Islamiskt Forum uttrycker sitt fördömande mot attentatet i Paris

Islamiskt Forum

Onsdag den 7 januari, 2015 drabbades Paris av ett allvarligt attentat som skördat minst 12 personers liv och lämnat
flera allvarlig skadade enligt rapporter i den franska pressen.

Attacken mot veckotidningen ”Charlie Hebdos” huvudkontor utfördes av flera maskerade individer som bröt sig in
utrustade med vad som verkade vara enligt vittnes uttalanden, automatvapen, och öppnade eld mot både anställda och
journalister.

Genom detta uttalande vill Islamiskt Forum uttrycka sitt starkaste fördömande för detta skamliga våldsdåd, som
väcker känslor av hjälplöshet och sorg bland det muslimska samfundet och allmänheten.

Mot bakgrund av denna obehagliga och oförsvarliga händelse, är det en moralisk skyldighet för det muslimska
samfundet i Europa och även för Islamiskt Forum, att uttrycka sitt mest innerliga fördömande mot attentatet och
uttrycka sin djupaste beklagande över dödsfallen och ge våra kondoleanser till deras familjer och anhöriga,
tidningens medarbetare och det franska samhället.

Det är en plikt och önskan hos Islamiskt Forum att visa vårt fulla avståndstagande och fördömande av förövarna av
detta avskyvärda angrepp, och mot alla dem som stöder och använder våldet som ett verktyg för att uppnå sina låga
och föraktliga ändamål.

Som vi har gjort redan från början och fortsätter göra, arbetar Islamiskt Forum för rättvisa, fred och respekt för
alla människors liv, grundläggande principerna för vår rättsstat och islam, och varje terrorhandling som begås mot
oskyldiga människor förtjänar vårt yttersta avsky.

Islam förbjuder användningen av våld, övergrepp och aggression mot oskyldiga människor och inte ursäktar under några
omständigheter brott och mord.

De som begår terrorhandlingar som denna, kränker de grundläggande principer som finns i islams budskap och
förtjänar att dömas med lagen och rättvisans starkaste kraft.

Attacken mot tidningen, till synes i Guds namn och i försvaret av profeten Muhammeds ära, gör ingenting annat än
att smutskasta deras väsen.

Islamiskt Forum har upprepade gånger fördömt alla former av terrorism och därmed varje försök att associera islam
med detta fenomen, som är diametralt motsatta begrepp.

Ingen individ eller grupp, oavsett ställning, har rätt att smutsa ner och förvränga islam och muslimernas image och
värdighet, därför en terrorhandling av detta slag kan endast begås av individer som är fientliginställda mot denna
religion och främmande för dess principer och universella värden.

Det är därför Islamiskt Forum återigen uttrycker sin fullständiga upprördhet över vad som hände och vårt stöd och
vår solidaritet med det franska samhället som nu går genom denna svåra tid och kallar alla till förståelse och
samexistens.

Det är inte det huvudsakliga syftet med detta uttalande men det är viktig att också komma ihåg att Islamiskt Forum
alltid har försvarat och fortsätter att försvara samvetsfrihet och yttrandefrihet, som är en central del av vår tro
och vår diskurs, lika mycket som respekt för andra och deras tro. Det är också viktigt, å andra sida, att
yttrandefriheten finner sina gränser i respekt och erkännande av kulturell och ideologisk mångfald.

Slutligen hoppas vi från islamiskt Forum att polisen utför sitt arbete på bästa möjliga sätt och löser fallet under
lagens ram, så att det franska folket kan återgå till det normala och fortsätta leva sitt liv i fred.

Stockholm 8 mars 2015

Islamiskt Forum