Islamisk finansiering, en etik hög värderad av Sorbonne

Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

 

I mitten av en full skuldkris i Europa, en ny sten till eftertankes byggnad om den islamisk finansierings bidrag till icke-muslimska samhällen har lagts till med den officiella lanseringen den 30 november av avdelningen ”Finansierings Etik och Normer” som förstärker partnerskapet mellan universitetet i Paris-1 Panthéon-Sorbonne och King Abdulaziz i Jeddah. Avdelningen kommer att fokusera helt på forskning, men uppkomsten av islamisk finansierings utbildning på Sorbonne är inte uteslutet för de kommande åren.

I tider där det blir alltmer klar konsekvenserna av den finansiella kris som drabbade USA 2008, och som nu har satt Frankrike och Europa sedan några månader i denna ekonomiska svacka, den konventionella finansen står på de anklagades sida och ser sin bild alltmer nedsmutsad. I detta sammanhang har utvecklingen av etiska normer inom ekonomi blivit nödvändig för att återställa balansen.

I denna mening, avdelningen ”Finansierings Etik och Normer”, född av ett ramavtal om samarbete som undertecknades i januari mellan universitetet Paris 1-Sorbonne och universitetet King Abdulaziz i Jeddah invigdes den 30 november i närvaro av Jean-Claude Colliard, VD för La Sorbonne, Osama S. Tayeb, ordförande i den saudiska fakultet, samt Pierre-Charles Pradier och Abdullah Turkistani, ansvariga för avdelningen.

 

Återinförande av etiken i finansen

Genom detta nya initiativ, de två universiteten syftar till att utveckla kvalitativ forskning kring finansens moraliska värderingar och hur detta fungerar inom islamisk finansiering, som presenteras i dag som ett etiskt alternativ till konventionell finans, som förbjuder ränta (riba), spekulation och bygger på principerna att allt finansiering är en konkret handling där man delar förluster och vinst.

Enligt Pierre-Charles Pradier, en specialist i beslutsteori och risk ekonomi och en av avdelningens ansvarig är ”dess mål är att möta samhällets efterfrågan om att hitta en hållbar utveckling för finansen som är socialt godtagbar.” ”Vi ser idag med skuldkrisen att staternas lånefinansiering arrangemang leder till ett ifrågasättande av det europeiska bygget. Syftet med denna avdelning är att återinföra en etisk dimension i finansen för att stödja ekonomin, tjänsteprojekt och folkets politiska utveckling” tillägger han.

Även om utbildning i islamisk finansiering inte finns i Sorbonnes planer för närvarande, utsikterna för utbildning om islamisk finansiering kommer utan tvekan att födas när tillfälle ges under de kommande åren. ”De bästa referenser är de som backas upp av en erkänd forskningsverksamhet och vi har ännu inte utvecklat en pedagogisk verksamhet även om det finns i våra planer” men inte direkt säger Pradier.

Det primära syftet med avdelningen är att utveckla en hög forskningsnivå om finans etik. Avdelningen är helt finansierad av Saudiarabien med 1 miljoner euro under tre år genom Mohammed Hussein Al-Amoudi, en affärsman som redan finansierar fem andra forskningsprojekt.

 

Bilateralt samarbete är avdelningens hjärta

Månatliga seminarier till en utvald publik (doktorander, postdoktorer och forskare) har organiserats av avdelningen sedan maj 2011 och kommer att fortsätta under hela läsåret. Detta inkluderar videokonferenser, trepartssamarbete mellan Paris-1, Institutet för islamisk ekonomi och den kvinnliga fakulteten vid King Abdulaziz Universitet, på specifika ämnen.

Fem seminarier, avsedda för en bredare publik, är planerade, bland annat om kulturell dialog i februari, om den ekonomiska utvecklingen i Saudiarabien i maj och statens finansiering i november. Vetenskapligt material kommer att publiceras sedan från dessa konferenser.

Ett utbyte av doktorander mellan universiteten kommer också att utvecklas, säger Kader Merbouh, avdelnings samordnare vid Sorbonne. Detta är en möjlighet för denna avdelning, känd för sina kurser i juridik och ekonomi, att positionera sig i Mellanöstern.

Samarbetet med King Abdulaziz Universitet är ”grundläggande eftersom Saudiarabien är en källa till akademisk legitimitet när det gäller muslimsk etik. Akademin för juridik (fiqh) ligger i Jeddah, nära till universitetet, som har pionjär forskargrupper inom området för islamisk finansiering, det bästa biblioteket och ligger nära till den Islamiska Utvecklingsbanken (IDB)” tillägger entusiastiskt Pradier. Alla tillgångar, inklusive La Sorbonne kommer att användas för att sprida islamisk finansiering i Frankrike.