Jihad om integration

Julia Hieber – Café Babel

 

Integrationen av unga muslimer i det europeiska samhället för att förebygga marginalisering och extremism är en utmaning som berör alla EU: s regeringar. Lyckligtvis finns det islamiska organisationer runt om hela kontinenten som redan har börjat med det arbete.

Sedan ”den elfte september” har den amerikanska och europeiska media likställd ”terrorister” och ”radikala extremisters” rörelser med ”muslimska” och ”islamiska” aktivister och organisationer när man refererar till terroristattacker. Sanningen är att al-Qaedas terrorism utgör endast en bråkdel av den globala terrorismen. Otaliga muslimska individer och organisationer arbetar aktivt för att övervinna denna rädsla och vidmakthåller en fredlig samexistens mellan medlemmar av alla religioner utan att man erkänner deras framsteg.

 

Den muslimska mångfald i Europa

Flera muslimska organisationer har etablerats sedan den muslimska invandringsvåg till Europa under femtio och sextiotalet, vilket återspeglar mångfalden bland de nästan 15 miljoner muslimer i Europa och de olika nationella, rättsliga, politiska och historiska sammanhang de lever i. Till skillnad från kristendomen har inte islam (av huvudsakligen sunni tradition) en hierarkisk struktur och de flesta organisationer är väl definierade och representerar endast små grupper av nordafrikanska muslimer, turkar, pakistanier, mm. Till exempel i Tyskland finns det omkring 2000 muslimska organisationer av olika slag (främst sunni turkar) och i Storbritannien mellan 600 och 1200 (huvudsakligen pakistanier).

Det beräknas att endast 10 % av muslimerna i Europa tillhör dessa organisationer, de koncentreras runt de gamla stadskvarteren och gamla industriella förorter vid större städer. Dessutom skiljer de sig i tankesätt, skolor de följer efter, storlek, finansieringskällor och aktiviteter, vilket gör det svårt att veta deras inverkan på den religiösa, politiska och sociala landskapet i Europa.

 

De muslimska ungdomarnas integration

Trots denna mångfald har nyligen de flesta muslimska organisationer börjat fokusera sina ansträngningar mot Europa som sitt huvudsakliga hem och mot en integration av muslimska ungdomar som sin högsta prioritet. Som en följd av detta har muslimska organisationer fått större betydelse inte bara som ”företrädare” för europeiska muslimer i alla sfärer, men även som leverantörer av sociala tjänster till unga muslimer.

I en kontext präglat av den senaste tidens terroristattacker utförda av radikala extremister och den ihållande rädsla och fördomar bland muslimer och icke muslimer, är de muslimska organisationer för närvarande de viktigaste samtalspartner mellan staten, samhället och dess muslimska samfund. Initiativ som Tag der offenen Moschen (De öppna moskéernas dag) i Österrike, Tyskland och andra europeiska länder stärker den öppna dialog som Europa behöver för att nå överenskommelser mellan olika intressen och identiteter i våra samhällen. I Tyskland äger rum detta varje 3:e oktober (dag för enandet av Tyskland) sedan 1997. Moskéer och böneplatser öppnar sina dörrar och bjuder in icke-muslimska tyskar att bekanta sig med den näst största religionen efter kristendomen i landet.

 

Regeringen uppdateras

Dessa initiativ sker även på lokal nivå, där moskéer och föreningar erbjuder familjerådgivning, workshops och yrkesrådgivning. Tillsammans utgör dessa självhjälpsgrupper på lokal nivå, ofta finansierade av sina medlemmar, en viktig resurs för muslimska ungdomar som ofta utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden och praktikplatser som i sin tur kan leda till anställning. Vissa städer som Paris, London, Frankfurt och München har börjat se hur deras muslimska organisationer samarbetar med lokala myndigheter för att ge stöd till muslimska ungdomar i skolan och deras övergång till anställning.

Muslimska organisationer får hjälp i deras ansträngningar att integrera muslimska ungdomar av privata och icke-muslimska föreningar som Lichterkette i München som med fokus på muslimernas behov samordnar språkutbildning, utbildningsprogram och initiativ för yrkesutbildning. Tidskrifter och alternativa tidningar som Islamische Zeitung i Tyskland och Sezame i Frankrike ger sina muslimska och icke-muslimska läsare en mer inkluderande syn på muslimer i Europa som fullvärdiga medlemmar i samhället.

När man väl erkänt de muslimska ungdomar som en aktiv del av EU: s framtid, kan den roll som de muslimska organisationerna spelar begränsas till det offentliga rummet. Under tiden dessa organisationer spelar en avgörande roll och utgör en viktig resurs för integration av unga muslimer.