Konsten att tänka

Yahia Said Al Andalusi

Om något kännetecknar den genomsnittliga vanliga moderna människan är hennes bristande förmåga till kritik,
självkritik i synnerhet, om man förstår det som en analys av var och ett av de antaganden som sedan kan leda eller
inte till att upprätta en tanke.

Den vanliga människan ger alla partiella och enkla idéer absolut värde och ägna sig åt att försvara dem, den saknar
både kapacitet och kritisk metod och är ett lätt byte för grövre vanföreställningar, eftersom om man har en gång
etablerat en princip som ett axiom, tar människan precis allt som kommer från samma källa för gott och sant och all
kritik som löjligt, samtidigt som man tilldelar ett ganska negativ värde till den som kritiserar. På så sätt alla
kommande åsikter oavsett område som kommer från kritiker kommer att betraktas som vulgär och falsk.

Moderniteten har utvecklat massmedian till oigenkännlighet och har gjort informationen tillgänglig för alla, men det
enda man har uppnått med det är att bevisa att för att kunna förvandla information till kunskap är det nödvändigt en
utvecklad intelligens för att tolka det eftersom den vanliga moderna människan inte är mer utvecklad på något sätt
än sina outbildade förfäder från det förflutna, även om den har en större mängd information.

Den vanliga människan tänker aldrig efter att hennes rättigheter endast kunde uppnås genom andra som kämpade för
dem, och som till och med kom ofta att offra allt för att få denna eller den andra rättighet, dock njuter den
vanliga människan av dem och ta över dem som om de var en del av henne.

I detta sammanhang reduceras tänkandet alltmer till småsaker som den vanliga människan fäster stor vikt till, eller
osanningar, eftersom man börjar från felaktiga principer men den vanliga människan kan inte upptäcka dem.

Trots medias framsteg, är den vanliga människan allt mer isolerade, den blir på så sätt individualistisk, hennes
tänkande blir ensidig eftersom hon saknar kritisk förmåga.