Islamiska banktjänster, en motvikt till den globala krisen

Alberto Priego

 

Finanskrisen i USA verkar inte ha påverkat de så kallade islamiska banker.

År 2008 kommer att minnas som ett annus horribilis för de större bankerna medan för de så kallade islamiska banker avslutade året som ett av de bästa åren av deras korta historia. Läs nedan varför.

”Islamisk finansieringen presenteras som en säkrare affär men vinstmarginalen är också mycket mindre” Det främsta skälet ligger i vad som kallas Fiqh al-Muamalat eller islamiska transaktionsregler, som hindrar att man tar stora risker (gharar) men också eventuella vinster om risken inte blir verklig (Riba). Alla islamiska skolor inom rättspraxis (Madhab) från den mer liberala Hanafi till den mest konservativa Hanbali, kritiserar dessa operationer. De förespråkar däremot andra transaktioner med lägre risk (Yasir) vilka de anser är lämpliga (halal).

Islamisk finansiering växer i Malaysia och länderna runt Persiska Golfen, den presenteras som en säkrare affär även om den har en mindre vinstmarginal. Finansiella produkter som Sukut (islamiska obligationer) har blivit ett alternativ för icke-muslimska länder som Sydkorea eller Kina.

 

Vissa begrepp inom islamisk finansiering

En av de centrala begrepp som skiljer islamisk finansiering från resten är Riba eller ocker. Dess ursprung finns i användningen av mynt vars värde baserades på materialet de var gjorda av (ex natura sua) antingen guld eller silver i stället för dem så kallade Fiat vars värde baserades på myntets vikt.

I vissa länder som Malaysia har inrättats flexiblare finansieringsmekanismer som dock inte bryter mot islamiska transaktionsregler. På så sätt om man lånade fiat valuta och enades om en fast ersättning till långivaren, betraktade man inte detta som Riba eftersom dess värde inte förändrades. Men man betraktade detta som Riba när skulden hade en fluktuationsmarginal eftersom låntagaren kunde ha en del förändringar i de överenskomna villkoren.

Om man vill köpa en vara x enligt de islamiska regler, bör man först bestämma med banken priset på varan, plus ett extra belopp som ska betalas under en bestämd tid som också bör fastställas i förväg. Objektet kommer att förvärvas av banken som i sin tur säljer den till oss enligt de överenskomna villkoren. Men det extra beloppet att betala kommer inte att bli föremål för förändrade marknadsvillkor och därför finns det inte något utrymme för spekulation. Av dessa skäl betraktas inte detta som Riba.

”De positiva effekterna för ekonomin är att bankerna har en reserv nivå på 100 % vilket är mer tillförlitlig, även om det ger ett mindre spelrum” I vissa länder som Malaysia har man inrättat mer flexibla finansieringsmekanismer som dock inte bryter mot de islamiska transaktionsreglerna (Fiqh al-Muamalat). Ett exempel är den så kallade inteckning Musyaraka al-Mutanaqisa, dess framgång grundas i principen om risk- och vinstdelning (Mudharabah).

När man köper ett hus formaliserar banken och köparen ett partnerskap. Finansbolaget hyr fastigheten till köparen som blir finansbolagets hyresgäst och enligt de islamiska bestämmelserna betalas ett amorteringsbelopp enligt den lokala marknadens villkor. När du löst skulden enligt de överenskomna villkoren avslutas partnerskapet som bildades mellan banken och köparen. Vi eventuell förlust, huset auktioneras ut och vinsten delas mellan båda parter i enlighet med deras medverkan. ”Ursprunget för denna typ av kapitalism kan spåras tillbaka till Islams Gyllene tid (800- till 1200-talet)” Detta principen kallas Mudharabah eller risk- och vinstdelning.

Generellt sätt som redan nämnts tidigare är De positiva effekterna för ekonomin är att bankerna har en reserv nivå på 100 % vilket ger större tillförlitlighet för näringslivet, även om det ger ett mindre spelrum.

Andra banktjänster är joint venture (Mudarabah), förskottsbetalningar för vissa produkter (Bai Salam) också kallade hibah och gåvor som bankerna ger till sina kunder eftersom det är omöjligt att ge intresse.

 

Den Islamiska bankverksamhets födelse

Ursprunget för denna typ av kapitalism som vissa kallar islamisk kapitalism, går tillbaka till Islams Gyllene tid (800- till 1200-talet). Under denna period fanns de nödvändiga förutsättningarna, en valuta med ett stabilt värde som dinaren och införande av oberoende monetära områden för utveckling av idéer som främjade stabilitet och avvisade spekulationer.

Men det var först i 1963 som den första muslimska bank, Mit Ghamr, grundades av Ahmad El Najjar som arbetade för att undvika alla anknytningar till religion. År 1972 byte banken namn till Social Bank Nasr, en institution som finns kvar än idag. Men den första moderna islamiska bank, Dubai Islamic Bank, föddes i Dubai i 1975 och var den första av många som finns idag i Persiska viken, Malaysia och Indonesien.

Idag finns det många så kallade islamiska banker och många icke islamiska banker har särskilda konton för kunder som vill ha ett konto i enlighet med Fiqh al Muamalat eller islamiska transaktionsreglerna. Även den mäktiga Dow Jones index har ett index för företag som följer de islamiska reglerna, Dow Jones Islamic Markets (DJIM), dvs. de som inte handlar med varor och tjänster som förbjuds av islam såsom fläsk, alkohol eller spel, och att man respekterar de regler som beskrivits ovan. För övervakning finns Organisation för Redovisning och Revision av Islamiska Finansinstitut (AAOIFI), som intygar att dessa regler följs.

Om man bortser från de religiösa frågor som det för med sig, det Islamiska Banksystemet är ett välkommet tillskott utifrån en etisk aspekt på de globala marknaderna där man lider av överdriven spekulation och en dalande trovärdighet. Det är utan tvekan att de ekonomier som har en starkare och verklighetstrogen image kommer att uppnå en mer hållbar och varaktig ekonomisk framtid med tiden.