier i sina egna fördrivningstält var svaret från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans extremistregering till ICJ och resten av det internationella samfundet. De successiva israeliska massakrerna i Rafah visar graden av oförsonlighet hos Israels folkmordsregim.

Netanyahu och hans försvarsminister Yoav Gallant, som båda kan komma att stå på Internationella brottmålsdomstolens (ICC) officiella lista över ”efterlysta” inom några veckor, kunde lätt ha valt en annan väg, även för enbart politisk manövrering. De kunde till exempel ha försenat sin Rafah-operation eller ändrat strategier, bara för att undvika ytterligare ICJ-utslag i frågan.

Istället gick de för de mest arroganta och fega valen: att döda civila.

Deras 2000 pund bunkersprängande bomber styckade och halshögg barn när de låg bredvid sina mammor i provisoriska läger som inte har något vatten, ingen elektricitet och ingen mat. Medan den israeliska armén erbjöd världen en tydligt sammansatt version av vad som hände, och skyllde på ”militanter” och sådant, beskrev Netanyahus kontor attacken som ett misstag.

Båda versionerna var naturligtvis lögner. Den israeliska armén besitter några av de mest avancerade övervakningsteknologierna i världen, tack vare amerikansk generositet och fortsatt stöd. Den hade lätt kunnat skilja mellan ett palestinskt motståndsoperationsområde och ett flyktingläger fyllt med barn och kvinnor.

Om attacken verkligen var ett misstag, vad förklarar de andra massakrerna som följde, även i Rafah och i närliggande Mawasi, som dödade och lemlästade mängder av flyktingar? Och vad är logiken bakom dödandet och sårandet av nästan 130 000 palestinier sedan krigets början den 7 oktober, av vilka majoriteten var kvinnor och barn?

Tältmassakern var varken ett misstag, och den kan inte heller skyllas på imaginära militanter som opererade inifrån fördrivna flyktingars tält. Ändå hade Netanyahu sin egen logik. Till att börja med ville han skicka ett direkt meddelande för att låta ICJ veta att Israel inte är störd av dess direkta order att avsluta Rafah-operationen. Den avsedda publiken för detta meddelande var inte nödvändigtvis ICJ-domarna, utan det internationella samfundet, som, trots sin solidaritetsretorik, fortfarande är ineffektivt när det gäller att påverka det israeliska krigets varaktighet, riktning eller karaktär.

Netanyahu ville också göra billiga politiska poäng mot sina rivaler i sitt krigskabinett, genom att presentera sig själv som den djärva israeliska ledaren som står upp mot hela världen. Han har sagt om och om igen att ”(det judiska folket) kommer att stå ensamt.”

Den israeliska ledaren ska också ha informerats om att fler israeliska soldater hade fångats av det palestinska motståndet. Den senares uttalande om detta den 25 maj utfärdades bara en dag innan Netanyahu attackerade Rafah. Ur militär synvinkel borde tillfångatagandet av fler soldater som sändes till Gaza för att befria andra israeliska fångar ha varit ett ”game over”-ögonblick.

Gazamotståndet har inte släppt någon mer information sedan det första, korta uttalandet från Al-Qassams militärtalesman, Abu Obeida. Hamas är känt för att släppa information till allmänheten när det är strategiskt lämpligast att göra det, vilket var fallet i dess tillkännagivande om att de håller fast den israeliske översten Asaf Hamami, som Israel förklarade vara död i december förra året.

Netanyahu och hans armé försöker desperat föregripa den arga reaktionen i det israeliska samhället om tillfångatagandet av soldater genom att hålla nyheterna fokuserade på Rafah.

Han vet att sådana massakrer vidgar hans krets av stöd bland hans extremhögerextrema valkrets.

Dessutom var tidpunkten för massakern också ett meddelande till USA, medlarna (Egypten och Qatar), Hamas och till och med medlemmar av krigskabinettet som är angelägna om att få ett slut på kriget genom en vapenvila. Medierapporter har talat om ett potentiellt genombrott i samtalen, som började i Paris innan de flyttade till Doha, vilket visade en viss vilja från Israels sida att koppla frigivningen av fångar till en permanent vapenvila.

En sådan överenskommelse skulle betraktas som ett nederlag ur Netanyahus synvinkel och skulle definitivt inleda slutet på hans politiska karriär. Därför slog han helt enkelt ut mot Rafahs flyktingar i hopp om att kunna störa eventuella avtal i Doha.

Det var av samma anledning som hans trupper öppnade eld mot egyptiska soldater vid Rafah Crossing, dödade en, möjligen två, och skadade fler. Egypten har varit en viktig medlare i fredsförhandlingarna. Att attackera medlaren är inte bara förödmjukande för den egyptiska regeringen, utan även för armén och det egyptiska folket.

Även om Netanyahu inte har någon strategi för själva kriget, har han en strategi för att förlänga sin egen politiska överlevnad. Det bygger på att blanda de politiska korten, säkerställa kaos och utföra ständiga massakrer mot civila, allt tryggt i vetskapen om att Washington alltid kommer att förbli på hans sida oavsett vad. Den israeliska ledaren köper dock bara tid. Israels högsta generaler och militära experter och analytiker vet att kriget har förlorats och att en förlängning av det inte på något sätt kommer att förändra dess förutsägbara resultat.

 

 

Originaltext: The war is lost, so why is Netanyahu still killing civilians in Rafah?