Islams medeltid

IIF Redaktion

Det finns ingenting mer sorgligt än det situation som den muslimka umma befinner sig i idag. Egentligen borde man
fråga sig om det finns någon umma överhuvudtaget och vad innefattar umman om den skulle finnas.

De senaste åren har de krafter som ägnar sig åt att dela och splittra muslimer varit framgångsrika, vi har aldrig
varit så splittrad som idag. Vi är inte längre muslimer, vi är shia, sunni, salafi, wahhabi, sufi och allt man kan
tänkas. Vi har experter som ”vet” vilka är muslimer och vilka inte och vi, som är vanliga muslimer, förväntas följa
dessa riktlinjer oavsett om logiken säger att det är något tokig med det. Och just logiken har bannlysts och är att
betrakta som onödig, irrelevant och framförallt otillåtet.

Det mest skrämmande är att höra annars intelligenta och rationella människor försvara mördandet av andra muslimer,
enbart för att de följer en annan ström inom islam, utifrån tolkningar och tyckande från obskyra predikanter och
imamer som står till makten, pengar och politikens tjänst och inte ummans.

Problemet med imamer och predikanter som tjänar andra intresse är inte något nytt men aldrig förut har konsekvenserna
av deras irrläror varit så katastrofala för oss. Fatwor som försvarar och ursäktar mord är inte obekanta men idag
försvaras och ursäktas folkmord medan vi ser och applåderar utan att ens reagera.

I en artikel om dagens islam skrev författaren att islam har gått in i sin egen medeltid och det är bara att instämma.
Mörkret som en gång härskade över kristendomen har nu sjunkit över islam med all det för med sig, hyckleri,
maktgirighet, förföljelse av oliktänkande, inkvisition och folkmord.

Dagligen dödas och fängslas muslimer i framförallt Irak, Syrien, Libanon, Bahrain, Saudiarabien, Pakistan och
Afghanistan på grund av de följer en annan ström av Islam. Dagligen förstörs monumenter, moskéer, gravar och andra
byggnader som tillhör det muslimska arvet enbart för att de tillhör andra strömmar. Vi befinner inte oss så långt borta från
att börja bränna böcker i bästa medeltids anda.

Frågan jag ställer läsaren är, Hur kunde vi hamna där?

När man går tillbaka och ser på vad Islam och muslimerna åstadkommit under sina bästa år, kan man se tydlig och klart
att den röda tråden som går igenom dessa sekler är en klarsyn användning av resonemang och logiken i samklang med Guds
budskap. Det var en tid då man öppet diskuterade och ifrågasatte det som fanns, inte för att skapa tvivel om Guds
existens och/eller makt, men för att kunna bevisa och förundras om dess storhet och oändlighet.

Det finns många historier om hur kaliferna i Bagdad samlade kunniga från alla religioner för att diskutera Guds
budskap och dyrkan utan det minsta rädsla för att gå vilse, tvärtom, med ett öppet sinne för att förstå Guds oändlig
visdom och makt.

Många av våra bröder och systrar talar med beundran och citerar ofta Andalusien som ett av de bästa exempel på Islams
goda inflytande, men oftast vet de inte eller ignorerar det faktum att Andalusiens storhet baserades på Islams
grundläggande principer, bland annat, inget tvång i religion och en inkluderande syn när det gällde mångfalden i fråga
om tro och kultur.

Så, om vi tycker att dessa är goda exempel från Islams gyllene tid, hur det kommer sig att många muslimer idag följer
strömmar som föraktar och förnekar vad Islam egentligen är, en inkluderande livsåskådning som gäller hela
mänskligheten med allt sin mångfald. Men framförallt att tro att de har det absoluta sanningen och med det begå en av
de största synder i islam, att jämställa sig med Gud själv.

Under en häftig diskussion med några bröder ställde jag frågan, När blir jag inte längre muslim i deras ögon? De
undrade vad jag menade och jag förklarade. Idag är plötsligt folk som i århundrade varit en del av islam inte längre
det, jag konverterade till Islam och är inte arab, så när blir muslimer enbart araber? För att det är det vägen vi
har börjat vandra även om vi inte vill se det.

Islam är Guds gåva till mänskligheten och till allt han skapade, inte enbart till en viss grupp. Det existerar inte i
Islam heligt språk eller heligt folk, vi är alla lika inför Gud. Ofelbarhet tillhör endast En, absoluta sanningar
finns bara hos En, ändå finns det bland muslimer de som anser sig står över dessa grundläggande principer i Islam och
uppmanar andra inte bara att förakta men att döda andra muslimer. De som följer dessa predikanter borde ställa sig
fråga, när slutade de tro på Guds budskap och började dyrka människor vars kunnighet i islam är tvivelaktig? Att kunna
arabiska, ha ett arabiskt namn och i bästa fall ha någon högre utbildning inom islams kunskaper gör de inte till
ofelbara.

Islams medeltid är här och dess mörker fördunklar redan många muslimers hjärta. Vi måste agera och gå tillbaka till
islams grunder, där enbart Gud är ofelbar och äger sanningen, den grund där vi alla är Guds skapelse och lika värda.

En ny gyllene tid kan bara uppstå genom kunskap, tolerans, respekt, tro, och ett obevekligt motstånd mot allt som går
emot det som Islam är, fred, underkastelse till Gud och enbart Gud och skyldigheten att skydda och försvara varenda
del av skapelsen, precis som vi har blivit ålagda att göra som Guds representanter på jorden.