Jihad i Muharram

Abdennur Prado

Det är vårt medvetande inför Allah som bestämmer riktningen för vår jihad.

På torsdag, den 15 november börja månaden Muharram, den första av den muslimska kalendern och med den det nya året.
En månad där strid är förbjudet (utom vid en attack då man måste försvara sig, förstås). Koranen säger att det är en
av de månader med Baraka, en Mubarak månad. Ett bra tillfälle för större jihad, som inte är en kamp mot nafs (jaget,
ens själv), men för förbättring och självkännedom av nafs.

Så jag inbjuder er att planera er fasta under denna månad, eller åtminstone de första tio dagarna, fram till dagen för
Ashura, eller på dag 1, 9 och 10, eller på dag 1 och 10, eller åtminstone under samma Ashura dag, Insha Allah.

Och att fastställa fasta en eller två dagar per vecka, eller minst tre dagar per månad …

Och att ägna en del av varje dag till dhikr av Allah …

Och att läsa Koranen … En dag utan Koranen (även om man bara öppnar den och läser en vers, det handlar om att alltid
ha det i åtanke) är en dag bortkastad …

Och inte att förglömma sadaqa … Vilken var den senaste gången du gav en sadaqa?

Den mindre jihad och större jihad förstärker varandra. De är delar av en och samma sak. Det handlar inte om att kämpa
för medborgerliga rättigheter utåt och bla bla bla, men att förstärka den inre med fasta och dhikr. Men det är inte
heller det motsatta: att engagera sig i dhikr, tajwid och fasta, och försumma den sociala kampen.

Var och en gör efter sin förmåga, efter sina möjligheter och medvetenhet.

Det finns inget tvång i religionen

Det är vårt medvetande inför Allah som bestämmer riktningen för vår jihad

Insha Allah