Islam – En osynlig resurs mot extremism?

Fernando de Haro – Saphirnews

Det finns vissa svårigheter att förstå det värde som den religiösa dimensionen har i integrationsprocessen.

”No tinc por” (Jag är inte rädd) skrek spontant de hundratals människor som samlades i Plaza de Catalunya i
Barcelona, några timmar efter attackerna som slog staden och den lilla kuststaden Cambrils. Redan innan den här
medborgerliga manifestationen tog form, hade många invånare visat en stark solidaritet genom sin stöd till offren
för attacken.

Många var de anonyma frivilliga som trotsade förvirringen och rädslan som terroristerna skapade och räddade de
sårade och erbjöd skydd i hotell eller privata hem till dem som var i behov av en skyddsplats i den angripna staden.
Dussintals tolkar blev tillgängliga. Det var en första reaktion, inte nödvändigtvis uppenbar, som ett svar på
terroristernas önskan att orsaka irreparabel skada, som uppmuntrade dessa volontärer att erbjuda sin tid och göra
säkerhet tillgängliga för offren, vilket begränsade så mycket som möjligt grymheten i den första spiralen av
nihilism. ”Jag blev överraskad av alla dessa gester av generositet och solidaritet med vilket Barcelonas befolkning
svarade på attacken. de visade stor mänsklighet” sa Barcelonas kardinal, Juan Jose Omella.

Tretton månader efter attacken i Nice, som var startpunkten för en low-cost jihadism i Europa, upplevde Spanien det
som redan hade upplevt Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige. Även om det förefaller finnas skillnader
från tidigare fall, innebär det inte att vi står inför jihadismen för ensamma vargar som agerar spontant.

Enligt de första undersökningarna var attacken med bil och knivar resultatet av misslyckade planer, vilket annars
skulle hade inneburit mycket allvarligare konsekvenser, en katastrof med sprängämnen och gasflaskor. Den olyckliga
explosionen i ett hus i Alcanar, en by nära Tarragona, där en grupp ungdomar av marockanskt ursprung förberedde
attacken, tvingade dem att välja bilen. Var det en organiserad cell tränad av al Qaida, hierarkiskt kopplad till
toppskiktet inom den så kallade Islamiska Staten? Var detta en attack tänkt att likna den som Spanien upplevde den
11 mars 2004?

Det är fortfarande alldeles för tidigt att svara på de många frågor som har uppstått om denna attack. Enligt några
av de senaste undersökningarna var Amer Azizi den som planerade attackerna år 2004, en man som hade direkta
kopplingar till al Qaedas ledning. Det finns naturligtvis analogier med vad som hände i Barcelona. Amer Azizi
agerade vid den tiden som ett agent för radikalisering av en grupp människor med marockansk ursprung, precis som
Abdelbaki Es-Satty agerade i Barcelonas fall. Men den sistnämnde verkade inte ha någon direkt koppling till IS
ledningen och inte heller en finansiell infrastruktur.

Hursomhelst har jihadisternas profil förändrats och på ett radikalt sätt. Bakom det som hände i Katalonien hittar vi
ett dussin ungdomar, nästan tonåringar, av marockanskt ursprung som verkade fullständigt integrerade i samhället.
Faktum är att de var kända för den katalanska regeringens integrationstjänster. Den socialarbetare som arbetade med
dessa ungdomar var mållös. ”Vad hände med dem? Och när? Vad gör vi för fel som leder till att sådana saker händer?”
skrev hon.

Vilken är terroristernas profil?

Ripollens terrorister, enligt det vi vet, motsvarar prototypen av islamistisk terrorister som har fängslats i
Spanien de senaste åren. Den kungliga institutet Elcano har tagit fram en profil baserad på studier av de cirka 178
fångar som togs in mellan 2013 och 2016. Män och även kvinnor, mellan 25 och 29 år. En stor grupp, 40% av alla, är
marockansk ursprung medan resterande 60% är spanjorer, hälften av dem är andra generationens invandrare.

