Klamra dig fast vid dhikr

Muley Arabi Ad-Darqawi

 

De troende får frid i sitt hjärta genom dhikr så att även tanken på Domedagen plågar inte dem. Vad tror du då om de prövningar och vedermödor som man kan uppleva i denna värld?

Min bror, håll fast vid dhikr av vår Herre och du kommer att se under. Må Gud hjälpa oss med att nå framgång, både dig och oss.

Vad oss beträffar, är dhikr inte enbart att säga Allah, Allah hela tiden, att be och fasta, och sedan när du är i nöd leta efter alla medel till hands utan att finna några.

Bland de som har nått en högre nivå i sin praktiserande, må Allah vara nöjd med dem, bygger dhikr på konkreta handlingar. Den mest tydligaste av dem är att inte beblanda sig i det som inte angår en. Om man får ett tecken för vår Herres majestät eller skönhet ska man erkänna och inte ignorera det. Detta är dhikr på dem som verkligen gör dhikr, och inte de som dyrkar Allah och när en gudomlig manifestation går emot deras önska inte erkänner deras Herre.

Var rak med din Herre och stå fast med ditt beslut. Då kommer den Allsmäktge att täcka din svaghet med Sin styrka och din fattigdom med Sin rikedom och din okunnighet med Sin kunskap och din ilska med Sin godhet. Då kommer du att leva det eviga livet, ett liv utan slut i denna värld, innan det Andra Livet.

Allah har sagt om sitt folk, ”Vi kommer att ta bort bitterheten från deras bröst.” Våra bröder vilar mitt emot varandra. Tröttheten når inte dem, de drabbas inte av det.