I Europa är flyktingar skyldiga tills de har bevisat motsatsen

Mark Bergfeld – rt.com

Mellan den 13 oktober och 26 oktober var mer än 18 000 poliser utplacerade över hela Europa i en operation som
kryptiskt kallades ”Mos Maiorum” vilket kan översättas som ”enligt våra förfäders sed.”

Operationen som initierades av det italienska ordförandeskapet för Europeiska Unionens råd försökte registrera
migrationsrörelser i hopp att slå ner människohandel och smuggling grupper som verkar inom EU:s gränser.

I verkligheten uppgick polisens åtgärder till inget mindre än en rasprofilering övning utan motstycke. Invandrare och
flyktingar utan giltiga papper eller uppehållstillstånd greps och registrerades som kriminella. Ironiskt nog, till
och med Frontex tog avstånd från denna operation.

Det är inte bara att åtgärden utgör en ytterligare upptrappning mot Europas invandrar och flyktinggrupper, men det
visar också att lagens grundsats, oskyldig tills motsatsen bevisats, har vänts upp och ner. I Europa är flyktingar
skyldiga tills de kan bevisa att de är oskyldiga.

För närvarande har flyktingar från krig och krisdrabbade länderna ingen möjlighet att nå Europa med lagliga medel. De
kan inte bara resa med färja eller flyg. De tvingas att riskera sina liv för att komma in i Europeiska unionen, som
denna video
med syriska flyktingar som reser till Nordafrika för att korsa Medelhavet visar.

Genom det tvingar EU migranter och flyktingar i händerna på människohandlare och smugglare. En gång i EU har de ingen
rätt att lämna inreselandet enligt Dublin III-regelverket. Inte heller har de rätt till utbildning, hälsovård, eller
fast anställning. Därmed har EU skapat vad Society Foundation Open har kallat ”oregelbundna samhällen utanför skydd
av lagen.”

Europas själv rasprofilering

Men ”Mos Maiorum” avslöjade också en djupare sanning om det europeiska projektet, en sanning som den franske
filosofen Etiene Balibar redan påpekade i början av 1990-talet. Den europeiska identiteten är en själv
rasprofilering. Med andra ord uppfattar sig den europeiska identiteten uttryckligen själv som ”vit” och ”kristen”
vilket utesluter miljontals människor från denna förmodade solidaritet och enighets projekt som kallas Europa.

Eftersom denna logik hjälpte politiker och media att märka varje muslim som terrorist efter bombdåden i Madrid och
London, betraktas varje flykting som kriminell de facto, för det enkla skäl att han/hon reste in i Europa. Det är en
kraftfull logik som har sina rötter i Europas förflutna.

Det tar oss tillbaka till den viktorianska eran med sin förtjänta och oförtjänta fattiga. Skillnaden är att i dagens
nyliberala Europa har denna logik framgångsrikt rasprofilerats. Det finns de så kallade ”goda” och ”dåliga”
invandrare, de som förtjänar att vara i Europa och de som inte förtjänar det.

Medan vissa invandrare är mer förenliga med den så kallade europeiska kulturen på grund av deras etniska och
religiösa bakgrund, andra såsom invandrarnas kulturer, livsstilar och religioner anses oförenligt med den europeiska
identiteten. Kärleken till sin nästa inte omfattar invandrare av muslimsk härkomst, sinter eller romer.

Det är mot denna bakgrund som Italien har slutat sin sök- och räddningsuppdrag Mare Nostrum.

UNHCR visade sitt ”oro” över slutet på projektet. Men media förblev tyst. Under det senaste decenniet har Medelhavet
blivit en kyrkogård för tiotusentals flyktingar. Med slutet av räddningsuppdraget kommer många fler tusen att drunkna
till sjöss.

Samtidigt hundratals poliser har satts in i Calais, Frankrike där ett nytt centrum för invandrare har öppnats.
Frankrike hoppas att detta kommer att hålla migranter utanför centrum. Förra veckan sköt polisen tårgas på 300
flyktingar som ville hoppa på passerande lastbilar vid Calais hamn. Det är så hur integration ser ut 2014, fångläger,
höga taggtråds stängslar och strid med polisen.

Gränserna för det europeiska projektet

Detta belyser gränserna för det europeiska projektet mer än något annat. EU:s princip om fri rörlighet för kapital,
varor, tjänster och människor har till synes kört mot sina egna gränser. Fri rörlighet räknas endast för de som redan
anses vara ”européer”.

Men logiken i Europeiska unionen och den europeiska identiteten är en ond cirkel, som omfattar ständigt nya grupper
av människor även inifrån Europas alldeles egna gränser.

Storbritanniens premiärminister David Cameron senaste förslag att begränsa antalet lågutbildade invandrares tillstånd
att arbeta i Storbritannien till 100 000 visar att några av Europas ledande ljusen vill kasta Europas ”fria
rörligheten” överbord.

Det är tydligt att Cameron fruktar en fortsatt ökning av UK Independence Party och har försökt att ta initiativet
ifrån UKIP med sina sista kommentarer. Men detta är inte första gången han har gjort dessa anmärkningar. Låt oss
inte glömma att han tidigare har hävdat att den grekiska invandringen till Storbritannien skulle behöva begränsas om
den grekiska ekonomin fallerade eller kollapsade.

Varken den förre EU-presidenten Manuel Barrosos uttalande om att Cameron begår ett ”historiskt misstag” eller den
tillträdande president Claude Juncker märkning av Camerons ord som ”oansvariga” kommer att lösa problemen.

EU måste anta en annan typ av logik, en som inte kriminaliserar invandrare och rasprofilerar den europeisk identitet.
Det skulle vara en start.

Originaltext: In Europe refugees are guilty until proven innocent >>>>>