Illusionernas värld

IslamisktForum Redaktion

Mitt under påskfirande i mars månad förra året dödade fanatiska terrorister mer en 60 människor i Pakistan, de
flesta barn och kvinnor. Om själva handlingen säger mycket om dessa galna fanatiker, reaktionerna runt om i världen
säger ännu mer om mänsklighetens tillstånd, eller ska jag säga ”The World” och resten.

Medan Bryssel attentatet samma månad var en stor nyhet som syntes på alla första sidor ganska länge, försvann
Lahores attentat nästa helt från tidningarna, bara ett par dagar senare. Denna rasisitiska värdering av en människas
liv är idag så utbredd och accepterad att den har införlivats i demokratin som en av sina pelare. Faktum är att
själva demokratin begreppet har genomgått en sådan förändring att det som demokratin representerar idag är i stark
motsats med det som demokratin var för 30 år sedan när det var ledstjärnan i världens utveckling.

Detsamma kan sägas om Islam. Vi muslimer säger, med rätt, att Koranen inte har förändrats sedan den uppenbarades
till profeten Mohammed, men vi kan tyvärr inte säga det samma om Islam, den Islam vi praktiserar. Den förändringen
den har genomgått sedan profetens död har lett till att Islam idag är också i stark motsats till det som Islam
representerade när profeten lärde ut det till sina samtida.

Demokratin precis som Islam och alla andra religioner har blivit offer för människans girighet.

Det finns något som muslimer gång på gång hänvisar till för att stärka bilden av enighet och tillhörighet, Umma,
gemenskapen, finns det kvar? Var finns det?

Sanningen är att det inte finns någon umma, det har inte funnits på ganska länge. Vi upprätthåller illusionen för
att utan det finns vi inte, inte på det sättet vi vill finnas. Det tråkigaste med det är att muslimerna inte heller
bryr sig om det, precis som de europeiska medborgare inte bryr sig om demokratin förutom när man vill framhäva sina
rasistiska skillnader gentemot andra folk, något som muslimerna också gör gentemot utövare av andra religioner.

Muslimerna liksom de demokrati älskande européerna lever i en illusionsvärld där man anpassar gång på gång värderingar
och grundläggande principer till sina egna intressen och avvikande händelser.

Om amerikaner eller européer bombar ett sjukhus i Jemen är det en demokratisk och försvarsbar handling eftersom det
finns säkert någon terrorist där. Att man dödar 50 tals oskyldiga för att döda en påstod terrorist är ett pris man
är villig att betala i demokratins namn. Givetvis median är noga att inte berätta att det fanns oskyldiga och hur
många de var, man ska inte störa demokrati älskande personer med sådana futtiga detaljer, förresten de störs inte
längre av sådan information. Om de döda är muslimer, förtjänar säker de att dödas i enlighet med de rasistiska,
främlingsfientliga och nazistiska partier som Front National, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna, FÖRLÅT! vi
ska givetvis kalla dem nationalister, en benämning de har förtjänat enligt den ledande media sedan de deklarerade
nolltolerans mot antisemitismen som om det var det enda onda som finns att bekämpa.

Muslimerna å sin sida är inte bättre.

Alla dessa mord av oliktänkande och även de som ifrågasätter sin egen tro i länder som Pakistan, Bangladesh,
Saudiarabien och många andra står i stark kontrast med det som profeten Mohammed predikade och framförallt med det
som står i Koranen tydlig och klart, det finns inget tvång i religion. Det är inte bara den medbrottsliga tystnaden
som är avskyvärt men alla dessa försök att ursäkta mördarna och även visst stöd för dessa barbariska och förkastliga
mord.

En människas värde är inte beroende av dennes tro, etnicitet, kön, ålder, klasstillhörighet eller något annat som
särskiljer denne från andra. En människas värde är något hon har från den stund hon började existera. Och en
människas värde skiljer sig inte från en annan. Men, om det är så, varför tolererar vi den utveckling vi ser i dag i
Europa? Varför vinner mark de rasistiska, nynazistiska partierna i många europeiska länder? Varför tiger muslimer och
stödjer med sin tystnad folkmordet som Saudiarabien ägnar sig åt?

Svaret är enkelt, i den illusionsvärld vi lever i fungerar både demokratin och Islam som de ska och de
överensstämmer med de bilder vi har om hur både Islam och demokratin är och ska vara, bilder skapade av andra för
att uppnå sina egna mörka syften.

För att upprätthålla en sådan illusion behövs villiga individer som gärna förirrar sig i en sådan värld, individer
som ser i denna fantasi ett sätt att uppnå det de inte längre är kapabla att förverkliga med sina egna
ansträngningar. Medan den gemene europé kan ursäkta sina egna begränsningar, sina politikers misslyckande med att ge
invandrarna, muslimerna skulden på allt som går fel som om dessa någonsin hade haft någon makt att påverka det,
muslimerna behöver inte heller anstränga sig för att försöka leva upp till Islams principer med ursäkter som att det
inte går att leva som riktig muslim i ett icke muslimskt land eller att de hatar oss därför lyckas vi inte.

Demokrati liksom Islam är svårt att leva upp till. Det kräver viljestarka individer som verkligen engagerar sig och
är beredda att ifrågasätta sina egna intressen och handlingar. De kräver en ständig uppmärksamhet och en stark
övertygelse, men framförallt kunskap om vad dessa betyder, innebär och vad de kan åstadkomma.

I denna moderna globaliserade tid är kunskapen tillgänglig för alla, men förståelse är en bristvara. Att förstå och
sätta all kunskap i sitt rätta perspektiv är något vi inte gör och inte heller uppmuntras att göra. Faktum är att
världen har blivit en sorts stor Google madrassa där alla sitter framför sina datorer och gungar fram och tillbaka
upprepande i entydig ton det de precis googlat utan att tänka eller försöka förstå, bara upprepande de budskap som
tillfredsställer deras sökande.