Israel: Det är inte tillåtet med oliktänkande

Ana Cárdenas – El Mundo

 

För den religiösa och höger majoritet i Israels parlament räckte bara ett år för att utsätta för fara med ett drös lagförslag en av demokratins hörnstenar, yttrandefrihet.

Detta fördömdes av många israeliska människorättsorganisationer som varnar för tendensen hos en konservativ verkställande och lagstiftande församling som vill förbjuda oliktänkande, förhindra protester och tysta andra åsikter.

Under de senaste månaderna har lagts fram många förslag i parlamentet för att kontrollera och försvåra den fria spridningen av idéer och åsikter.

Ett initiativ som har orsakat stora protester är ”Lagen om Bojkotts förbud” som ger straffböter på upp till 6 000 euro för dem som initiera eller stödjer den akademiska, kulturella, ekonomiska och politiska isolering av Israel.

Det riktar sig främst till dem som främjar BDS internationella kampanjen som främjar bojkotten, investerings stopp och sanktioner mot Israel för att tvinga dem att avsluta ockupationen av det palestinska territorium.

Lagförslagen som gick igenom den första parlamentariska processen förra månaden, inkludera inreseförbud för alla utlänningar som stödjer bojkotten.

Den politiska analytiker, David Landau, kritiserade i tidningen Haaretz den vågen av fascism som sköljt över det sionistiska projektet och uppmanade alla parlament i världen att ”bojkotta Knesset (parlamentet)” tills de har slutat med sådana förslag.

Det israeliska parlamentet godkände också utan djupare diskussioner ett dekret som kräver att regissören, skådespelare och andra medverkande i en film undertecknar en lojalitets ed till Israel som ”judisk demokratisk stat” för att kunna finansieras med offentliga medel. I ett land där 20 % av befolkningen är araber, är det många som förkastar denna definition.

 

Minoritetens röster

Det finns ett annat parlamentariskt initiativ som syftar till att tvinga godtagande av detta begrepp. Den föreslår att avvisandet av definitionen av Israel som en judisk stat ska betraktas som olaglig och en uppmaning till våld.

Med tanke på dessa och andra lagstiftningsförslag, Föreningen för Medborgerliga Rättigheter i Israel (ACRI) skickade en skrivelse i juli till premiärminister Benjamin Netanyahu, där de varnade honom för ”användningen av de demokratiska processerna för att skada yttrandefriheten, undergräva balansen (mellan statens makter) och kränkningen av minoriteternas rättigheter.”

”En av demokratins grundpelare är minoritetens rätt att få sina röster hörda”, sade en taleskvinna för organisationen, Melanie Takefman, och noterade att tendensen att ”stigmatisera delar av det civila samhället som betraktas som olojala och villkora deras rättigheter utifrån ideologin” har ökat i den nuvarande politiska landskapet.

Många av de lagförslag som begränsar rättigheterna är enligt ACRI ”särskilt utformade för att begränsa verksamheten hos de icke-statliga organisationer som kritiserar regeringen.”

Bland dem finns förslaget om att minska bidraget de sociala organisationerna får från utlandet eller förslaget som syftar till att stänga de organisationer som startar eller samarbetar med utländska rättsliga processer mot regeringen eller arméns medlemmar för krigsbrott.

Yaniv Oppenheimer chef för den icke-statliga organisationen Peace Now har fördömt ”hoten om fängelsestraff mot politiska aktivister” och konstaterade att de ovan nämnda lagförslag ”hotar att demontera Israels demokrati” och har ”en stank av fascism.”

 

Lärarna trakasseras

Förutom de icke-statliga organisationer och filmens värld är universitetsprofessorer en av de grupper man vill begränsa deras yttrandefrihet.

Utbildningen ministern Gideon Saar, har lovat agera mot akademiker som främjar bojkott av Israel och den före detta minister, Amnon Rubistein har även föreslagit inrättandet av disciplinära domstolar för att straffa eller avskeda lärare som gör olämpliga kommentarer under deras lektioner.

Obehaget är tydligt i den akademiska världen, vilket framgår av en skrivelse som undertecknats av fem hundra lärare som varnade för att utbildnings systemet kommer att drabbas ”om politikerna diktera vad som kan och inte kan sägas.”

Just nu de planerade begränsningar av yttrandefriheten gäller i första hand vänsterns intellektuella värld, men människorättsaktivisterna varnade för den fara de utgör för Israels demokratiska karaktär.

I den meningen varnade journalisten Gideon Levy nyligen ”dem som är nöjda med denna häxjakt som drivs igenom” eftersom ”deras tur kommer snart.”