Känn dina gränser och få respekt för dem

Malika Ziri – Saphirnews

Vi har alla ett territorium som består av vår historia, personliga erfarenheter, sår, värderingar, övertygelser,
identitet, behov, känslor, sinnesstämning.

Människan behöver känna sig själv, veta vem hon är, känna till sitt territorium, vad som tillhör henne.

Varje människa är unik, vi är unika. Vi består av en uppsättning saker som definiera vad vi är, en egen identitet. Vem
är jag? Vad är min tro, mina värderingar, mina principer? Vilka är mina behov? Vilka är mina styrkor och mina svagheter?
Vad är mina rädslor? Vad är mina skador? Vad tycker jag om eller gillar inte? Hur definierar jag mig själv? Hur
uppfattar andra mig? Vad ser andra i mig som jag inte ser? Vad ser jag i mig själv som andra inte ser?

Människan behöver veta sina gränser, som definierar henne för att utvecklas i livet.

Gränserna, det är ditt territorium, det är det som är heligt

Om man inte vet hur man sätter gränser, beror det på att man inte vet sina gränser. Och man kommer inte kunna säga nej
när någon överskrider gränserna. Gränserna är ditt territorium, det är det som är heligt. Det är det som tillhör dig och
ingen har rätt att ta eller stjäla det ifrån dig. Alla har sitt territorium, men för att känna till andras territorium
är det viktigt att veta var gränsen för ditt territorium går eftersom det finns individer som inte känner till några
gränser. Men gränserna skyddar, de skyddar dig och det som gör dig till vad du är: din unikhet.

Hur vet vi att gränserna har överskridits?

Ilska är en bra indikator när du känner dig arg, beror det på att någon har trampat på en av dina värderingar? Ilskan är
som en soldat som skyddar sitt territorium.

Problemet är att man kan uttrycka sin ilska lite för mycket, genom att anta ett aggressivt beteende. Eller omvänt, man
kan förtrycka det, hämma det eller till och med förneka dess närvaro och därmed antar ett passivt beteende. Dessa två
attityder är inte de bästa.

När du är aggressiv, flyr din verkliga personlighet, den blixtrar till och kan också bli arg och börja skrika. När du är
passiv informerar du inte andra och förklarar för dem att de har överskridit gränserna till ditt territorium. I det
andra fallet, om man inte säger saker tidligt och klart kommer den andra personen att fortsätta gå över gränserna. I
slutända kommer problemet inte att lösas och dina krav kommer inte att respekteras.

Känn dina gränser och få respekt för dem

Ett bestämt nej kan också vara ett nej som skyddar.

Vi kan använda exemplet med en person som inte visa respekt för dig genom sitt sätt att tala. Han/hon är oförskämd, grov
i sitt språk och det får dig att känna dig förnedrad, mindre värd. Om du inte säger något, kommer denne att inte förstå
att hon/han inte visar någon respekt för dig. Du ska inte tolerera en sådant respektlöst beteende, intala dig inte att
han/hon kommer att förstå det själv. Nej, du måste säga det och uttrycka det på ett bestämt sätt, utan att bli upprörd.
Att inte tolerera denna typ av beteende betyder inte att man måste vara aggressiv för att förmedla budskapet. Man måste
uttrycka sitt missnöje tydligt, ett NEJ som skyddar, en som bekräftar dig!

Ibland vet du inte hur du ska säga ifrån för att du är rädd för att såra, du kanske till och med tror att det är bättre
att inte säga något, men då är du den första du sårar. Detta sätt tänka innebär att du anser den andra vara viktigare än
dig själv. Det är möjligt att visa respekt dig själv och för andra, det är inte oförenligt, tvärtom, om du respekterar
dig själv, kommer du att kunna respektera andra, nödvändigtvis. Om du litar på dig själv, kommer du att kunna lita på
andra.

Var inte din egen fiende

Du är en unik individ, du har din egen personlighet. Du kan inte gå fram utan dig själv, precis som du inte kan gå fram
utan andra, men du kan göra framsteg tillsammans med andra när du är med, när du går fram med dig själv.

Du får inte vara i ett förhållande där andra är viktigare än dig själv, placera dem i en högre position medan du placerar
dig själv i en lägre position. Du finns i en position så är lika hög som andras, jämställd, mellan vuxna. Och om du
känner att någon vill pressa dig ner till en lägre position (en nedvärderande, barnslig ställning), ska du vägra det och
inte hålla med bara för att behaga någon. Du kan behaga andra, men utan att någonsin förlora din värdighet, dina
värderingar, utan att förminska din ”jag”, för att du inte kan leva utan ”jag”.

Om vi inte skyddar oss kan vi skada oss själva och känna oss mindre värda, självförtroendet minskar varje gång någon går
bortom gränserna och tar mer av vårt territorium. Och genom tystnad, passivitet sårar man sig själv och blir man sin
egen fiende.