Islamofobin organiseras i sociala nätverk

Ángel Álvarez Hernández – Webislam

För varje dag som går blir det alltmer nödvändigt att de organisationerna som arbetar för att bekämpa islamofobin
kräver ett aktiv och effektivt arbete från de myndigheter som har ansvaret för att bekämpa spridningen av islamofobi
och hatbrott i sociala nätverk. Det finns organiserade grupper och människor som ständigt ägnar sig åt att förnedra
det muslimska samhället genom att sprida fördomar och falska rykten. Islamofobin har varit ett viktigt verktyg för
den extrema högern och nynazistiska grupper för att angripa islam och muslimer genom att blanda dem ihop med
terrorismen.

Islamofobin är inte ett isolerat fenomen som föds spontant. Tvärtom, islamofobin sprids på ett organiserat sätt av
högerextrema och nynazistiska grupper som måste demonteras. I stort sett är de mest aktiva grupperna i sociala nätverk
följande:

a) Den sionistiska extremhögern som stöder den israeliska regeringen och från sociala nätverk presenterar muslimer
som problematiska människor som måste kontrolleras och fruktas. Den islamofobiska sionistiska extremhögern
presenterar sig som en företrädare för demokratin i Mellanöstern. Denna lögn kommer inte att kunna fortsätta om vi
tydlig och öppet bevisar den verkliga apartheid i vilken palestinierna lever i sitt land.

b) Den extrema populistiska och främlingsfientliga högern som påstår sig vara försvarare av en icke existerande
svensk-kristen-nationalistiska identitet. I Frankrike finns Marine Le Pen, som förfalskar den franska republikens
sekulära värden för att sätta alla slags hinder för muslimer.

c) Ultrahöger grupper som längtar efter fascismen och nazismen. Dessa konspirations älskande grupper anser att det
finns ett religiös-etniskt krig som leds av frimurarna och internationell judendomen och som använder invandrare och
flyktingar för att invadera Europa och utrota den vita rasen genom blandäktenskap.

d) Den låtsas illustrerade islamofobin som anser att religion är värdelös och att Islam är kulturell efterblivenhet
eller ett uttryck av fanatism. Det inkluderar människor som hatar religion och i förlängning muslimerna.

Det finns inga isolerade fascister, högerextremister, låtsas upplysta eller islamofobiska sionister som agerar
individuellt. Det som finns är organiserade grupper som ständigt publicerar och sprider lögner i sociala nätverk för
att så förvirring och avståndstagande mot Islam och muslimer.

Om man inte sätter stopp för dessa grupper som ägnar sig att angripa islam och muslimer, finns det en risk att när
som helst den sociala freden avbryts och inför en terroristattack provoceras fram en islamofobisk reaktion som redan
sker i Frankrike eller Storbritannien där muslimer har dödats eller moskéer har bränts ner.

Det är angeläget att man skiljer mellan terrorist och muslim i pressen och media. Terrorister är inte radikala
muslimer eller extremister, utan fanatiker och brottslingar som har lämnat islam. Terrorismen måste isoleras och
avlägsnas från islam och muslimer som en tumör som måste tas bort så att den inte smittar andra. Islamofobin är en
allierad till fanatiker och terroristgrupper, eftersom det ständigt identifierar som muslim en terrorist, något som
är radikalt felaktig och farlig.

Terrorism och islamofobi är två sidor av samma mynt, intoleransen. Terroristerna föder upp med sina brott
islamofoberna som stigmatisera muslimerna. Lika avskyvärt är den som begår en terroristattack som dödar oskyldiga
som den som utnyttjar dessa brott för att sprida mer hat.

Det enda verktyget vi har för att bekämpa islamofobin är rättsstatsprincipen, och om det inte implementeras på ett
effektivt sätt, kommer hatgrupperna att få allt mer inflyttande, särskilt bland tonåringar.

Federal Bureau of Investigation (FBI) identifierade 917 aktiva hatgrupper i USA:

• 130 Ku Klux Klan
• 99 Nynazister grupper
• 100 vita nationalistiska grupper
• 78 Skinheads grupper
• 21 kristna identitetsgrupper
• 43 Nynationalistiska grupper
• 193 Separatistiska grupper
• 52 anti-LBGT grupper
• 101 anti-muslimska grupper
• 100 generaliserande hatgrupper

Det finns inga liknande rapporter i Sverige om aktiva hatgrupper. I vissa fall tar man upp isolerade individer eller
grupper som pekas som skyldiga, men det finns utan tvekan organiserade grupper som beskriver sig själva som
nationalister, antimuslimer… mm som ägnar sig åt hatbrott mot muslimer.

Enligt svensk lag är det straffbart att uppmuntra, främja eller hetsa direkt eller indirekt till hat, fientlighet,
diskriminering eller våld mot personer eller grupper på grund av deras ideologi, religion, etnicitet, kön, sexuell
läggning, familjesituation, sjukdom eller funktionshinder.

Om lagarna inte gäller lämnas offren ensam med sin angripare. Muslimerna behöver se att det sker konkreta
undersökningar och rättsliga processer mot organiserade hatgrupper som arbetar på sociala nätverk. Så länge det inte
händer, kommer muslimer, som andra sociala grupper, att bli andra klass medborgare.