Khotba

Eid al-Fitr Khotba

Sheikh Antonio de Diego González – 2023-04-21

 

Prisad vare Allah, den Högste, Skaparen, som initierar och som ger formen till det synliga och det osynliga. Allahs böner och fred vare hos den som vägleder oss, den som upprätthåller det absoluta värdet och är berömvärd, likaså hos hans folk och följeslagare fram till Domedagen.

Allt beröm hör till Allah, världarnas herre, på denna första dag av Shawwal, som avslutar den välsignade månaden Ramadan. Månen har återfötts i himlen och vi gläder oss över att vi är dubbel renade, den första genom att fasta och den andra genom vattnet innan vi ansluter oss till en så glad församling. Nåväl, det är detta som ger mening att leva fullt ut vår Islam, genom att dela med sig, genom att ha avvikande åsikter och göra mångfalden till en.

Att vi hittar mening i att samlas utöver olika åsikter och visioner är något vi lär oss under Ramadan. Under de långa timmarna med fasta, i tarawih bönerna, framför Koranen i våra rum, i Koran lektionerna, möten eller när vi förbereder bordet vid Iftar-tiden. I dag, renat, tackar vi Allah för att vi kan uppleva allt detta eftersom detta gör att vi ökar vår islam och vår tro och hittar vägen till ihsan. Ramadan är månaden för den inre resan, eftersom Dhul Hijjah är månaden på den yttre resan till Mecka.

Vi har rest denna månad genom barmhärtighet, förlåtelse och frälsning. Vi har räddats och här firar vi det. Vi är privilegierade att kunna leva det med medvetenhet och att dela det med andra. Och idag, när vi igen kan äta medan solen stiger över våra huvuden, måste vi vara tacksamma och samtidigt be att Allah täcker några av våra fel med hans barmhärtighet.

Allah, den högste, ville att vi skulle övervinna fastan, hunger och törst, med bevisen på vårt svaga sinne (aql) och med ett förstorat hjärta. Det är dessa välsignelser som tillåter oss att överleva i en komplex värld, full av skuggor, och att nå utöver vad vi kan föreställa oss. Främlingen tycker att hunger och törst är svårt, men svårare är att leva i en värld där hjärtat känner smärta när det ser skapelsen och ser den glömskan som många människor lever med. Men det är inte så för oss, vi går mycket längre. Ramadan är en varning om att den uppenbara skörheten är styrka och att vi kan överleva vad andra kallar svårigheter.

Det är detta som med stor glädje vi firar idag: vår styrka, vårt samvete och likaså närheten till svagheten. Och det är barmhärtigheten som i svaghetsstunder lyfter oss med vetskapen om att Allah, den allsmäktige, är vårt stöd och att vi inte kommer att falla för att Hans budbärares ljus lyser upp vägen.

Låt oss tacka för denna situation eftersom kära bröder och systrar, eftersom det inte är lätt att känna något liknande. Existensen är en väldigt verklig inbillning, men profetens vägledning hjälper oss att hantera det. Det är hans vägledning som ger styrka till våra hjärtan när kraften i våra fysiska kropp minskar.

Vi bryter fastan men vi glömmer det inte. Vi minns att hunger och törst har gett näring till våra hjärtan under denna månad. Vi har raderat betydelsen av rikedom och fattigdom och Allah har kedjat Shaytan i en månad. Fria från hans viskningar har vi varit mer kraftfulla. Dhikr framträder idag från våra munnar och baraka översvämmar vårt samhälle eftersom en ny nymåne har fötts och Allahs vilja, den högste, har uppfyllts som den var fastställd.

Vi följer vår älskade Profetens exempel och lever denna Eid al-Fitr i gemenskap. Således skyddar vi oss mot en befriad Shaytan som återvänder till världen. Men lite kan han göra när Koranen, som uppenbarades under de föregående dagarna, reciteras. Vårt vapen är dhikr och särskilt medvetenheten (taqwa) om att skyddas av Allah. Ingenting flyr undan Hans makt.

Och som vi redan har sagt allt detta grundas i gemenskapen, därför får vi inte glömma våra bröder som behöver det mesta. Därför betalar vi vår zakat al-fitr. Eid firande innebär nödvändigtvis barmhärtighet med dem som behöver det mest, så att bryta fastan är en tacksägelse, men på samma sätt sätter den oss i handling inför vår värld.

Zakat al-fitr, den omfördelning av vår rikedom som vi ger innan Eids bön, ger möjligheten att ge till dem som inte har tillräckligt att fira lika full som alla andra, en glädje utan bekymmer på en speciell dag som denna. Den ursprungliga sunna fastställde att man gav 2,5 % av livsmedelsöverskott med stort symbolvärde. Man gav liv med det och undvek att överskottsmat förstördes eller förvandlades till en spekulationsprodukt. Idag är 100 kronor per person, men utöver pengarna bör vi tänka på den symboliken, i rättvisan som innebära att överskottet av vår mat inte förstörs och att vi kan dela det med dem som behöver det mest i samhället.

Men låt oss inte lura oss själva, det viktiga är inte att fira idag med banketter och stora fester, utan att fira det med glädje, kärlek och hjärta med de vi älskar och att tacka för varje ögonblick vi lever. Det är till liten nytta att vi lagar ett stort lamm och har ett bord fullt av godis, om vi efteråt inte kan titta på en annan person med uppriktighet och brödraskap.

Därför kära systrar och bröder, ber jag alla att reflektera över betydelsen av denna dag och att ha avsikten att alla våra dagar, om Gud vill, blir som denna, full av känslor och glädje. Det måste vara vårt mål nu när vi har renats. Låt oss lyfta vårt hjärta mot det allmänna bästa, mot att göra världen till en välsignad plats.

Och så, idag full av baraka och välsignelser ser vi solen och vi tackar Gud för hur lyckliga våra liv är. Må Allah, hyllning och ära hör till Honom, ge oss liv i många fler år och överföra all Hans barmhärtighet och välsignelser i våra dagliga liv. Må Alla öka vår tro och låta oss följa vår älskade profet Muhammeds väg i många år och de av oss som lever enligt detta exempel kan njuta av intensiv fred och lysande lycka.

Kära bröder och systrar, Eid Mubarak! Till dig och till alla dina nära och kära. Och låt mig be Allah, som sista bön, den här dagen följande:

Vi ber Allah att översvämma oss med välsignelser för alla människor.

Vi ber Allah om styrka att acceptera vårt ansvar och vårt gudomliga mandat.

Vi ber Allahs vägledning och fred för alla människor som är i konflikt.

Vi ber Allah att genom renhet öka vårt iman, rena våra hjärtan och fylla dem med Muhammeds vägledning.

Vi ber Allah att rena våra förfäders själ, vår, vår förälders och alla troendes.

Vi ber Allah att leda oss rena genom den raka vägen och att Han i sin storhet accepterar vår dyrkan.

Som sagt ber jag Allah om välsignelser för alla. Må våra ord vara under lydnad av vår Herre, världarnas herre.

Eid Mubarak!

Fredag den 1 Shawwal 1440/4 juni 2019

Cordoba – Spanien