Khotba

Fredags khotba 2024-05-10

Baraka – Välsignelse

Sheikh Antonio de Diego González

 

Prisad vare Allah, skaparen, den som är början till allt och den som skapar allt. Allahs böner och Hans välsignelser vare hos den som upprätthåller det absoluta värdet och är värd att berömmas, vår profet och på hans folk och hans följeslagare ända till Domedagen.

Kära systrar, kära bröder, i en värld som kvävs av omedvetenhets värme och falsk omedelbarhet, är välsignelsen hjärtats uppfriskande. Den där kvävande hettan som kväver vår existens kan bara släckas av Allah, den Högste, med hans älskade Profets exempel. Kära systrar, kära bröder, Islam är absolut lätthet (Koranen 2:158) och bör inte vara en källa till problem eller lidande. Hjärtat ska aldrig känna ont eller brinna.

Baraka är en verklighet så närvarande, så påtaglig att den tar oss bort. Och, paradoxalt nog, samtidigt så undervärderad i en materialistisk värld där goda saker verkar avdunsta som kokande vatten. Baraka saktar ner denna process, dämpar lidandet och förbinder oss med skapelsens osedda del av den Allsmäktige. Baraka innehåller det vackraste av Allah.

Ordet baraka har sina rötter i en vacker blandning av tre bokstäver som framkallar fasthet, en plats för lugn, uthållighet, som innehåller något värdefullt. En annan vacker känsla är inneslutning eftersom roten ba-ra-kaf anspelar på inneslutning före handling. Det är den sanna effekten av baraka, bortsett från känslan av uppfriskande, en återhållsamhet som majestätiskt visas i Allahs handling, må hans namn upphöjas. Därför är orden laddade med baraka.

Koranen är en bok full av baraka, eftersom det är den inneslutna handlingen som utspelas för oss att läsa och veta, innehåll mot det fulla liv som har lugnats av det, som har gjort livet möjligt. Baraka är som en flod som reser sig från ett berg och utspelar sig, skapar liv överallt och blir till ett hav bortom allt.

På så sätt manifesterar baraka sig genom att veckla ut sig och vi, med våra sinnen, förstår den som något välgörande, något helande, något som fyller oss. Och i själva verket har det betydelse i vårt dagliga liv. Vi använder den för att gratulera, för att glädjas, för att visa en gåva som Allah, den Högste, gav oss för att leva bättre. Baraka är att känn kylan (intimitet med Allah) inför tillvarons brinnande hetta. Baraka, bortglömd på så många ställen, i så många situationer, i så många världar, är det som gör att vi kan leva utan att kvävas och imitera den profetiska traditionen. Att känna baraka är sunna.

Kära systrar, kära bröder, jag hörde en gång att baraka är Allahs överföring, må hans vackra namn upphöjas, av välstånd och fruktbarhet, både fysiskt och andligt. Och ja det är det.

Islam är idag i behov av skönhet, av barmhärtighet, av baraka. Ja, det verkar som om fulhet och andlig närsynthet tydligen har vunnit spelet över dessa vackra verkligheter för att påtvinga ett Islam av tillrättavisning och rädsla. Det är raka motsatsen till baraka. Att leva med baraka lär oss att gå bort från det fula för att fokusera på det vackra, det lär oss att gå bort från haram, inte bara det fysiska utan det andliga, för att förstå den djupa innebörden av halal. Eftersom halal är baraka, visas välsignelser med vad som verkligen är lagligt.

Därför uppfattas baraka av personen som befinner sig i fitra, som har en koppling till världens båda plan, både det sedda, dagliga materiella liv, och det osynliga, det andliga. En som är balanserad eftersom Islam är medelvägen, som är i harmoni med allt som Allah har förordnat, vare sig han förstår det eller inte. För att förneka en plan är att hetsa upp hjärtat genom den binära logikens eld.

De gamla mästarna säger att baraka är enkelhet. Av denna anledning finns den inte i långa och komplexa teologiska texter utan i leendet, i den ödmjuka blicken, hos barn, äldre, galna människor och djur. I hela naturen finns baraka, bortom det tekniska, det bearbetade och det robotiska, bortom beräkningsvärlden.

De fromma, de som har stor närhet till Allah, är de som inte bara uppfattar och drar nytta av baraka, utan också de som vet hur man projicerar den. De delar det, de sprider det efter Mohammeds exempel. Vår älskade Profet är det bästa exemplet på hur han genom manifestationen av sitt ljus, som överskrider alla hinder, når ännu längre eftersom han exemplifierar baraka. Vi bör tro att leva efter hans exempel, hans sunna, är källan till den renaste baraka, till det som ärvt från hans exempel, till det som gavs av Allah för att förändra historien och det är den största gåvan.

Kära systrar, kära bröder, baraka är inte en enkel sak, men den är grundläggande. Det är en återgång till oskulden, att avslöja skapelsens hemlighet. Det är en handling som visades av profeten och det är därför våra handlingar måste vara inriktade på dem. Så låt oss be Allah, den Högste om baraka för detta lidande land. Låt oss be Allah, den Högste, att denna baraka ger oss öppenhet och visdom att fördjupa oss tillsammans med vårt samhälle, våra bröder och resten av mänskligheten i den gudomliga barakas pool.

Låt oss be Allah om styrka att acceptera vårt ansvar och det gudomliga budet, och konfrontera idolerna och bojorna som växer upp i våra liv.

Låt oss därför be Allah, den Högste, om Hans Sändebuds ljus så att våra hjärtan inte brinner ut i omedelbarheten och ordens eld, innan vi skymtar det fulla verkligheten.

Låt oss be Allah om ljus och fred att vara tacksamma för hans skapelse och övervinna rädslor för den autentiska kraften som borde styra våra hjärtan.

Låt oss be Allah genom renhet att öka vår tro, rena våra hjärtan och fylla dem med Islams ljus.

Låt oss be Allah att rena våra förfäders själ, vår, våra föräldrars och alla troendes.

Efter att ha sagt detta ber jag Allah välsignelser för alla. Må våra ord vara under lydnad till vår Herre, världarnas herre.

 

Fredag den 24 Safar 1443/1 oktober 2021

Cordoba – Spanien