Khotba

Fredags khotba 2024-02-16

Iaktta

Sheikh Antonio de Diego González

 

Prisad vare Allah, skaparen, den som är början till allt och den som skapar allt. Allahs böner och Hans välsignelser vare hos den som upprätthåller det absoluta värdet och är värd att berömmas, vår profet och på hans folk och hans följeslagare ända till Domedagen.

Kära systrar, kära bröder, det är dags att iaktta. I den här månaden Shaaban är det dags att iaktta fältet, som börjar blomma, som vi planterade i månaden Rajab. Vårmånad i det andliga, vi ser hur skörden som vi måste skörda i den heliga månaden Ramadan växer. Så symboliskt…

Den här månaden är en månad för att iaktta hur vi går mot en speciell månad, av tystnad, av minne. Vi är i omvandling och vi måste successivt förbereda oss för vad som kommer. Men vi glömmer ofta den observationen och innebörden av denna månad före den mest välsignade. Tirmidhi samlar en vacker ḥadith berättad av Abu Hurayrah där vår Budbärare sa:

”Räkna i Shaaban varje månens rörelse, tills Ramadan kommer” (Jami’i Tirmidhi, 736).

Det är just att observera himlen igen och se att, efter månens cykel, som obönhörligen passerar, Ramadan och dess välsignelser närmar sig, men du måste observera den noggrant. Detta är relaterat till en annan hadith som finns i Mishkat al-Masabih (1976) där vi varnas för att det är Shaabans måne som kommer att avgöra början av månaden Ramadan. Himlen, som de forntida mästarna visste, återspeglar alltid Allahs, den Högstes barmhärtighet.

En annan profetisk tradition, även i Mishkat al-Masabih (1306-1307) och berättad av Aisha, berättar att det är på fullmånen denna månad då Allah får dem som har fullständigt förtroende i Honom, att glömma deras fel. Fullmånen, ljuset före Ramadan, tjänar Allah för att rena oss och hjälpa oss att gå framåt. En barmhärtighet som uppmanar oss att tänka, att reflektera över allt vi har. Det är därför vår profet sa till oss att inte fasta i Shaaban från dess fullmåne (Bulugh al-Maram 5:691). Allt detta är ljus från Allah i den mörka natten.

Således, denna månad av väntan ger en skatt, en stor skatt, som få lägger märke till fokuserad på Ramadan och det uppenbara… Tja, i tystnaden och det uppenbarligen växande finns det så många välsignelser som vi ibland inte iakttar. En förberedelse för vad som komma skall.

Kära systrar, kära bröder, grunden för allt detta är att iaktta, se lugnt, begrunda. Något som tyvärr inte är särskilt normalt i vårt samhälle av flyktiga och virtuella blickar. Förhastade blickar som inte begrundar månens, fältets, våra livs framtid. Vi reducerar våra liv till enkla och tomma impulser, till ansträngd andning och omedelbar handling. Vi är inte medvetna om att Allah önskar en evig present åt oss.

Därför är Shaaban en månad av dhikr, av minne, där vi måste sakta ner våra liv och begrunda vår omgivning. Se förvandlingarna som sker i våra hjärtan i månader, den går och klamrar ihop sig i väntan på att månaden av fysisk rening och bokens nedstigning ska anlända. Det sägs att Ramadan är bättre än tusen månader, men utan den rening som Allah, den Högste, gör i Shaaban skulle vi kunna göra lite.

Varför kommer vi inte ihåg hela året? Varför reflekterar vi inte över oss själva innan fullmånen den här månaden? Varför gör vi inte dhikr denna månad och bönfaller Allah att få oss att glömma misstagen vi gjorde? Varför förändrar vi inte våra egna liv?

Modellen för profetiskt liv, sunna, inbjuder oss alltid att göra det, men i dess berättelser är det sant att profeten själv har något alldeles speciellt som kan förvandla oss och bli början på en ny resa. En förvandling som kan ge oss fascinerande oberoende från dunya, att hålla fast vid Allah och Mohammeds exempel. Det är alltid dags att förändras, men ännu mer med Shaabans måne som Allah, må hans namn upphöjas, har satt för oss.

Sunnan byggs inte genom att läsa eller lyssna på till synes ordfyllda tal, utan snarare förankras den genom att observera, minnas, med avsikt. Det är till liten nytta att ”framstå” som muslimer när det inte finns någon uppmärksam blick eller uppriktigt minne. Vi kommer att vara muslimer estetiskt men inte i hjärtat. Islam, som i sin kärna är att leva i fred, är inget annat än dhikr (minnet) av Allah som observerar världen han skapade, så perfekt, så obegriplig… Och vi tror att vi innehåller den med vårt begränsade intellekt!

Låt oss njuta, kära systrar och bröder, av denna smak av Shaaban som manifesterar sig framför oss, låt oss bygga en bättre och mer enad värld baserad på att glömma misstag. Låt oss glömma rädslan och den sterila tomheten som denna värld förmedlar. Av denna anledning ordnade Allah, må hans namn upphöjas, Shaabans fullmåne för att lämna oss renade före Ramadan och leva den till fullo.

Må Allah göra så att ljuset från Shaabans måne renar vårt förnuftiga hjärta och vårt kärleksfulla hjärta och att det djupa hjärtat härskar över oss. Må Allah tillåta oss denna månad att se hur de goda sakerna vi planterat i Rajab växer och ge oss styrkan att skörda det under Ramadan. Må Allah göra att vi, genomsyrade av alla välsignelser och minne, kan bygga en bättre och uppfylld värld. Må Allah öppna dörrarna för att leva en full Ramadan. Amen.

Låt oss därför be Allah, den Högste, om Hans Sändebuds ljus så att våra hjärtan inte brinner ut i omedelbarheten och ordens eld, innan vi skymtar det fulla verkligheten.

Låt oss be Allah om ljus och fred att vara tacksamma för hans skapelse och övervinna rädslor för den autentiska kraften som borde styra våra hjärtan.

Låt oss be Allah genom renhet att öka vår tro, rena våra hjärtan och fylla dem med Islams ljus.

Låt oss be Allah att rena våra förfäders själ, vår, våra föräldrars och alla troendes.

Efter att ha sagt detta ber jag Allah välsignelser för alla. Må våra ord vara under lydnad till vår Herre, världarnas herre

 

Fredag den 6 Shaaban 1442/19 mars 2021

Cordoba – Spanien