Islamisk feminism: kampen för kvinnor i arabvärlden

Alicia Rodríguez – zoomnews

Den unga tunisiska Amina sitter i fängelse för ”brott mot moralen” när hon protesterade topless.

Den unga tunisiska Amina Tyler anklagades för ”vanhelgande av en kyrkogårds heliga plats och attack mot anständighet”
efter att hon visade sina bröst som ett sätt att protestera mot sitt lands konservativa moral. Amina, representant för
den feministiska gruppen Femen är i Qairaruans fängelse sedan två veckor.

Den 19 maj skrev den 19-åriga aktivist namnet på den feministiska organisation på en kyrkogårdsmur i den staden där
hon sitter fängslad. En handling som, tillsammans med det massiva internet spridning av fotografier om hennes topless
protest, kostade henne fängelse och ett stort antal fiender som kräver även att hon blir piskad och stenad.

Hon kan komma att dömas till två års fängelse för vanhelgande av en kyrkogård. Dessutom straffas i Tunisien skandalös
beteende med sex månader i fängelse, straff som också kan drabba de tre europeiska aktivister i samma förening som
svarade på Amina fängslande med en ny topless protest mot Högsta Domstolen.

”Alla ska ha rätt att uttrycka sin kamp som aktivist på det sätt de finner lämpligt, men jag inte stödjer detta
initiativ eftersom det är kontraproduktivt.” Så skarp uttryckte sig Natalia Andujar, chef för Muslim Network, lingvist
och talare vid flera viktiga kurser om islamisk feminism.

”De tunisiska aktivister hävdar att dessa åtgärder har stängt många dörrar som började öppnas tack vare det arbete de
gör dagligen på plats” sade Andujar, som noterade att muslimska feminister klagar på att kampen uppfattas som ett
initiativ som kommer utifrån. ”Uppfattningen är att det är något som har skapats utifrån och det betraktas som en
europeisk påtvingad aktivitet. Det skulle ha varit mer effektivt om Femen hade lyssnat på de verkliga krav från de
tunisiska feminister och utvecklat ett gemensamt projekt” förklarar Andujar, som inte ser någon motsättning mellan sin
tro och feministisk aktivism.

Medan för Andujar, den media boom som har skapats kring topless protester och Amina fallet, har fördunklat den lokala
kampen, för Josefina Bueno, professor i franska studier vid University of Alicante som specialiserar sig på genusteori
och är författare till ”Voices of Muslim Women – Towards a Secular Democracy”, har skandalen lett till det har hamnat
på TV. ”Tack vare dessa flickor har ett lokalt problem hoppat på den internationella sfären. För vissa har Amina satt
igång tabuns gnistor för det som inte kan sägas i länder som Tunisien, och därför förtjänar hon att straffas. För
andra är dessa gnistor något som behövde sättas igång för att en gång för alla, inte låta religiösa tabun fortsätta
att driva samhället” säger Josefina Bueno optimistisk. ”Tyvärr, det finns säkert en önskan att tillfoga en exemplarisk
bestraffning på dessa flickor” tillägger han.

Femen aktivister är inte de enda protester som har funnits i världen under de senaste veckorna. Denna vecka hade den
egyptiska journalisten Riham Said en konfrontation i direkt sändning på kanalen Al-Nahar TV med den fundamentalistiska
imamen Yusuf Badri. ”Jag använder slöjan för Guds skull och inte för din” snäste hon mot imamen innan hon tog av sig
den och reste sig för att lämna TV programmet.

”Spridningen och mediala hysteri med sådana nyheter kommer framförallt från västerländska media än från muslimska
kvinnors egna bekymmer. Ta bort eller bära slöja är inte en del av kampen för dessa kvinnor, de har andra
prioriteringar för att frigöra sig, att hitta arbete eller ha rättigheter” sade Andujar, som säger att muslimska
feminister tar inte ens upp frågan, eftersom de förstår att varje individ bör vara fria att besluta själva, och
utifrån det, finns det ingen debatt.

För några år sedan organiserades ett möte med 300 inflytelserika muslimska kvinnor världen över. När de tillfrågades
om deras största bekymmer, svarade nästan 80 % av dem att det var tillgången till tolkningen av heliga texter. I
länder med muslimsk majoritet, bestämmer tolkningen av Koranen deras lagar och, följaktligen, också det civila livet.
”En sexistisk och kvinnofientlig tolkning har mycket negativa konsekvenser för kvinnor” sade Andujar.

Josefina Bueno talar om behovet av en sekulär demokrati. ”När religiös diskurs ingriper i förvaltningen av det
offentliga, i det civila livet och moral, blir det slö och diskriminerar dem som vill leva utanför religionen”
förklarar hon. När denna diskurs har kvinnofientliga uttryck, är kvinnor de viktigaste berörda, därför är det viktigt
för dem att uppnå större auktoritet och inflytande i dessa länder.

Familj koder är det bästa exemplet på hur kvinnor påverkas av sexistiska tolkningar av heliga texter. ”Denna ideologi,
som omfattar aspekter som rör möjligheten till polygami, skilsmässovillkor eller med vem en kvinna kan gifta sig eller
inte, bygger på statens patriarkala mentalitet” förklarar Andujar, som också säger att för närvarande finns en stor
kamp för att utjämna rättigheter mellan män och kvinnor i de juridiska texterna. ”Vilket inte kommer att vara möjligt
om kvinnan inte når makt och inflytande positioner”.

Dessa lagar, som bygger på de heliga texterna varierar från ett land till ett annat, vilket användes av föreningen
Women Living Under Muslim Laws (WLUML) för att ta bort det viktigaste argumentet för den mest konservativa sektorn i
förhållande till behandlingen av kvinnor.

De försäkrar att koden härrör direkt från Guds ord, och därför är de gudomliga lag och oberörbara. ”Om det är Gud som
har sagt att kvinnor ska lyda sin man, bör det vara så” försvarar de konservativa. Men WLUML demonterade dessa
sexistiska argument WLUML efter en jämförande studie som gjordes över tio år på familjekoder i olika länder.

”De insåg att det fanns en sådan skillnad från ett land till ett annat vilket uppenbarligen kunde bara innebära att
det var mänskliga och inte gudomliga lagar, och därmed möjligt att förändra över tiden, eftersom de helt enkelt
speglar en tidsperiod mentalitet” säger Andujar.

När det gäller framtiden är Josefina Bueno optimistisk eftersom det finns många kvinnor i kampen, ”förutom de många
män och ungdomar som deltar i det.” ”När det finns konflikter, skrivs om det i tidningar och på sociala nätverk. Det
innebär att det finns en maktkamp och att ingen ännu har vunnit slaget” tillägger hon. ”Det kommer att bli stora
förändringar, men vi måste vara mycket uppmärksamma för att inte låta oss manipuleras av dem som finns inifrån,
utifrån, de konservativa eller de förmodade progressiva.

Ständigt talas för kvinnor och deras rättigheter när, egentligen finns det inget feministiskt projekt bakom det.
Endast de själva ska göra sina prioriteringar” avslutar Andujar.