Islam och innovation är inte antonymer

Carmen Castellón – ABC.es

 

Salha är muslim, hon har en examen i ekonomi och arbetar på Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB). Efter att ha fått flera erbjudanden att ansluta sig till andra banker, valde Salha ADIB eftersom den erbjöd henne möjligheten att delta i bankens kvinnodelegation. På så sätt kunde hon arbeta och samtidigt respektera sina religiösa och kulturella traditioner. Adriana är 33 år, afro-brasilianska och har förlorat sitt jobb på en musikaffär och är tvungen att hoppa av sina studier eftersom hon inte har råd med det. Hon blev tvungen att behöva sälja andrahands kläder på loppmarknader i sin stad, Sao Paulo. Där träffade hon Daisy och bildade tillsammans med henne ett joint venture för att sälja kakor och kläder. Tillsammans insåg de att de som frekventerade sådana auktioner var alla afro-brasilianare och bestämde sig för att skapa ”Feira Preta” en marknad utformad av och för denna sektor av befolkningen.

Det är några av de exempel som Celia de Anca, direktör för Centrum för Mångfald i Madrids Instituto de Empresa, föreslår i sin bok ”Beyond Tribalism” för att visa att kulturell tradition och innovation är inte antonymer. Att behålla den kollektiva identiteten och ändå integreras i näringslivet är inte någon utopi, för De Anca finns det ”ett nytt sätt av tillhörighet, att vara tillsammans, arbetar tillsammans.” Författaren reste till så olika delar av världen som Egypten, Brasilien, Sverige, Storbritannien eller Förenade Arabemiraten för att studera och förklara att ”en personlig och gemensam identitet påverkar vårt liv på arbetsmarknaden.”

Denna uppsats syftar till att fördjupa begreppet identitet och dess rörelser som de Anca betraktar som ”viktiga” för att förstå den övergång vår planet upplever. De nämnda fall med entreprenörer som beskrivs i denna bok visar hur individer eller gruppers kulturer är avgörande för att skapa ett nytt projekt, köpa en produkt eller välja ett jobb.

I dessa tider av med ett negativt arbetsliv där det verkar nästan ett omöjligt uppdrag att komma in på marknaden, uppmuntrar De Anca denna generation av unga människor att förnya och skapa nya organisationer eftersom, som hon säger i ”Beyond Tribalism”, dessa nya idéer kommer att växa fram och konsolideras med tiden. I denna uppsats visar författaren att det är möjligt att skapa en marknad som är vänlig och respektfull med det personliga och kollektiva identitet vilket leder till ”ett nytt sätt att arbeta och leva som kan bidra till att förbättra det samhälle som vi lever i.”