Konst och musik vaknar i Gaza

Redaktion – Prensa Latina

Stabila och så uttrycksfulla som autentiska mänskliga figurer av män, kvinnor och barn uttrycker sex statyer av lera
och skrot dessa dagar i Gaza, med sin stumma vittnesbörd, Shayaie grannskapets klagan, en plats för död och
förstörelse under den senaste tidens israeliska offensiven i Gaza remsan.

Sex statyer placerade framför de sönderfallande byggnader är den palestinska konstnären Eyad Sabbah verk, som vill
med deras tystnad och dramatiska uttryck flytta till världen tragedins smärta.

”Statyernas tystnad förklarar döden, förstörelsen och förskjutningen” säger författaren om en utställning som
omprövar händelserna som inträffade i juli i denna stadsdel, som först förstördes av israeliska bombningar och
därefter ockuperades av marktrupper.

Den ovanliga konstnärliga skildring av skräck visar en man med ett barn i famnen och en kvinna som drar med ena hand
ett annat barn och med den andra en gammal kvinna som går med käpp och knappast kan hänga med.

Den naturliga leran är provokativt målad med blodröda fläckar som anspelar på flykten under det israeliska militära
framfart berättar konstnären som är bildlärare på Al Aqsa universitetet i Gaza.

Sabbah symboliserar med sitt verk skräcken och förstörelsen, men också den konstnärliga uppvaknande i ett utarmat
medelhavs Gaza som är hem för 1,8 miljoner palestinier som lever i fattigdom, arbetslöshet och den israeliska
blockaden.

Nästan två månader efter ett militär angrepp som lämnade mer än 2150 döda och 11 000 sårade, medan befolkningen
fortfarande väntar på internationellt bistånd för att återuppbygga bostäder och infrastruktur, börjar konst andas i
alla dess aspekter genom musik, litteratur, måleri, skulptur och teater.

Blomningen av kulturell verksamhet sammanfaller med tillkännagivandet den här veckan av förra årets vinnare av den
populära ”Arab Idol” Mohamed Assaf om att öppna ett konstcentrum för att uppmuntra unga musiker, konstnärer och
författare.

Under ett besök till Gaza remsan meddelade Assaf, 24 år gammal och ung goodwillambassadör för FN, att projektet
kommer att genomföras med donationer från palestinier som bor i USA och bara väntar på att den nationella
samlingsregeringen mellan Fatah och Hamas konsolideras i Gaza för att föra projektet framåt.

Uppvuxen i flyktinglägret i Khan Yunis i södra Gazaremsan sade Assaf att han ser efter den israeliska offensiven
”större sorg” i invånarnas ögon.

”Min generation är frustrerad, och alla jag möter ber mig att hjälpa honom att lämna landet” säger han om den
utbredda frustrationen av en befolkning som möter, säger han ”alltför stora och komplexa problem, såsom (den
israeliska) blockaden och (intern) division.”

En annan konstnär som har uttryckt sin svåra situation genom konst är Raed Issa, en lokal konstnär vars hus
förstördes i en av de israeliska bombningarna.

För att göra detta har han hängt sina vridna och brända verk i samma miljö där de skapades och förstördes, det vill
säga bland de ruiner som för två månader sedan var hans hem och ateljé i en handling med vilken, säger han, försöker
trotsa förstörelsen.

”Här är några av mina verk som vi lyckades rädda under spillrorna av min studio”, säger konstnären med en touch av
svart humor och en bestämd avsikt att reparera dem.

”Några av dem, säger han, ha gått förlorade. Men de kommer att återställas och deras färger återupplivade (…) för
att göra evig cirkeln av oändlig generositet och åtala förövarna av dessa brott mot mänskligheten.”

Under offensiven, förstörde bombningarna helt över 18 000 hem och orsakade skador av olika former på andra 40 000 och
lämnade 40 000 hemlösa.

Till skillnad från det förflutna har den islamistiska rörelsen Hamas som styr Gaza sedan 2007 i år nådde en enighet
och överenskommelse med den nationalistiska Fatah som väntar fortfarande på att tillämpas på remsan, inte satt upp
hinder för dessa konstformer.