Islamofobi utan gränser

Gustavo Monge – Noticias de Gipuzkoa

En blandning av rädsla, fördomar och politisk populism sporrade från maktens korridorer i Slovakien och Tjeckien samverkar för att
förhindra ankomsten av muslimska flyktingar till dessa länder som knappast har någon minoritet av denna religion. Medan i
Västeuropa, i Frankrike, Nederländerna och Österrike, uttalanden mot flyktingar kommer från extremhögern, i Slovakien och
Tjeckien är center-vänster politiker som öppet kommer ut med islamofobiska uttalanden.

”En muslim definieras som en anhängare av Koranen precis som en nazist tror på etnisk överlägsenhet och antisemitism, och en
kommunist på klasskampen och proletariatets diktatur” sade nyligen den socialdemokratiske tjeckiske presidenten Milos Zeman.
Slovakiens premiärminister, socialdemokraten Robert Fico sade i november att de kommer att sätta ”under luppen” var och en av de
muslimer som bor i landet. I båda staterna, som fram till 1993 bildade ett land, är de islamiska samhällen små, bara tusentals, i
motsats med Österrike med halv miljon eller fem miljoner i Tyskland.

Men med tanke på migrationsvågen från Mellanöstern och terroristattackerna i november i Paris, verkar tjecker och slovaker känna
sig mer hotade än någon annan av muslimsk invandring, även om dessa länder inte har drabbats av attacker från radikal islamism
eller knappt beviljat asyl till sökande från Mellanöstern. Många av de drygt 1200 asylsökande i Tjeckien hölls i upp till 90 dagar på
platser med dåliga hygieniska förhållanden och dålig kost, något som har starkt kritiserats av FN.

FN rapporterade att flyktingarna genomsöktes och man beslagtog deras pengar för att betala för den plats de fick i centrum som de
tjeckiska myndigheterna själva kallade för ”värre än ett fängelse”. ”Brottet mot migranternas mänskliga rättigheter (i Tjeckien) varken
är isolerad eller en slump, men systematiska” kritiserade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Ra’ad Zeid Al Hussein i
oktober.

Sådana åtgärder ”verkar det som om de integrerats i den tjeckiska regeringens politik för att förhindra att invandrare kommer in eller
stannar kvar i landet” tillade han. Under tiden, i Slovakien, övervakar säkerhetstjänsten ”varje muslim i slovakiskt territorium” enligt
Fico efter attackerna i Paris. Slovakiens premiärminister insisterar, precis som Zeman, att hans ord bara speglar den allmänna
känslan hos befolkningen.

Uppmaning till hat skedde också i november när den tjeckiske presidenten sade i Prag att islam är en ”kultur av mördare och
religiöst hat.” Trots att han är statschefen, gjorde han dessa uttalanden i ett möte av Blocket mot Islam, en extremistgrupp vars
ledare, Martin Konvicka, har anmälts för uppvigling till hat.

Tjeckiens president hänvisar till yttrandefrihet för att rättfärdiga sina åsikter mot islam och mot flyktingar, mestadels muslimer, vars
religion påstår han sig respektera ”under förutsättning att de inte kommer till Europa.” Tjeckiens minister för mänskliga rättigheter,
Jiri Dienstbier, har varit en av de få politiker i landet som har kritiserat presidenten. ”Om man skapar en sådan atmosfär (mot
muslimer), förr eller senare kommer det att finnas attacker mot dem” sade han.

Efter attackerna i Paris säger två av tre tjecker att de är rädda för muslimska flyktingar som anländer till Europa och 80 % är rädda
för Islams utbredning enligt en ny undersökning. Denna vanliga uppfattning skulle förklara varför ett band som Ortel, med
islamofobiska sånger kom på andra plats i en ny tv-tävling med telefonröstning. Och under de senaste demonstrationerna mot islam
i Prag uppmanade man ostraffat att ”bränna moskéer” och kallade ”araber är mördare”. Detta har lett till att den tjeckiska jurist
organisation In Iusticia har kritiserat i en rapport att myndigheterna inte ingriper mot dessa ”mer eller mindre subtila utbrott av
islamofobi.” Dessutom insisterar Zeman och Fico att länka migrationskrisen med terrorismen sätter små muslimska samfund och de
få flyktingar i en besvärlig situation.