Ibn al-Munkadirs ånger

Abu Malik

Från Sufyan som sade: ”Ibn al-Munkadir bad (janaza) om en man (ökänd) och han blev frågad: ’Ber du (janaza) för denne
man’ Han svarade: ’Jag skäms inför Allah, den Upphöjde och Store, att Han kan tro att jag inte tror på att Hans
barmhärtighet är inte tillräckligt för hela skapelsen.’”

Det nämns i vissa överförda berättelser att en man från Medina, känd för sina extravaganser dog. Muhammad b.
al-Munkadir inbjöds att delta i janaza (begravningsbön) och han vägrade, men sedan gick han till janaza. När han
tillfrågades om det svarade han: ”Jag blev generad av att tro att Allahs nåd är liten och inte räcker (för denne man)
och bad för honom.”

Ibn al-Munkadir, en av de stora vise och asketer i Medina, visar här de första muslimernas överlägsenhet. Han
felaktigt beslutade att inte delta i janaza, men så snart han insåg sitt misstag korrigerade han det. Han kunde ha
stannat hemma och inte delta, även efter att han byte åsikt, med tanke på att janaza är en gemenskaps skyldighet, inte
en individs (d.v.s. om vissa gör det, andra inte behöver göra det). Men han gick dit, medveten om att han var känd för
sin kunskap och dygd, och därför skulle folk fråga honom om varför han hade ändrat sig. Ännu mer demonstrativ om hans
dygd och uppriktighet är det faktum att han inte försökte ursäkta sig, utan helt enkelt erkände att han inte hade
funderat på Allahs nåd.

Numera finns det mycket få människor som kan erkänna sina misstag. Det verkar till och med att de som har studerat
mest, är de minst villiga att säga ”jag vet inte” eller erkänna sina misstag. Hur många skulle gå till begravningen av
någon man anser för ”extremist” eller för ”liberal”? Och hur många skulle kunna inse att det hat vi känner mot
varandra är emot Allahs barmhärtighet?

Ett exempel på denna oförmåga att erkänna sina misstag berättas av Hamza al-Malibari, som nu anses vara en av de
viktigaste teoretiker i hadith vetenskap, i inledningen av Ma hakada turid al-ibl. Han berättade att när han gjorde
sin doktorsexamen i hadith vetenskap vid Medinas universitet, insåg al-Malibari att hans lärare i hadith, som i vissa
kretsar ansågs vara stor kunnig, hade några felaktiga åsikter. al-Malibari ville vara en bra elev och därför sa han
ingenting till sin lärare offentligt, men han gav honom några anteckningar på sju sidor där han förklarade var, enligt
honom, läraren hade gjort fel.

Läraren, oförmögen att tänka eller erkänna att han kanske hade fel, skrev och publicerade ett avfärdande svar av hans
elev al-Malibari på över 80 sidor. Och det var inte nog, eftersom denna kunnig har publicerat åtta förkastanden av
al-Malibari och anklagar honom för att vara en innovatör, att han kränker hadith lärda och andra mer melodramatiska
åsikter, allt på grund att al-Malibari har andra åsikter i vissa detaljer av hadith vetenskapen.

Exempel som detta är tyvärr mycket vanligt i vår tid. Det räcker med att gå online och göra en sökning för eventuella
trender eller sekter. Man hittar fanatiker från en viss trend/sekt som säger vad som helst för att försvara den,
samtidigt som man hittar andra fanatiker från den motsatta trend/sekt som också säger vad som helst för att attackera
den andra. Och det värsta är att i de flesta fall leder denna fanatism till direkt lögn, eller åtminstone en total
avsaknad av integritet, som har klargjorts på annat håll.

Vi är alla människor och vi alla gör misstag, men ”Allah älskar de som ångrar sig.” Så vi ber Allah att vägleda oss
till vägen för muslimerna som hade rena hjärtan och rena själar, och som var ärliga och ödmjuka att erkänna misstag.