Islamofobin

Roberto Torres Collazo – Siglo XXI

 

Islamofobi är en irrationell rädsla mot Islam, som har fortfarande en mycket närvaro nio år efter de ödesdigra terrorattackerna den 11 september. Bevis på detta är den kontrovers som uppstått över ett eventuellt byggande av Islamic Center i Park 51 i New York, i närheten av ”Ground Zero”.

Motståndarna hävdar att byggnaden är en skymf mot offrens anhöriga, att den är respektlöst och de mest vågade åsikter menar att bygget kan leda till ytterligare angrepp. En färsk undersökning visar att 71 % av New York-bor tror att Park 51 projekt bör byggas någon annanstans. Imamen Hajj Wilfredo Amr Ruiz konstaterar att detta egentligen är ett tecken på islamofobi maskerade som grundlösa ursäkter. Andra liknande ursäkter har enligt Hajj dykt upp mot byggande av islamiska centra i Tennessee, Kalifornien och Florida.

Islamofobi kan ibland leda till farligt våld. Enligt bulletinen Democracy Now! slog en man i Seattle en anställd vid en stormarknad i huvudet och skrek att han inte var amerikan och var medlem i al-Qaida.

När det gäller New York sade Imam Feisal Abdul Rauf att kampanjen mot byggandet i New York ”leds av en liten grupp som har lyckats så förvirring och skapa misstänksamhet på en stor grupp människor och det är olyckligt … det är olyckligt att de som ägnar sig åt detta har andra politiska syften, och politiserar ett projekt av denna typ och använder det för att splittra i stället för att hela och förena.”

En viktig detalj, som oppositionen bortser ifrån är att Park 51 ligger inte vid Ground Zero, utan två eller tre kvarter där det finns flera öppna platser. Vad som också de kanske inte vet är att det inom själva Pentagon, mindre än 80 meter från den plats en av de kapade planen störtade, finns ett kapell där muslimer samlas för att be varje dag sedan 2002.

Islamofobi grundas delvis i våra fördomar och stereotyper om islam. Dessa fördomar och stereotyper är oftast en produkt av personlig negativ erfarenhet, desinformation, okunskap om islam, rasism, religiös likgiltighet, några sociala mediers fördomar, mm. Ett exempel på en utbredd stereotyp i väst om islam är tron på att alla muslimer är terrorister eller fanatiker. Detta ogrundad inställning tenderar att skapa irrationella rädslor, misstro, intolerans, som ibland kan vara mycket farligt och ofta orsakar onödigt lidande.

Om vi vill eliminera islamofobi måste vi ha mer tolerans. Det är mycket viktigt att vi skaffar oss mer kunskap om islam, bygga broar genom dialog med alla religioner (vissa religioner har försökt, men det finns mycket att göra), att förlåta och läka sår. Vi bör vara självkritiska i vår egna kollektiva och personliga religiösa sedvänjor.

Vi måste sluta med att utesluta andra, de har inte kanske samma syn på världen och uppfattning om Gud som oss men i huvudsak är de lika oss i sin mänskliga värdighet. Vi måste överge den gamla tanken att vår religion är den enda sanna och resten av mänskligheten går raka vägen till helvetet om de inte tänker som oss.

Vi måste också sluta tro att vi är överlägsna andra kulturer, nationer, religioner eller kristna samfund. Dessa religiösa ledare och församlingar som tror att de har monopol på sanningen måste kasta i papperskorgen denna farliga idé. Viktigast, enligt vår mening, är att ompröva att vi alla är söner och döttrar till Gud, så vi är alla bröder och systrar.