Under de senaste åren har antalet internerade jihadister av spanskt ursprung ökat mer än åtta gånger. Cirka 28% av
dem bor i Barcelona och i förorterna i Madrid och städerna Ceuta och Melilla, en viktig faktor som är gemensam för
terrorister av denna typ. Ett annat viktigt faktum är att endast 18% av dem har kunskaper om islam eller sharia. De
är inte människor som lider av ekonomisk utsatthet, deras arbetslöshetsnivå är ungefär densamma som för gemene
ungdomar i samma ålder. Å andra sidan hade en betydande andel, 20%, redan varit i fängelse före arresteringen.

Det är i fängelse eller genom kontakt med en radikaliserad person, i det här fallet imamen Abdelbaki Es-Satty, som
de blir radikala i sin tur, inte bara via Internet. Hursomhelts, visar dessa fakta tydligt att jihadisternas profil
har förändrats avsevärt. Mer och mer, i Spaniens fall, blir en infödd spanjor utan mycket kunskap om islam som
omfamna denna förstörelse ideologin. Det islamiska samfundet själv erkänner att det har svårigheter med att
kontrollera denna situation. Mohamed el-Ghaidouni, president för Kataloniens Förenade Islamiska Organisationer, bad
efter att ha fördömt attackerna om hjälp ”för att vi inte ensamma kan kontrollera dessa extremister. Vi kan inte
kontrollera de radikala imamerna, vi behöver statens hjälp, med framförallt stöd till de goda imamer i våra religiösa
lektioner.”

Islam är en osynlig resurs

Det är inte möjligt att enkelt upprätta en koppling mellan uppdykandet av denna form av jihadism och
integrationspolitikens misslyckande. Nyligen insisterade Alejandro Portes, en global expert på migration, att
integrationsmodellen i Spanien i allmänhet är en framgångsrik modell och kan fungera som referens för andra länder.
Enligt honom finns inte i Spanien en integrationsmodell styrd från toppen ”till skillnad från andra europeiska
länder som försökt att införa integration genom politiska modeller. I Spanien har vi en naturlig process”.

Det finns inga identifierade etniska kategorier, 80% av invandrarna definierar sig som spanjorer. Misslyckade denna
modell på vissa områden i Katalonien? Det är möjligt. Fenomenet med ghettor med muslimska invandrare som inte har
setts någon annanstans har kunnar observeras i platser som Can Anglada, Terrasa, Sabadell eller Mataró, kommunerna i
provinsen Barcelona. Enligt vissa uppskattningar finns det 70 000 muslimska skolbarn som inte får islamisk
utbildning. Katalonien är, tillsammans med Baskien, en av de mest sekulariserade autonoma samhällena.

I Katalonien, men detta gäller för hela Spanien, har vi svårt att förstå det värde som den religiösa dimensionen har
i integrationen. Sociologen vid Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal, lyfter fram i en av hans studier
om social kapital och symbolisk kapital att invandrare är de första som lägger stor vikt på den religiösa faktorn
som en nödvändig dimension till integration.

Men bara 14% av dem som arbetar inom den sociala sektorn ser denna viktiga faktor. Det är en osynlig resurs. Denna
uppdelning mellan invandrarnas religiösa identitet och hur specialisterna uppfattar integration är ytterst viktigt.
El-Ghaidouni frågade med rätt om statens stöd till Islam, den verkliga religiösa Islam, som borde betraktas som en
resurs för att ta itu med jihadism. Vi har redan sett den svaga resultat av en integrationsmodell inspirerad av
fransk sekularism. Om det religiösa elementet ignoreras, stoppas överföringen av denna resurs som gör det möjligt
att möta nihilism.

Den utbildning som behövs för att möta terror kräver en generositet som det som visades i attackernas första timmar,
den ska omvandlas till metod och bildande.

Anteckningar

Fernando de Haro är en spansk journalist, chefredaktör för La Mañana Fin de Semana i Radio Cope. Utbildad i
journalistik och juridik har han doktorsexamen i informationsvetenskap.