Islamiskt Forum gratulerar alla muslimer för Eid El-Fitr 2024

Islamiskt Forum

 

Solnedgången den 9 april 2024 markerar slutet på en period av fasta samtidigt som födelsen av den nya månen innebär slutet på den heliga månaden Ramadan. En våg av glädje och lycka sprids genom hela gemenskapen som nu förbereder sig för det viktiga firandet av Eid el-Fitr, vars start tillkännagavs till den 10 april 2024.

Med anledning av denna speciella dag brukar samlas muslimer i gemenskap antingen i moskéer eller i andra stora lokaler för att fira avslutningen av fasta perioden med en särskild bön. I år kommer vi att fira denna viktiga dag med våra tankar och hjärta i Palestina med våra bröder och systrar, må Gud förbarma sig över dem.

Berövande av mat och dryck under dagens ljusa timmar genom denna månad påminde oss om att våra liv i denna värld är ingenting annat en ännu större fasta, att vi är beroende varelser, skapade med en tid för födelse, död och uppståndelse. Det blev ännu mer tydlig för oss i år när samtidigt som vi fastade var vi tvungna att kämpa tillsammans för att minska risken för spridningen av coronaviruset.

Vi bör alltid komma ihåg att Ramadans fasta är en djup form av dyrkan, en inre bön vi gör med all vår existens, med våra materiella kroppar och våra ofullständiga själar, och hela tiden med stöd av den Barmhärtiges andedräkt, vår Guds allsmäktiga och dolda visdom.

Fastan har hjälpt oss att återfå vår känsla för världen. Det har skärpt våra uppfattningar och förfinat våra tankar. Det har hjälpt oss att värdera våra liv på ett bättre och mer meningsfullt sätt, att återvinna glädjen och ett glatt humör. Fastan och dess välsignelser har varit en stark tillgång för oss alla i dessa tider med social distansering och isolering, med död och rädsla.

Vi ber uppriktigt till Allah att göra oss mer medvetna om Honom, att välsigna oss med Hans minne, att fylla våra liv med mening, att öka vår glädje och att göra oss ödmjuka, och att visa oss vår älskade profet Muhammads (fred vare med honom) väg och att välsigna honom med sin renaste och största barmhärtighet.

Eid el-Fitr fest är Guds belöning för dem som fastar under den heliga månaden Ramadan. Det är en tacksamhets hyllning till Allah för att Han har gett oss möjlighet och styrka att genomföra hans order under den välsignade månaden Ramadan, som nu avslutas. Det är också utan tvekan en dag av rekommendationer, enhet, tolerans och solidaritet, särskilt i dessa tider vi lever i.

Vi vill dela med oss glädjen som allt detta medför, en mänsklig och varm känsla av gemenskap, och även om vi kommer att behöva be och fira hemma med endast våra familjer, bör vi göra allt vi kan för att förmedla denna glädjekänsla till våra närmaste och andra.

Glad Eid el-Fitr 2024